Zapisnik sa petog sastanka RG za poglavlje 30 - Vanjski odnosi