Zapisnik sa treceg sastanka RG 9 - Finansijske usluge