Naslovnica Info Press info Crna Gora posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima

Crna Gora posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima

„Crna Gora je posvećena kvalitetnom usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima. Imajući u vidu da je Kancelarija za evropske integracije nadležna za koordiniraciju procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, a u skladu sa Poslovnikom Vlade Crne Gore, obrađivač propisa je dužan da dostavi popunjenu izjavu o usklađenosti predloga akta s odgovarajućim propisima Evropske unije, s pratećom tabelom usklađenosti Kancelariji na provjeru i potvrđivanje, kako bi se predlog akta utvrdio na sjednici Vlade“, kazala je Mira Radulović, šefica Grupe za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti u Kancelariji za evropske integracije.

Radulović je učestvovala na konferenciji „Ujedinjeni u praksi“ u organizaciji Službe za zakonodavstvo Vlade Republike Slovenije gdje je govorila o značaju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i iskustvu Crne Gore u ovoj oblasti.

Ona je zahvalila na podršci Slovenije u procesu pristupanja Crne Gore EU istakavši da su crnogorske institucije od samog početka ovog procesa i uvođenja instrumenata za usklađivanje imale odličnu saradnju sa kolegama iz Službe za zakonodavstvo Republike Slovenije.

Konferencija je organizovana u okviru slovenačkog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, a na njoj su predstavljeni pravni izazovi u smislu tumačenja i primjene prava EU u nacionalnom zakonodavstvu država članica EU, pitanje tumačenja pravnih akata EU i njihove primjene od strane sudova u Sloveniji, priroda i značaj tzv. „mekog prava EU“, kao i procedure Evropske komisije prilikom kršenja odredaba pravnih akata EU od strane država članica.

Radulović je pojasnila da je, u skladu sa zahtjevima kompleksnije faze evropske integracije, počev od 2014. godine, ustanovljena  praksa dostavljanja predloga propisa Evropskoj komisiji na davanje mišljenja, u cilju kvalitetnog usvajanja evropskih standarda i obezbjeđivanja efikasnog sprovođenja obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao najvažnijeg strategijskog dokumenta u oblasti evropske integracije. Kako je kazala, budući da se predlozi akata, uz popunjenu tabelu usklađenostiRIA obrazac i Izvještaje sa javne rasprave, dostavljaju Evropskoj komisiji, Odsjek za usklađivanje dva puta provjerava tabelu usklađenosti, imajući u vidu da i nakon završene komunikacije sa EK može doći do korekcija u tekstu predloga propisa koje u krajnjem mogu uticati na usklađenost propisa s pravnom tekovinom.

„Važan segment ovog procesa predstavlja i Portal EI, koji predstavlja bazu podataka koja omogućava resorima pristup svim aktima EU budući da je povezan sa Eur Lex sajtom, kazala je Radulović.“

Na konferenciji je zaključeno da je proces usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU dinamičan i da se ne završava pristupanjem države Evropskoj uniji, već da se države članice susreću sa raznim izazovima u oblasti neposredne primjene regulativa EU, praćenja presuda Evropskog suda pravde, kao i njihove primjene pred nacionalnim sudovima, zbog čega je važno da sve institucije uključene u proces evropske integracije budu informisane i edukovane kako bi efikasno odgovorile budućim izazovima.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Francusko predsjedavanje EU prilika da Crna Gora afirmiše svoj evropski put i unaprijedi rezultate

0
„Francusko predsjedavanje Savjetom EU je odlična prilika da Crna Gora afirmiše svoj evropski put i unaprijedi rezultate u procesu evropske integracije, naročito u vladavini...

Crna Gora iz EU fondova dobila oko 500 miliona eura

0
Crna Gora je, od početka pregovora sa Evropskom unijom, iz evropskih fondova povukla oko 500 miliona eura, kazala je u emisiji “Takulin” Gradske TV...

Evropska komisija -strateški partner i saveznik Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji

0
„Apsolutni prioritet u pristupnim aktivnostima ostaju ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 i realizacija Akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka EK. U...

POZIV NA ONLINE KONSULTACIJE POVODOM IZRADE PPCG 2022-2023

0
Kancelarija za evropske integracije organizuje u ponedjeljak, 24. januara 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, online konsultacije povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore...

Osamnaesti broj biltena Kancelarije za evropske integracije

0
Osamnaesti broj Biltena Kancelarije za evropske integracije predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom četvrtogkvartala 2021. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...