Naslovnica Info Press info Crna Gora bilježi kontinuirani napredak u oblasti vladavine prava, Dan se poziva...

Crna Gora bilježi kontinuirani napredak u oblasti vladavine prava, Dan se poziva na tekst star pet godina

Programski sadržaj objavljen danas u dnevnom listu Dan pod naslovom „EU traži istrage o imovini zvaničnika i partijskim parama“ i plasiran kao da je riječ o vijesti, odnosno o novom događaju, zasniva se na podacima starim pet godina koji su odavno zastarjeli.

S ciljem objektivnog informisanja javnosti, Kancelarija za evropske integracije objavljuje da je Indikativni strateški dokument za prioritete u vezi sa pomoći iz IPA fondova do 2020. godine, na koji se poziva Dan u svom tekstu, zapravo dokument Evropske komisije pod nazivom Indikativni strateški dokument Crne Gore za Ipu II, usvojen 2014. godine, a revidiran i ponovo usvojen u avgustu 2018. Dokument je dostupan na sajtu Evropske komisije od avgusta 2014.

Ovaj dokument predstavlja analizu stanja koje se odnosilo na period od 2014, pa zaključno sa avgustom 2018. Cilj ovog dokumenta, koji je pripremila Evropska komisija uz konsultativni proces na nacionalnom nivou, bio je davanje preporuka za unapređenje stanja uz nastavak pružanja podrške Crnoj Gori kroz finansiranje iz Ipe.

Zbog toga želimo da istaknemo da je Crna Gora, u međuvremenu, od avgusta 2018, kad je usvojen revidirani dokument, do danas, nastavila sa kontinuiranim napretkom u oblasti vladavine prava što je potvrđeno, kako Radnim dokumentom Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, iz novembra 2018, tako i najnovijim rezultatima u ovim oblastima.

Podsjećamo da je Crna Gora, od pošlogodišnjeg Izvještaja EK, nastavila da sprovodi reforme i bilježi napredak u oblasti reforme pravosuđa, borbi protiv kriminala, korupcije i diskriminacije, kao i u mnogim drugim oblastima koje ova dva poglavlja pokrivaju.

Tako su, u 2018. godini pokrenute finansijske istrage u sedam predmeta protiv 47 fizičkih i 10 pravnih lica. Za krivična djela organizovanog kriminala u 2018. godini je podignuto 13 optužnica kojima je optuženo 87 lica, za krivična djela visoke korupcije 12 optužnica protiv 31 lica, dok je za krivično djelo pranje novca podignuta jedna optužnica protiv jednog lica.

Kroz intenzivnu saradnju Uprave policije i državnih tužilaštava, kao i međunarodnu saradnja sa EUROPOLOM, INTERPOLOM i državama članicama EU, sprovedene su brojne akcijame u kojima su uhapšeni članovi organizovanih kriminalnih grupa i zaplijenjena velika količina droge i cigareta.

Agencija za sprječavanje korupcije je, u kontekstu primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, od 1. januara 2016. do 31. decembra 2018. pokrenula 486 prekršajnih postupaka protiv političkih subjekata i organa vlasti. Na osnovu mišljenja i odluka ASK, 77 javnih funkcionera u 2018. dalo je ostavku ili je razriješeno sa javne funkcije. U istom periodu, ukupno je 226 javnih funkcionera dalo ostavku ili je razriješeno nakon mišljenja i odluka ASK.

Pored toga, ASK-u je u 2018. predato 8.004 Izvještaja o prihodima i imovini, po raznim osnovima podnošenja (94,5% dostavljenih izvještaja u zakonskom roku). Tokom tri godine rada ASK-a je ukupno predato 21.533 Izvještaja o prihodima i imovini po raznim osnovima podnošenja. U 2018. je ASK donijela 50 Odluka kojima je utvrđeno kršenje zakona u ovoj oblasti. ASK je u 2018. kontrolisala finansiranje kampanje za predsjedničke izbore i lokalne izbore u 12 opština. Takođe, ASK je u tri godine svog rada kontrolisala parlamentarne izbore 2016, kao i loklane izbore u ostalih 13 opština.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Saopštenja

Crna Gora napreduje u okviru poglavlja 20

0
„Crna Gora je, na nedavno održanom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, dobila pohvale od strane Evropske komisije za sprovođenje Industrijske politike...

Kako EU procjenjuje ekonomsko upravljanje kod država članica i država kandidata

0
Evropska unija, osim što procjenjuje ekonomsko upravljanje kod država koje su u pregovorima o pristupanju EU, radi i godišnju evaluaciju ekonomskog upravljanja kod država...

Obrazovana nova Komisija za evropske integracije

0
S ciljem efikasnijeg praćenja sprovođenja obaveza iz pregovaračkog procesa i primjene klasterskog pristupa u kontekstu revidirane metodologije pristupanja, Vlada Crne Gore je na današnjoj...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 25...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Crnogorske institucije intenzivno rade na ispunjenju obaveza iz poglavlja 33 –  Finansijske u budžetske...

0
Crnogorske institucije intenzivno rade na usvajanju evropskih standarda i jačanju administrativnih kapaciteta za uvođenje i primjenu proceduralnih pravila EU za planiranje, naplatu, kontrolu i...