Zapisnik sa petog sastanka RG za poglavlje 15 - Energetika