Naslovnica Info Press info Crogorsko društvo ima istorijsku šansu da postane društvo pravde i jednakih šansi

Crogorsko društvo ima istorijsku šansu da postane društvo pravde i jednakih šansi

Vladavina prava nije samo efikasna primjena normi i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, već i istinska afirmacija temeljnih društvenih vrijednosti. Zato je Vlada Crne Gore odlučna da djeluje na principima na kojima je i formirana u decembru prošle godine – depolitizacije, pravde, jednakih šansi, ali prije svega odgovornosti. Najveću odgovornost imamo prema građanima, koji imaju velika očekivanja od nas od prvog dana, ali i prema međunarodnim partnerima, koji žele da talas promjena koji se desio ne bude deklarativan, već da donese novu energiju, koja će zaista učiniti naše društvo modernim i evropskim. Na ovaj način ćemo dodatno ojačati poziciju naše zemlje kao lidera u regionu na putu evropskih integracija.

Crnogorski građani prepoznaju značaj ostvarenja našeg glavnog spoljnopolitičkog cilja – ulaska u Evropsku uniju, i to sam više puta ponavljao u razgovorima sa našim partnerima.

Podrška koju dobijamo sa domaćih i međunarodnih adresa i pohvale za rezultate koji su naročito vidljivi u prethodnih osam mjeseci, na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, daju nam podstrek da nastavimo u tom pravcu. Moram istaći da je crnogorska policija izvela akciju koja je rezultirala hapšenjem šefa organizovane kriminalne grupe i nekoliko njegovih saradnika, da je novi menadžment izabran u transaprentnom i inkluzivnom postupku i da je odmah po preuzimanju rukovođenja pokazao rezultate. Takođe, u kontinuitetu ulažemo napore na unapređenju granične bezbjednosti. Gradimo moderan koncept integrisanog upravljanja granicom, na principima efikasnosti i ravnoteže, koji podrazumijeva otvorene granice za kretanje lica i promet roba i zatvorene granice za kriminalne aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u čiji sastav je ušla i Uprava policije, nedavnim usvajanjem Zakona o unutrašnjim poslovima, ali i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava kojim trenutno koordiniram, zaista pokazuju punu posvećenost poglavljima 23 i 24. Svakako da bez proaktivnosti, kreiranja novih vrijednosti u ovim poglavljima, ali i pune angažovanosti naših kapaciteta, ne možemo doći do vidljivih rezultata.

Novim zakonskim rješenjem smo osnažili svaki vid kontrole policije i postupanja policijskih službenika, ali i predvidjeli mehanizme za utvrđivanje porijekla sumnjive imovine policijskih službenika. Velika novina Zakona je uvođenje obaveze periodičnog poligrafskog ispitivanja policijskih službenika koji su uključeni u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Imajući u vidu prirodu posla i djelokrug nadležnosti policije, predviđeno je i uvođenje utvrđivanja postojanja bezbjednosnih smetnji. Iako institut provjere ove vrste, prilikom zasnivanja radnog odnosa nije potpuna novina, ono što jeste novina je provjera postojanja bezbjednosnih smetnji za dalji rad u policiji. Cilj propisivanja ovih odredbi sadržan je i donekle sličan razlogu uvođenja poligrafskog ispitivanja policijskih službenika.

Takođe, prilikom prijema u policijsku službu, predviđena su jasna i stroga pravila, jer je jedan od glavnih rizika od korupcije u policiji i upravljanje ljudskim resursima. Sistem će biti u potpunosti zasnovan na principu meritokratije.

Neophodna je depolitizacija i profesionalizacija policije, transparentnost u upravljanju kadrovima i izgradnja integriteta i rukovodilaca i policijskih službenika, što je predviđeno Zakonom.

Odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore, naravno moramo podijeliti i sa drugim granama vlasti i svi zajedno da damo doprinos reformama.

Bitno je reći da u sadašnjoj administraciji vlada nulta tolerancija na svaki vid korupcije, a posebna pažnja je posvećena iskorijenjivanju tih pojava u državnom aparatu.

To je posao koji nije moguće završiti preko noći i zahtijeva aktivno učešće i jaku volju svih institucija sistema.

Izgradićemo moderan sistem, koji će biti prepoznat i respektabilan isključivo po postignutim rezultatima, a zasnovan na zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Da smo na pravom putu pokazuje Izvještaj o napretku Crne Gore, koji je nedavno predstavljen u Evropskom parlamentu, u kojem smo pohvaljeni za borbu protiv organizovanog kriminala (posebno borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika) i za napredak u međunarodnoj policijskoj saradnji. Prepoznat je i napredak u jačanju kapaciteta i profesionalnosti policije.

I pored toga, moramo intenzivirati aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, sa akcentom na rasvjetljavanje najtežih krivičnih djela, kao i u oblastima finansijskih istraga, visoke korupcije, pranja novca, trgovine oružjem, krijumčarenje cigareta, suzbijanja svih oblika privrednog kriminaliteta itd.

Takođe, u vrhu prioriteta treba da bude i rasvjetljavanje napada na novinare.

Sa posebnom pažnjom moramo pristupiti i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i nasilja nad djecom i povećati broj osposobljenih policijskih službenika koji će se baviti ovim osjetljivim problemima.

Uvjeren sam da će Vlada Crne Gore pokazati dosljednost te da će Crna Gora u narednom periodu dobiti izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila, čime bi se stvorile pretpostavke za dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. To bi za Crnu Goru bio snažan podsticaj, jer bi na određeni način predstavljalo signal da prelazimo u narednu fazu, čime bismo uspješno zaokružili naš evropski put.

Na kraju, ali ne i manje važno, Ministarstvo unutrašnjih poslova proglašeno je za najtransparentiji državni ogan u Crnoj Gori, po istraživanju NVO “35mm” i službenica Kabineta ministra dobila je priznanje za najveći doprinos transparentnosti javne uprave.

Osmi broj Eurokaza, časopisa o evropskoj integraciji Crne Gore
Autor: Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović

Saopštenja

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...

Objavljen Prvi poziv u okviru Instrumenta za podršku razvoju projekata

0
Program Dunavskog regiona objavio je Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Instrumenta za podršku razvoju projekata (Seed Money Facility), koji će biti...

Gorčević razgovarala sa Bilčikom i Lajčakom

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, imala je danas u Briselu odvojene sastanke sa specijalnim predstavnikom EU za Zapadni Balkan, Miroslavom Lajčakom i poslanikom Evropskog parlamenta i...

Gorčević sa Varheljijem: Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, razgovarala je danas u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje i susjedstvo, Oliverom Varheljijem. Evropski komesar je kazao da Crna...