Zapisnik sa sedme plenarne sjednice RG za poglavlje 30 - Vanjski odnosi