Zapisnik sa osme sjednice RG za poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promjene