Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Crna Gora otvorila pregovore u poglavljima 12 i 13

Crna Gora otvorila pregovore u poglavljima 12 i 13

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu otvorila pregovore u dva poglavlja: 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13- Ribarstvo.

Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji je bio i potpredsjednik Vlade Petar Ivanović.

Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, istakao zadovoljstvo što se, nakon otvaranja pregovora u dvadeset i dva i privremenog zatvaranja u dva poglavlja, pregovarački proces nastavlja planiranom dinamikom i dobrim tempom napretka u drugim oblastima, kao što su Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i Ribarstvo.

MVK 2

Kada je riječ o 12. poglavlju, glavni pregovarač je prenio da je Crna Gora svjesna značaja ove oblasti, posebno imajući u vidu činjenicu da ona predstavlja jedan od najvažnijih elemenata za redovno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU i uspostavljanje nesmetanog i slobodnog kretanja robe.

Istakao je da propisi i standardi EU koji se primjenjuju tokom cjelokupnog lanca proizvodnje, prerade i distribucije hrane, do potrošača, pod adekvatnim nadzorom od strane nadležnog organa tokom cijelog procesa, imaju za cilj obezbjeđenje visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja biljaka u cilju pružanja najboljeg kvaliteta proizvoda građanima.

Naglasio je da je Crna Gora tokom prethodnog perioda preduzela značajne reformske aktivnosti u ovoj oblasti koje se odnose na dalja zakonodavna usklađivanja i izgradnju institucionalnih kapaciteta kako bi resorne institucije u Crnoj Gori u potpunosti preuzele i sprovele evropske propise iz ove oblasti, uključujući procjenu potrebnih finansijskih sredstava.

On je kazao da će Crna Gora u pravcu ispunjavanja ciljeva iz ovog poglavlja, nastaviti da usklađuje svoje zakone s evropskim propisima, prije svega donošenjem brojnih podzakonskih akata, da će nastaviti da jača administrativne i kontrolne kapacitete, izgrađujujući efikasan sistem bezbjednosti hrane, te da će donijeti Nacionalni plan unapređenja objekata kako bi isti mogli da nastave svoje poslovanje jednom kada Crna Gora postane dio EU.

Govoreći o 13. poglavlju Ribarstvo, ambasador Pejović je istakao da je Crna Gora u potpunosti svjesna koristi koje proističu iz ovog poglavlja, posebno zbog činjenice da je ribarstvo, pored turizma, jedna od najvažnijih oblasti razvojnih planova Crne Gore u njenom primorskom dijelu.

„Članstvom u EU Crna Gora će dobiti direktan pristup unutrašnjem tržištu EU jednom od najvećih svjetskih uvoznika proizvoda ribarstva. Morsko ribarstvo će donijeti ekonomske koristi Crnoj Gori, kroz stvaranje prihoda iz radnog odnosa, uz obezbjeđivanje novih izvora hrane za lokalno stanovništvo, turiste i za izvoz“, rekao je ambasador Pejović.

MVK 4

Naglasio je odlučnost da se nastavi s daljim usklađivanjem u ovoj oblasti i iznio uvjerenje da će Crna Gora uspješno realizovati sve aktivnosti kako bi bila u stanju da u potpunosti primijeni Zajedničku ribarstvenu politiku. „Čvrsto vjerujem da će Crna Gora, svojim specifičnostima i tradicionalnim osobenostima koje su razvijane vjekovima, dati vrijedan doprinos bogatstvu evropskog ribarstva“, poručio je glavni pregovarač.

On je podsjetio i na rezultate koje je Crna Gora ostvarila u oblasti vladavine prava i ispunjavanja ekonomskih kriterijuma za članstvo. Istakao je da je današnje otvaranje dva poglavlja nagrada za dobre rezultate koje je Crna Gora ostvarila tokom prethodnog perioda u ovim oblastima, ali i dodatni motiv da intenziviramo napore u ispunjavanju preostalih obaveza u procesu pristupanja EU.

U ime holandskog predsjedavanja EU, na Međuvladinoj konferenciji govorio je stalni predstavnik Holandije ambasador Piter De Hojer. Ambasador De Hojer je ocijenio da je održavanje Međuvladine konferencije i otvaranje novih pregovaračkih poglavlja dokaz napretka u procesu pristupanja Crne Gore EU. Pozvao je na nastavak reformi u ključnim oblastima vladavine prava i ekonomskog upravljanja, kao i na nastavak rada na ispunjavanju preostalih mjerila za otvaranje poglavlja iz zahtjevnih oblasti poput životne sredine ili konkurentnosti.

Predstavnik Evropske komisije, generalni direktor za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Kristijan Danijelson, pozdravio je uspješan rad na ispunjavanju otvarajućih mjerila, kojim je Crna Gora zavrijedila otvaranje dva nova poglavlja. Naglasio je da je, u poglavlju 12, ostvaren dobar napredak u usaglašavanju s pravnom tekovinom EU i da su stvorene solidne osnove za dalji razvoj u ovoj oblasti. Govoreći o poglavlju 13 – Ribarstvo, Danijelson je pozdravio donošenje strategije i akcionog plana u cilju jačanja nacionalnih administrativnih, inspekcijskih i kontrolnih kapaciteta, kako bi se nakon pristupanja EU Crna Gora kvalitetno pripremila za punu primjenu Zajedničke ribarstvene politike.

U izjavi datoj nakon Međuvladine konferencije, ambasador Pejović je poručio da je današnjim otvaranjem dva nova poglavlja, 12- Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 – Ribarstvo Crna Gora uspješno okončala četvrtu i u petu godinu pregovora ušla s 24 otvorena pregovaračka poglavlja. On je dodao da je ovim Crna gora pokazala dvije važne stvari.

“Prva je da smo u oblastima bezbjednosti hrane i ribarstva tokom prethodnog perioda ostvarili dobre rezultate u ispunjavanju strogih kriterijuma i standarda EU koji važe u tim poglavljima i da smo, zahvaljujući dobrom radu, danas mnogo bliži evropskom kvalitetu života. Iako posao u ovim poglavljima još nije završen, možemo reći da smo, podigli nivo bezbjednosti hrane i povjerenja potrošača u proizvode koje kupuju. Takođe, u kontinuitetu, kroz stalnu edukaciju i rad na terenu pripremamo crnogorske proizvođače da, jednom kad dostignu standarde EU, budu u mogućnosti da izvoze svoje proizvode u EU”, rekao je glavni pregovarač.

On je dodao da se u oblasti ribarstva radi na uspostavljanju potrebne infrastrukture, modernizaciji proizvodnje i boljoj organizaciji sektora. Dalji rad u ovom poglavlju će osigurati bolju uključenost crnogorskog ribarstva na evropsko tržište i bolji život za ribare.

“Druga stvar jeste da je održavanjem današnje MVK Evropska unija poslala jasnu poruku da, i pored aktuelne krize i potrebe brze i efikasne konsolidacije na unutrašnjem planu, ne dovodi u pitanje niti stavlja po strani politiku proširenja. To je poruka da EU čvrsto stoji iza principa koje je sama postavila a koji kaže da se ostvareni rezultati cijene i nagrađuju. Takođe, to je snažan podsticaj Crnoj Gori da još intenzivnije nastavi prema članstvu u EU”, zaključio je ambasador Pejović.

Saopštenja

Predstavnici MEP-a učestvovali na Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravne tekovine EU

0
Predstavnici Ministarstva evropskih poslova učestvovali su u Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije održanoj u Beogradu 26. septembra povodom Evropskog...

Online kviz za osnovce povodom Evropskog dana jezika

0
Sektor za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore nastavlja sa obilježavanjem Evropskog dana jezika – 26. septembra. Tim...

Reforme u EU obezbijedile bi Crnoj Gori lakši put do članstva

0
Reforma Evropske unije (EU) pružila bi Crnoj Gori novu perspektivu i dašak entuzijazma da će Unija biti spremna u srednjem roku za prijem novih...

Oglas za nacionalnu kontaktnu osobu u Ministarstvu evropskih poslova u okviru Interreg Euro-MED i...

0
Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u svojstvu Nacionalnog tijela u okviru Interreg Euro-MED programa i Nacionalne URBACT tačke u okviru URBACT IV programa, poziva...

Novi podsticaj saradnji u oblasti Južnog Jadrana kroz fondove EU

0
Kroz projekte finansirane putem trilateralnog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, crnogorske institucije i organizacije iskoristile su oko...