Zapisnik sa trećeg sastanka RG 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata