Naslovnica Info Press info Crnogorske prevodilačke baze po najsavremenijim evropskim standardima

Crnogorske prevodilačke baze po najsavremenijim evropskim standardima

Kancelarija za evropske integracije pripremila je novu prevodilačku bazu u skladu sa najsavremenijim evropskim standardima, koja je dostupna javnosti na http://www.eiprevod.gov.me/.

Crna Gora je kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji odgovorna za prevođenje i redakturu cjelokupnog evropskog zakonodavstva usvojenog do dana njenog pristupanja, a ono trenutno sadrži oko 160.000 strana Službenog lista EU. Međutim, ozbiljnost ovog poduhvata ne leži samo u ogromnom broju strana koje treba pripremiti, već i u složenosti cjelokupnog procesa. Ono što se pokazalo kao jedan od najvećih izazova i zahtjeva u ovom procesu jeste stvaranje crnogorske terminologije i prevodilačkih baza kao održivih i dugoročnih proizvoda pravne harmonizacije i procesa prevođenja evropske pravne tekovine.

Kako bi unaprijedila izuzetno važan proces prevođenja, KEI je, uz podršku Vlade Kraljevine Norveške i UNDP-a, unaprijedila svoje prevodilačke baze Monterm i Montekorpus ispunjavajući najsavremenije softverske standarde. Napravljena su brojna unapređenja i nove funkcionalnosti kako bi crnogorska terminologija i prevodilačke baze podataka mogle da se razvijaju u narednom periodu i zadovoljavaju potrebe lingvista i stručnjaka koji rade u državnoj upravi, kao i crnogorskih korisnika uopšte.

Obje baze su dostupne javnosti na adresi http://www.eiprevod.gov.me/.

Korpus evropskog zakonodavstva je izuzetno složen sistem, ne samo zbog svoje obimnosti, već i zato što se on uporedo razvija i postoji na 24 službena jezika EU. U svim jezičkim verzijama pravne tekovine lingvisti i pravnici teže jednom cilju, a to je da pravna tekovina ima jednako značenje na svim jezicima. Ovo predstavlja suštinu multilingvalne prirode pravne tekovine EU, zbog čega su u Briselu razvijene prevodilačke i pravne službe, informatički sistemi i baze podataka najveći te vrste u svijetu.

Svaki službeni jezik EU mora imati precizno razrađenu terminologiju iz svih oblasti koje pravna tekovina obuhvata, pa je u te svrhe razvijena i najveća evropska terminološka baza IATE (Interactive Terminology for Europe) .

Po uzoru na evropsku terminološku bazu, Monterm je zamišljen kao višejezična terminološka baza nastala kao jedan od rezultata procesa prevođenja zakonodavstva EU na crnogorski jezik. Glavna svrha ove zbirke termina jeste uspostavljanje jedinstvene crnogorske terminologije iz širokog spektra stručnih oblasti koja bi služila kao stalni i pouzdan vodič najširem krugu korisnika, a naročito svim pojedincima i javnim institucijama uključenim u prevođenje zakonodavstva i pravnu harmonizaciju.

Montekorpus je zbirka tekstova i njihovih prevoda, tj. dvojezični (englesko-crnogorski) korpus. On nastaje u procesu prevođenja engleskih tekstova na crnogorski jezik i obrnuto, koji organizuje Odsjek za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Kancelariji za evropske integracije. Za prevođenje tekstova i pravljenje memorija koriste se alati za računarski potpomognuto prevođenje, što predstavlja evropski standard koji Kancelarija za evropske integracije postepeno uvodi u crnogorsko prevodilaštvo.

Zahvaljujući pomenutim bazama dostupnim na www.eiprevod.gov.me, KEI je omogućila efikasniju komunikaciju sa svim učenicima procesa evropskih integracija, prevodiocima, stručnjacima i pravnicima koji učestvuju u izradi i reviziji propisa, jezičkim redaktorima i svima onima kojima je neophodna usklađena terminologija u procesu usklađivanja zakonodavstva i pregovorima za članstvo u EU. Prema procjenama Generalne direkcije za prevođenje Evropske komisije, na stručnu terminologiju otpada čak 30% do 60% teksta u specijalizovanim dokumentima. Stoga, sistematizacija te terminologije, ujednačavanje i objedinjavanje u jedinstvenu bazu podataka jeste imperativni zahtjev za sve zakonodavne i administrativne poslove u kontekstu evropskih integracija, a kasnije članstva.

Korisnici treba da imaju na umu da Monterm, kao ni IATE, nije standardni internetski rječnik već terminološka baza koja se mijenja, raste i stalno ažurira, tako da i korisnici Monterma mogu doprinijeti njenom razvoju, što je upravo ono na što računamo. Monterm, kao i Montekorpus koncipirani su kao aplikacije otvorenog tipa, dostupne svima na internetu, s mogućnošću da svi zainteresovani građani pošalju sugestije u pogledu termina, definicija, referenci i ostalih opisnih kategorija, koje će terminolozi

Kancelarije za evropske integracije redovno analizirati i uzimati u obzir prilikom ažuriranja baze. U tom smislu naročito se nadamo odazivu lingvista, stručne i akademske javnosti, kao i studenata svih fakulteta, kako bismo zajedno gradili crnogorsku verziju evropskog zakonodavstva.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Saopštenja

Gorčević razgovarala sa ambasadorima Slovenije i Španije

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević imala je danas odvojene sastanke sa ambasadorkom Slovenije i ambasadorom Španije u Crnoj Gori, Bernardom Gradišnik i  Raúlom Bartoloméom...

Uspješna saradnja Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije u okviru poglavlja 24

0
„Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uspješno sarađuju u oblasti integrisanog upravljanja granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći,...

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...