Naslovnica Press info Press IPA 40 miliona eura za projekte Crne Gore, Italije i Albanije

40 miliona eura za projekte Crne Gore, Italije i Albanije

Na području Crne Gore, Italije i Albanije u predstojećem periodu biće sprovedeno osam projekata ukupne vrijednosti 40 miliona eura, kroz koje će biti sprovedene aktivnosti u brojnim oblastima, među kojima su zdravstvo, kultura, zaštita životne sredine i unapređenje turističke ponude.

U Podgorici su danas dodijeljeljeni grantovi za osam tematskih projekata koji su podržani u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, ukupne vrijednosti 40 miliona eura, od čega crnogorskim partnerima pripada 10,5 miliona eura.

Ceremonija dodjele grantova 1

„U procesu pripreme tematskih projekata smo imali priliku da vidimo sve odlike trilateralnog modela prekogranične saradnje, koji se u finansijskoj perspektivi 2014-2020 pokazao kao veoma uspješan, budući da zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji pruža mogućnost da na najbolji način iskoriste iskustva i najbolje prakse države članice i na taj način unaprijede svoje kapacitete i usvoje evropske standarde u različitim oblastima“, rekla je zamjenica glavnog pregovarača i nacionalni IPA koordinator, Ivana Glišević Đurović.

Ona je istakla da projekti obuhvataju realizaciju zajedničkih aktivnosti u oblastima kulturne saradnje, upravljanja i reagovanja u vanrednim situacijama, zdravstvene zaštite, poljoprivrede, unapređenja turističke ponude, bolje povezanosti programskog područja i jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

I crnogorsko Ministarstvo kulture, kao jedan od korisnika granta, učestvuje u Programu u više projekata, i to kao glavni, projektni, ili pridruženi partner. Rezultat projekta „3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“, koji je vrijedan gotovo 4,3 miliona eura, biće stvaranje multifunkcionalnih kulturnih centara koji će u najvećem dijelu biti korišćeni za realizaciju rezidencijalnih programa namijenjenih umjetnicima iz regiona, kao i uspostavljanje regionalne mreže preduzetnika u kulturi u cilju razvoja kreativnih industrija.

Ceremonija dodjele grantova 4

„Projekat 3C predviđa restauraciju Zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru, za koju je predviđeno osnivanje kreativnog haba sa smještajnim kapacitetima namijenjenim umjetnicima, restauraciju zgrade Kinostudija u Tirani i uspostavjanje „Umjetničkog parka“, restauraciju trga Gamzi u Bariju i nabavku savremene opreme u Regiji Molize, koja će služiti za promociju kulturne baštine uključenih država“, rekao je ministar kulture, Aleksandar Bogdanović.

Daniela Çekani iz Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Albanije ocijenila je da je Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora jedini program u ovom dijelu Evrope koji prati inovativni pristup izrade i finansiranja tematskih projekata. Izrazila je očekivanje da će uključeni partneri do kraja dokazati da je ova ideja dobra i da će aktivnosti koje će se finansirati zaista donijeti promjene na ciljanim teritorijama.

Gilles Kittel iz Evropske komisije istakao je da su prekogranični programi mehanizam za spajanje ljudi i dostizanje koherentne EU, i da je unapređenje saradnje od ključnog značaja, imajući u vidu izazove sa kojima se EU suočava. Izrazio je nadu da će odobreni projekti biti održivi i donijeti rezultate ne samo sada, već dugoročno.

I šef zajedničkog sekretarijata ovog Programa, Mauro Novello, smatra da tematski projekti moraju da vode do konkretnih i dugotrajnih učinaka po stanovništvo. Čestitajući korisnicima odobrenih projekata, naglasio je da ih očekuje intezivan rad na sprovođenju planiranih aktivnosti u cilju što efikasnijeg korišćenje dodijeljenih sredstava EU.

Ceremonija dodjele grantova 3

Ceremonija dodjele grantova 2

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

 Ceremonija dodjele grantova za projekte finansirane u okviru Interreg IPA prekogranicnog saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020

Nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glisevic Djurovic OBRACANJE

Ministar kulture Aleksandar Bogdanovic OBRACANJE

Saopštenja

Gorčević na Odboru za SSP: prioritet Vlade da ubrza reforme i osigura članstvo u...

0
„Apsolutni prioritet ove Vlade je da ubrza reforme i osigura članstvo Crne Gore u EU. To je naše strateško opredjeljenje zato što želimo da...

MEP očekuje završna mjerila za poglavlja 23 i 24 u junu

0
Ministarstvo evropskih poslova (MEP) očekuje da će Crna Gora u junu dobiti završna mjerila za poglavlja 23 i 24, nakon čega možemo krenuti u...

Odobreno 67 projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA ADRION

0
Na VIII sastanku Odbora za nadgledanje IPA Jadransko-jonskog programa (Interreg IPA ADRION), koji je 19-20. februara 2024. godine održan u Zagrebu, za finansiranje je...

Odobreno prvih 9 projekata u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH –...

0
Na sastanku Odbora za nadgledanje Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, održanom 16. februara 2024. godine, odobreno...

Sjutra trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije

0
Trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije održaće se u srijedu, 21. februara 2024. godine u Podgorici, u hibridnom...