Zapisnik sa treće sjednice RG 17 - Ekonomska i monetarna unija