Gordana

5080 ČLANCI0 KOMENTARI

Poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost

O čemu se pregovara? Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost jeste da se omogući slobodno kretanje...

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

O čemu se pregovara? U okviru ovog poglavlja pregovara se o uslovima, strukturi i procedurama za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova (fondovi ESI), u...

Poglavlje 21. Trans-evropske mreže

O čemu se pregovara? Ideja trans-evropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi,...

Poglavlje 20. Preduzetništvo i industrijska politika

O čemu se pregovara? Cilj industrijske politike u EU je promovisanje industrijskih strategija koje teže povećanju konkurentnosti, ubrzavaju prilagođavanje strukturnim promjenama, kao i podstiču stvaranje...

Poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje

O čemu se pregovara? Pravna tekovina Evropske unije u oblasti socijalne politike i zapošljavanja tiče se područja radnog prava, zdravlja, sigurnosti na radu, jednakog tretiranja...

Poglavlje 18. Statistika

O čemu se pregovara? Cilj zvanične statistike je da obezbjeđuje kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori,...

Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

O čemu se pregovara? Članice Evropske unije koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Članstvo u EMU podrazumijeva jedinstvenu valutu...

Poglavlje 16. Porezi

O čemu se pregovara? Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju...

Poglavlje 15. Energetika

O čemu se pregovara? Energetika je tradicionalno jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije, pa u skladu sa tim upravljanje energetskim sektorom predstavlja posebno važnu...

Poglavlje 14. Saobraćajna politika

O čemu se pregovara? Pravni propisi čijom implementacijom će se obezbjediti nesmetan protok ljudi, robe, kapitala i informacija u EU objedinjen je u ovom veoma...

TOP AUTHORS

0 ČLANCI0 KOMENTARI
5080 ČLANCI0 KOMENTARI
0 ČLANCI0 KOMENTARI
30 ČLANCI0 KOMENTARI

Most Read