Naslovnica Info Press info Brajović u Ljubljani: O transportnim izazovima i saradnji Evropske Unije i Zapadnog...

Brajović u Ljubljani: O transportnim izazovima i saradnji Evropske Unije i Zapadnog Balkana

Crnogorska delegacija na čelu sa ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem boravi u dvodnevnoj posjeti Ljubljani gdje prisustvovuje sastanku posvećenom transportnim izazovima i saradnji Evropske Unije i Zapadnog Balkana i Regionalnoj konferenciji sa temom mobilisanja javnih i privatnih finansijskih sredstava za potrebe realizacije projekata iz oblasti saobraćaja u okviru Instrumenata za povezivanje Evrope i Evropskog fonda za strateška ulaganja.

Ministar Brajović je istakao da je Crna Gora nakon uspostavljanja Nacionalne investicione komisije, kojom predsjedava premijer u februaru 2015. godine, i nakon više rundi konsultacija na različitim nivoima, koji su pratili inicijativu Agende povezivanja, u junu mjesecu iste godine i potvrdila Glavnu mrežu na njenoj teritoriji. Glavna mreža se sastoji od po dva ključna putna i željeznička koridora: autoput Bar-Boljare (spajanje luke Bar sa granicom sa Republikom Srbijom), jadransko-jonski koridor (spajanje Crne Gore sa Republikom Hrvatskom, BiH i Republikom Albanijom), zatim željeznički koridor opet spoj luke Bar sa granicom sa Srbijom, i željeznički koridor koji spaja glavne gradove Crne Gore i Albanije, Podgorica-Tirana. Horizont realizacije do 2030. godine je već svima poznat, a prihvaćen je po ugledu na matodologiju koja je primijenjena na Trans-evropsku transportnu mrežu.

Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Ivan Brajović je, na marginama Regionalne konferencije o investicionom planu za Evropu u Ljubljani, imao priliku da održi otvoren i izuzetno konstruktivan bilateralni susret sa Evropskpmm komesarkom za transport Violetom Bulc.

Fokus razgovora bio je na pitanjima finansiranja infrastrukturnih projekata koji su od strateškog značaja i interesa za održivi ekonomski razvoj Crne Gore. Ministar Brajović je komesarku Bulc informisao o tendenciji razvoja dalje obnove/rekonstrukcije željezničke pruge Bar-Beograd, te se i osvrnuo na putnu infrastrukturu, prioritetno na davanje podrške kroz WBIF tehničku pomoć za pripremu idejnih projekata za dionice autoputa Bar-Boljare: Mateševo-Andrijevica i obilaznica oko Podgorice, te što brže operacionalizacije odobrenog granta u iznosu od 20 miliona eura za željeznički projekat dodijeljen na Beckom samitu u avgustu 2015., kao i grant u visini od 3,5 miliona eura za izradu studije izvodljivosti za jadransko-jonski koridor kroz Crnu Goru i Republiku Albaniju, apostrofirajući i važnost dalje izrade tehničke dokumentacije za potrebu rekonstrukcije puta granične dionice sa BIH, Šćepan polje-Plužine. Ministar je, takođe, informisao komesarku Bulc o specifikacijama i napretku prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare.

Sagovornici su posebnu pažnju posvetili pitanju razvoja privatno-javnog partnerstva i kombinovanim modelima finansiranja, koji su bili u fokusu uvodnog izlaganja komesarke Bulc na plenarnoj sesiji, koje se odnosilo na Investicioni plan Evropske komisije za Evropu (EFSI) poznat kao “Junkerov plan” ili “plan ulaganja u infrastrukturu u EU”. Današnji dio konferencije je otvorio Predsjednik Parlamenta Slovenije, dr Milan Brglez.

Komesarka Bulc je naglasila da Crna Gora i ostale države Zapadnog Balkana mogu računati na svu političku podršku EU u kontekstu infrastrukturnog razvoja ovog dijela Evrope, te i podstakla zemlje regiona na bolju i sadržajniju saradnju po pitanjima od zajedničkog interesa. Takođe, komesarka je apostrofirala značaj segmenta bezbjednosti puteva, te, na tragu toga, i pozvala ministra Brajovića da govori na narednoj konferenciji sa tom tematikom, u organizaciji Evropske komisije, gdje bi Crnu Goru predstavio kao pozitivan primjer u regionu u kontekstu napretka u oblasti bezbjednosti saobraćaja, smanjivanja stope nesreća sa smrtnim ishodima/stope smrtnosti prouzrokovane saobraćajnim nesrećama.

“Zajedno sa kolegama iz Zapadnog Balkana predočio sam glavne saobraćajne projekte kojima je posvećena Crna Gora, i koje namjeravamo da realizujemo do 2030. godine. Takođe, bila je prilika da se razgovara o načinu finansiranja tih projekata, uz posebno upozorenje, i moje i mojih kolega, da smo prilično iscrpili mogućnosti za realizaciju tih projekata kroz kreditna zaduženja sa državnim garancijama.”, kazao je ministar Brajović nakon sastanka sa komesarkom Bulc. On je dodao da gotovo sve zemlje Zapadnog Balkana moraju da traže druge načine za finansiranje svojih kapitalnih projekata i u saobraćajnoj i energetskoj infrastrukturi. Veoma je važno to što je jedan dio konferencije bio posvećen priči o načinima za privatno-javno partnerstvo. Ministar je skrenuo pažnju na to da bi evropski partneri trebalo da što više i sa jeftinijim novcem finansiraju kapitalne projekte u regionu Zapadnog Balkana, kako on ne bi bio crna rupa u saobraćajnoj infrastrukturi Evrope.

Bilateralnom susretu ministra Brajovića i komesarke Bulc su prisustvovali i generalnia direktorka Direktorata za državne puteveu Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković i ambasador Crne Gore u Sloveniji dr Miomir Mugoša.

PR Služba Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Saopštenja

Novaković Đurović sa Bilčikom i Piculom: Iskoristite priliku, ključ za dalji napredak na EU...

0
“Recept za rješenje političke krize i stvaranje preduslova za ulazak u završnu fazu pregovora o priključenju Evropskoj Uniji se nalazi u Crnoj Gori” zajednički...

Žižić na Odboru za SSP: Uvjereni smo u postizanje kompromisa za izbor preostalih sudija...

0
„Na liniji strateškog partnerstva i posvećenosti idejama na kojima je zasnovana EU, Crna Gora nastavlja da se u potpunosti usklađuje sa zajedničkom vanjskom i...

Blokada pregovora sa Crnom Gorom nije opcija, jačanje institucija uslov za ulazak u završnu...

0
“Iako je primjećeno usporavanje u pregovaračkom procesu, njegova blokada trenutno nije na dnevnom redu Evropske komisije ali je naglašena važnost hitnog imenovanja sudija Ustavnog...

Široki društveni konsenzus po pitanju pristupa EU obavezuje na dalje sprovođenje reformi

0
„Evropski put i obaveze koje proističu iz pristupnih pregovora bili su u našem fokusu i tokom prethodne godine, koju su obilježili intenzivan politički život...

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj...

0
Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i...