Naslovnica Info Press info Crna Gora posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima

Crna Gora posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima

„Crna Gora je posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima. Imajući u vidu da je Kancelarija za evropske integracije nadležna za koordiniraciju procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, a u skladu sa Poslovnikom Vlade Crne Gore, obrađivač propisa je dužan da dostavi popunjenu izjavu o usklađenosti predloga akta s odgovarajućim propisima Evropske unije, s pratećom tabelom usklađenosti Kancelariji na provjeru i potvrđivanje, kako bi se predlog akta utvrdio na sjednici Vlade“, kazala je Mira Radulović, šefica Grupe za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti u Kancelariji za evropske integracije.

Radulović je učestvovala na konferenciji „Ujedinjeni u praksi“ u organizaciji Službe za zakonodavstvo Vlade Republike Slovenije gdje je govorila o značaju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i iskustvu Crne Gore u ovoj oblasti.

Ona je zahvalila na podršci Slovenije u procesu pristupanja Crne Gore EU istakavši da su crnogorske institucije od samog početka ovog procesa i uvođenja instrumenata za usklađivanje imale odličnu saradnju sa kolegama iz Službe za zakonodavstvo Republike Slovenije.

Konferencija je organizovana u okviru slovenačkog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, a na njoj su predstavljeni pravni izazovi u smislu tumačenja i primjene prava EU u nacionalnom zakonodavstvu država članica EU, pitanje tumačenja pravnih akata EU i njihove primjene od strane sudova u Sloveniji, priroda i značaj tzv. „mekog prava EU“, kao i procedure Evropske komisije prilikom kršenja odredaba pravnih akata EU od strane država članica.

Radulović je pojasnila da je, u skladu sa zahtjevima kompleksnije faze evropske integracije, počev od 2014. godine, ustanovljena  praksa dostavljanja predloga propisa Evropskoj komisiji na davanje mišljenja, u cilju kvalitetnog usvajanja evropskih standarda i obezbjeđivanja efikasnog sprovođenja obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao najvažnijeg strategijskog dokumenta u oblasti evropske integracije. Kako je kazala, budući da se predlozi akata, uz popunjenu tabelu usklađenostiRIA obrazac i Izvještaje sa javne rasprave, dostavljaju Evropskoj komisiji, Odsjek za usklađivanje dva puta provjerava tabelu usklađenosti, imajući u vidu da i nakon završene komunikacije sa EK može doći do korekcija u tekstu predloga propisa koje u krajnjem mogu uticati na usklađenost propisa s pravnom tekovinom.

„Važan segment ovog procesa predstavlja i Portal EI, koji predstavlja bazu podataka koja omogućava resorima pristup svim aktima EU budući da je povezan sa Eur Lex sajtom, kazala je Radulović.“

Na konferenciji je zaključeno da je proces usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU dinamičan i da se ne završava pristupanjem države Evropskoj uniji, već da se države članice susreću sa raznim izazovima u oblasti neposredne primjene regulativa EU, praćenja presuda Evropskog suda pravde, kao i njihove primjene pred nacionalnim sudovima, zbog čega je važno da sve institucije uključene u proces evropske integracije budu informisane i edukovane kako bi efikasno odgovorile budućim izazovima.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Poziv mikro i malim preduzećima za prekograničnu saradnju u okviru projekta EmBRACE

0
Ministarstvo evropskih poslova obavještava zainteresovanu javnost da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala Prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata...

Zenović: Intenziviramo aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila u sektorskim poglavljima sa ciljem privremenog  zatvaranja...

0
“Crna Gora ulaže kontinuirane napore u pravcu usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim propisima u oblastima saobraćaja, energetike, životne sredine i klimatskih promjena, te regionalne...

Sjutra Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

0
Petnaesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se 20. juna 2024. godine u Briselu. Sastanak će, sa...

Ivanović: IBAR je cilj, ali i obavezna stanica, koja određuje nastavak evropskog puta

0
Ministar vanjskih poslova dr Filip Ivanović govorio je poslova o važnoj ulozi Ministarstva vanjskih poslova za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23...

Peti poziv za projekte u okviru programa Interreg Euro-MED

0
Program transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED objavio je Peti poziv za dostavljanje predloga strateških teritorijalnih projekata. Ovim pozivom obuhvaćene su dvije teme: smanjenje i upravljanje otpadom,...