Zapisnik sa II redovne sjednice PRG od 26 VII 2023