Zapisnik sa osme plenarne sjednice RG za poglavlje 30 - Vanjski odnosi