Naslovnica Press info Press IPA 40 miliona eura za projekte Crne Gore, Italije i Albanije

40 miliona eura za projekte Crne Gore, Italije i Albanije

Na području Crne Gore, Italije i Albanije u predstojećem periodu biće sprovedeno osam projekata ukupne vrijednosti 40 miliona eura, kroz koje će biti sprovedene aktivnosti u brojnim oblastima, među kojima su zdravstvo, kultura, zaštita životne sredine i unapređenje turističke ponude.

U Podgorici su danas dodijeljeljeni grantovi za osam tematskih projekata koji su podržani u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, ukupne vrijednosti 40 miliona eura, od čega crnogorskim partnerima pripada 10,5 miliona eura.

Ceremonija dodjele grantova 1

„U procesu pripreme tematskih projekata smo imali priliku da vidimo sve odlike trilateralnog modela prekogranične saradnje, koji se u finansijskoj perspektivi 2014-2020 pokazao kao veoma uspješan, budući da zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji pruža mogućnost da na najbolji način iskoriste iskustva i najbolje prakse države članice i na taj način unaprijede svoje kapacitete i usvoje evropske standarde u različitim oblastima“, rekla je zamjenica glavnog pregovarača i nacionalni IPA koordinator, Ivana Glišević Đurović.

Ona je istakla da projekti obuhvataju realizaciju zajedničkih aktivnosti u oblastima kulturne saradnje, upravljanja i reagovanja u vanrednim situacijama, zdravstvene zaštite, poljoprivrede, unapređenja turističke ponude, bolje povezanosti programskog područja i jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

I crnogorsko Ministarstvo kulture, kao jedan od korisnika granta, učestvuje u Programu u više projekata, i to kao glavni, projektni, ili pridruženi partner. Rezultat projekta „3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“, koji je vrijedan gotovo 4,3 miliona eura, biće stvaranje multifunkcionalnih kulturnih centara koji će u najvećem dijelu biti korišćeni za realizaciju rezidencijalnih programa namijenjenih umjetnicima iz regiona, kao i uspostavljanje regionalne mreže preduzetnika u kulturi u cilju razvoja kreativnih industrija.

Ceremonija dodjele grantova 4

„Projekat 3C predviđa restauraciju Zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru, za koju je predviđeno osnivanje kreativnog haba sa smještajnim kapacitetima namijenjenim umjetnicima, restauraciju zgrade Kinostudija u Tirani i uspostavjanje „Umjetničkog parka“, restauraciju trga Gamzi u Bariju i nabavku savremene opreme u Regiji Molize, koja će služiti za promociju kulturne baštine uključenih država“, rekao je ministar kulture, Aleksandar Bogdanović.

Daniela Çekani iz Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Albanije ocijenila je da je Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora jedini program u ovom dijelu Evrope koji prati inovativni pristup izrade i finansiranja tematskih projekata. Izrazila je očekivanje da će uključeni partneri do kraja dokazati da je ova ideja dobra i da će aktivnosti koje će se finansirati zaista donijeti promjene na ciljanim teritorijama.

Gilles Kittel iz Evropske komisije istakao je da su prekogranični programi mehanizam za spajanje ljudi i dostizanje koherentne EU, i da je unapređenje saradnje od ključnog značaja, imajući u vidu izazove sa kojima se EU suočava. Izrazio je nadu da će odobreni projekti biti održivi i donijeti rezultate ne samo sada, već dugoročno.

I šef zajedničkog sekretarijata ovog Programa, Mauro Novello, smatra da tematski projekti moraju da vode do konkretnih i dugotrajnih učinaka po stanovništvo. Čestitajući korisnicima odobrenih projekata, naglasio je da ih očekuje intezivan rad na sprovođenju planiranih aktivnosti u cilju što efikasnijeg korišćenje dodijeljenih sredstava EU.

Ceremonija dodjele grantova 3

Ceremonija dodjele grantova 2

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

 Ceremonija dodjele grantova za projekte finansirane u okviru Interreg IPA prekogranicnog saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020

Nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glisevic Djurovic OBRACANJE

Ministar kulture Aleksandar Bogdanovic OBRACANJE

Saopštenja

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...

Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

0
Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći...