Naslovnica Info Press info Crna Gora će od EU fondova dobiti još 28 miliona eura za...

Crna Gora će od EU fondova dobiti još 28 miliona eura za poboljšanje socijalne zaštite

Crna Gora je uložila značajne napore da postigne ciljeve socijalno inkluzivnog društva, a sada treba da nastavi razvoj sistema socijalne zaštite i ojača institucionalne kapacitete, poručio je šef Delegacije Evropske unije u Podgorici, Mitja Drobnič.

On je, na otvaranju Sajma inovativnih ideja „Inovacijama za jednake mogućnosti“, kazao da su socijalne politike čvrsto utemeljene u korijenima EU.

„Jedna od naših ambicija je da podržimo uspostavljanje standarda socijalnih staranja u Crnoj Gori po ugledu na evropski socijalni model“, rekao je Drobnič.

Prema njegovim riječima, zaštita marginalizovanih grupa i njihovo osnaživanje jedan je od ključnih izazova za kreatore politike i civlnog društva i njihovi zajednički napori treba da budu sinhronizovani, jer tako stvaraju sinergetski efekat radi postizanja što boljih rezultata.

„Crna Gora je uložila značajne napore da postigne ciljeve socijalno inkluzivnog društva, a sada treba nastaviti sa daljim razvojem sistema socijalne zaštite i jačanjem institucionalnih kapaciteta“, poručio je Drobnič.

To, kako je pojasnio, podrazumijeva i cjeloživotno učenje i sveobuhvatne politike aktivne inkluzije, radi stvaranja mogućnosti koje će ljude zaštiti od rizika isključenosti u različitim fazama njihovog života, sa posebnim osvrtom na žene.

drobnic sajam1

Drobnič je dodao da će Crna Gora od EU fondova dobiti dodatnih 28 miliona eura za poboljšanje socijalne zaštite i socijalnog staranja.

On je ocijenio da su organizacije civilnog društva ključni akteri u pružanju socijalnih usluga i one neprestano jačaju svoje kapacitete kako bi postali još stručniji pružaoci usluga u svojim sektorima.

„Kvalitet demokratije može se mjeriti stepenom učešća svih njenih članova, što predstavlja odraz pluralističkih društvenih sistema uključujući i angažaman građana kroz intervencije civilnog društva“, ocijenio je Drobnič.

Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević kazala je da je uloga civilnog društva u daljem usklađivanju crnogorskih socijalnih politika sa standarima EU veoma važna i očekuje se da će ona doprinijeti procesu pridruživanja Crne Gore EU.

kovacevic sajam

„Veoma je važno da koalicija nevladinog sektora sprovodi monitoring socijalnih politika u oblasti siromaštva i socijalne inkluzije. Veoma važnim ističem javne politike u oblasti socijalne zaštite, zapošlajavanja, zdravja i obrazovanja“, kazala je Kovačević.

Ona je podsjetila da Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) u cilju unapređenja socijalne i dječije zaštite sprovodi reformu od 2013. godine zbog efikasnije i bolje pristupačnosti pravima iz socijalne i dječije zaštite.

„MRSS će nastaviti saradnju sa organizacijama civilnog društva, jer nam je to jedan od prioriteta“, poručila je Kovačević.

kovacevic sajam1

Direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje, Arijana Nikolić, kazala je da je crnogorski sistem obrazovanja i vaspitanja usmjeren na razvijanje demokratskih vrijednosti, stvaranja okruženja bez socijalnih isklučenosti i drugih oblika disktriminatornog postupanja.

„U sistemu vaspitanja i obrazovanja primjenje se pristup koji treba da doprinese sticanju i praktičnoj primjeni demokratskih vrijednosti tolerancije, participacije, odgovornosti i poštovanja prava drugih“, tvrdi Nikolić.

Prema njenim riječima, ovakve inovativne ideje predstavlju podršku naporima sistema za afirmaciju jednakih mogućnosti poštujući ravnopravnost bez obzira na bilo kakve posebnosti ili lično svojstvo.

Pomoćnica ministra zdravlja, Mira Jovanovski Dašić je rekla da je sajam povod da taj resor potvrdi spremnost da radi na poboljšanju prakse u oblasti objezbjeđivanja jednakih mogućnosti, u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima i nevladinim organizacijama, u skladu sa EU standardima.

„Uvjerena sam da ćemo i u narednim godinama realizovati zacrtane zadatke kako bi omogućili da sa inovacjaima dođemo do jednakih mogućnosti za sve“, poručila je Jovanovski Dašić.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, pojasnila je da je sajam dio projekta „Ubrzanje razvoja zajednice – SPEED UP“ čiji je cilj da ojača ulogu civilnog društva u daljem usklađivanju crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU, kao i da doprinose procesu pridruživanja Crne Gore toj evropskoj zajednici.

„Sajam se održava u sklopu projekta „Ubrzanje razvoja zajednice –SPEED UP“ koji sprovode NVO Juventas i SOS Telefon Podgorica u saradnji sa Koalicijom KNO za društvene promjene, a finansira ga EU, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori“, preciziraLa je Vujović.

Ona je kazala da je sajam rezultat niza faktora, a njegov cilj je da izlagačima obezbijedi dio sredstava za dalji rad.

„Sajam je prilika da se skrene pažnja da uprkos nepostojanju pravnog okvira kada je u pitanju socijalno preduzetništvo i uprkos tome što se kasni u donošenju podzakonskih akata kojima se uređuje standardizacija, akreditacija, licenciranje stručnih lica u Crnoj Gori, postoje mnoge organizacije koje pružaju usluge koje su neophodne našoj zemlji, a koje na taj način utiču da se smanji siromaštvo, premoste razlike u pristupu resursima i smanji socijalna isključenost“, rekla je Vujović.

Izvršna direktorica SOS telefon Podgorica, Biljana Zeković rekla je da sve zemlje leže na tri osnovna stuba, a to je vladin sektor, nevladin sektor i biznis sektor.

„Ni jedan od ovih sektora ne može da funckioniše kao paraleni svijet. To znači da moramo imati usku vezu i zajedno raditi na aktivnstima“, smatra Zeković.

Ona je poručila da je značajno da vlada u nevladinom sektoru prepozna kredibilne partnere koji mogu, ne samo da nose sadašnje aktivnosti, već i da preuzmu dio odgovornosti i tereta od države.

Jedna od izlagača, predsjednica Udruženja paraplegičara iz Bijelog Polja, Milka Stojanović Šćepanović, kazala je da od sajma očekuje mogućnost da prezentuje radionicu „Zlatne ruke“ čime bi riješili probleme koje imaju unutar te zaštitne radionice.

„Odnosno da se naši proizvodi brendiraju i da nam se obezbijedi tržište kako bi ljudi zadržali zaposlenje i napredovali u njemu, a samim tim imali i redovnu isplatu ličnih dohodaka“, kazala je Stojanović Šćepanović.

Na sajmu će NVO predstaviti socijalne servise koje pružaju i inovativne metode za inkluziju marginalizovanih grupa ključnim donosiocima odluka.

Izlaganja će imati organizacije Centar za ženska prava, Crveni krst Crne Gore, ATAK, NVU STAZE, Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, NVO Roditelji, Asocijacija za demokratski prosperitet ZID, Juventas, CAZAS, Help, Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Crnogorska LGBTIQ asocijacija Queer Montenegro i PR Centar.

Izvor: Agencija Mina

Saopštenja

Prvi poziv za predloge projekata u okviru Programa Dunavskog regiona

0
Danas je objavljen Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Dunavskog regiona (DRP) za period 2021-2027. Rok za prijavu u vidu iskaza...

Marović: Razvoj infrastrukture važan za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana

0
"Vlada Crne Gore je u potpunosti posvećena unapređenju regionalne saradnje i promociji projektno orijentisanih inicijativa koje će doprinijeti daljem društvenom i ekonomskom razvoju ne...

Produžen Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta strategije...

0
U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i...

Mašković: Parlamentarci su ključni akteri u procesu evropskih i evroatlanstskih integracija

0
„Parlamentarci su ključni akteri u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, posebno imajući u vidu obaveze koje proističu iz temeljnih prava. Stoga, kada su u...

Mašković: Crna Gora podržava Gruziju na putu prema EU i NATO

0
„Crna Gora je spremna da pruži svu podršku Gruziji na njenom evropskom i evroatlantskom putu, kazao je državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Aleksandar...