Zapisnik sa trećeg sastanka RG za poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala