Zapisnik sa trećeg sastanka RG 33 - Finansijske i budžetske odredbe