Zapisnik sa konstitutivne sjednice PRG 2 od 27. III 2023.