Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU 2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija

Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog koncepta prekogranične saradnje, koji predstavlja suštinski podsticaj procesu evropske integracije, poručeno je danas na svečanosti kojom je obilježen početak sprovođenja projekata ugovorenih kroz Drugi poziv u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020.

Prilikom dodjele sertifikata korisnicima Drugog poziva, savjetnik glavne pregovaračice, Bojan Vujović  istakao da je saradnja između Crne Gore i Albanije posebno važna u kontekstu procesa pristupanja gdje se pruža mogućnost da kroz zajedničko sprovođenje projekata međusobno razmjenjujemo iskustva i znanja, u oblastima od značaja i obostranog interesa. Podsjetio je da se kroz ovaj Poziv prijavio veliki broj partnerskih organizacija i institucija sa ukupno 53 projektna prijedloga za dva tematska prioriteta, čija je vrijednost 6 puta veća od raspoloživih sredstava.

Menadžer za ugovaranje u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje EU pomoći u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Crne Gore Aleksandar Marković je podsjetio da ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava kroz Drugi poziv iznosi preko 2,6 miliona eura, što znači da je ugovoreno preko 93% opredijeljenih sredstava. „Na nivou Programa, do sada je dodijeljeno preko 5 miliona eura bespovratne podrške za projekte u oblastima zapošljavanja i socijalne inkluzije, zaštite životne sredine i unapređenja turizma, kulturnog i prirodnog nasleđa“, istakao je Marković. Ujedno je najavio objavu Trećeg poziva za dostavljanje projektnih predloga u okviru ovog Programa koji je planiran da bude raspisan do kraja juna, u ukupnom iznosu od 4,9 miliona eura.

Zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Audrone Urbonavićute naglasila je da kroz ovaj EU program Evropska unija trenutno finansira prekogranični program između Crne Gore i Albanije sredstvima u iznosu od 10,7 miliona eura, od čega je 2,6 miliona eura danas opredijeljeno za novih sedam projekata. U proteklom periodu smo pažljivo pratili uticaj koji projekti finansirani iz fondova EU ostvaruju na lokalne zajednice, i očekujemo da će novi projekti u tom smislu ostvariti dodatni doprinos. Proces zaštite životne sredine, rješavanja pitanja klimatskih promjena i socio-ekonomskih problema, iako izazovan, donosi dugoročni napredak. Zaista ohrabruje činjenica da je vidljivi napredak ostvaren i tokom posljednjih nekoliko mjeseci i uprkos izazovima pandemije COVID-19.

Generalni sekretar Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Armand Skapi je podsjetio da su operativne strukture zajednički sarađivale, u duhu prekogranične saradnje, na pripremi programa, odabiru projekata, kao i na osiguranju nesmetane primjene Programa. „Naši napori su sada usmjereni na projekte, a na korisnicima bespovratnih sredstava je da ostvare ono što je obećano kako bi se omogućilo postizanje programskih ciljeva i indikatora, te u krajnjem pozitivno uticalo na svakodnevni život zajednica“, istakao je Skapi.

Projektne aktivnosti usmjerene su na osnaživanje mladih, podsticanje socijalne inkluzije, unapređenje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zaštitu životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursta, te smanjenje rizika od katastrofa u programskom području.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Saopštenja

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 29...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je,...

Crna Gora je zasluženo  regionalni predvodnik u evropskim integracijama

0
„Crna Gora, kao mala država, članica NATO-a, sa potpunom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i svim otvorenim poglavljima, zasluženo nosi titulu...

Crna Gora podržava Albaniju na putu ka EU

0
„Crna Gora će nastaviti da podržava napredak Albanije na putu ka Uniji, naročito imajući u vidu  da otvaranje pristupnih pregovora s ovom zemljom može...

Za napredak u pregovorima potreban konstruktivan dijalog svih parlamentarnih činilaca

0
„Raduje me činjenica da pregovarački proces sa EU nastavljamo da vodimo u partnerskoj, kontinuiranoj i efikasnoj saradnji sa Skupštinom, čija je uloga od posebnog značaja...

Region ima kapacitet da bude kredibilan partner EU

0
"Regionalna saradnja je sredstvo za izgradnju povjerenja i pomaže državama da uče jedne od drugih i prođu bolne reforme. Kroz saradnju, region pokazuje kapacitet da...