Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Deveti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne...

Deveti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore

1. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore (Savjet SSP-a) održao je svoj deveti sastanak 25. juna 2018. godine. Sastankom je predsjedavala ministarka vanjskih poslova Bugarske Ekaterina Zaharieva u ime visoke predstavnice EU za vanjsku i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini. Gospodin Johanes Han, komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, predstavljao je Evropsku komisiju. Prof. dr. Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, predvodio je crnogorsku delegaciju.

2. Sastanak Savjeta SSP-a pružio je pravovremenu priliku da se razmotri napredak Crne Gore u pripremama za pristupanje, kao i prioriteti za dalji rad u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

SSP CG EU

3. U kontekstu pristupnih pregovora, Savjet SSP-a izrazio je zadovoljstvo zbog otvaranja poglavlja 17 (Ekonomska i monetarna politika) na narednoj Konferenciji o pristupanju. Savjet SSP-a podstakao je Crnu Goru da nastavi s radom na ispunjavanju svih mjerila, te da nastavi da se fokusira na osnove procesa pristupanja: vladavinu prava, ekonomsko upravljanje i reformu javne uprave. Pozdravio je uključivanje predstavnika civilnog društva u pripreme za pristupanje EU i povezane reforme i podstakao Crnu Goru da nastavi da poboljšava mehanizme konsultacija s civilnim društvom.

4. Što se tiče Kopenhagenskih političkih kriterijuma, Savjet SSP-a osvrnuo se na predsjedničke izbore koji su održani u Crnoj Gori u aprilu 2018. godine. S obzirom na kontinuirani bojkot rada Skupštine od strane opozicije, Savjet SSP-a podstakao je sve relevantne aktere da u potpunosti vrate političku debatu u demokratske institucije, naročito Skupštinu, gdje i pripada. Trebalo bi razmotriti sveobuhvatnu izbornu reformu, kako bi se riješili problemi koji se iznova javljaju i ispunile preporuke misija za posmatranje izbora.

SSP CG EU2

5. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je rezultate koji su već ostvareni i nastavak sprovođenja akcionih planova za poglavlja 23 i 24, kao i činjenicu da je pravni okvir unaprijeđen i institucionalna struktura u velikoj mjeri uspostavljena. Savjet je podsjetio da postizanje konkretnijih rezultata u čitavom sistemu vladavine prava ostaje ključno za cjelokupnu dinamiku pregovaračkog procesa, a i ohrabrio je Crnu Goru da na proaktivniji i energičniji način ostvaruje napredak u sprovođenju reformi, kao i da ostvaruje konkretnije rezultate u oblasti vladavine prava, naročito da unapređuje bilans ostvarenih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

6. Kada je riječ o političkim kriterijumima, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje izrazio je zabrinutost zbog nedavnih napada na novinare i pozvao je Crnu Goru da osigura bezbjedno okruženje koje pogoduje slobodi izražavanja i slobodi medija. Javni servis RTCG i svi ostali mediji treba da budu zaštićeni od neprimjerenog uticaja i političkog pritiska. Što se tiče javne uprave, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je usvajanje novih okvirnih zakona o državnim službenicima i namještenicima i lokalnoj samoupravi, i ponovo naglasio važnost inkluzivnih javnih konsultacija u pripremama za pristupanje EU i sprovođenju odgovarajućih reformi.

SSP CG EU3

7. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pohvalio je stalnu predanost Crne Gore regionalnoj saradnji i njenu konstruktivnu ulogu u održavanju regionalne stabilnosti i unapređenju dobrosusjedskih odnosa. Pozdravio je aktivno učešće Crne Gore u brojnim regionalnim inicijativama, dobre bilateralne odnose s ostalim zemljama proširenja i državama članicama EU, kao i stalne napore koje Crna Gora ulaže kako bi se pronašla prihvatljiva rješenja za otvorena pitanja sa susjedima. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je kontinuitet u održavanju sastanaka u vidu zajedničkih odbora uspostavljenih u okviru bilateralnih sporazuma u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

8. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje snažno je pohvalio Crnu Goru za dosljednu saradnju s EU po pitanju vanjske politike, naročito njeno stalno i potpuno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

SSP CG EU4

9. Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravlja to što je Crna Gora dostavila svoj četvrti Program ekonomskih reformi u januaru 2018. Savjet je pozvao Crnu Goru da osigura detaljno i blagovremeno sprovođenje propratnih aktivnosti vezano za smjernice politika koje su navedene u Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske usvojenim 25. maja 2018. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje ohrabruje Crnu Goru da ulaže dalje napore kako bi obezbijedila fiskalnu održivost, kontrolisala javni dug, poboljšala poslovno i investiciono okruženje, obezbijedila raznolikost ekonomije i povećala njenu produktivnost i konkurentnost. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje ocijenio je kao pozitivno usvajanje strategije za srednjoročnu fiskalnu konsolidaciju u ljeto 2017. i ponovo je naglasio važnost rebalansiranja budžetske strukture ka potrošnji koja će biti usmjerena na poboljšanje rasta.

10. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje je ispitao stanje bilateralnh odnosa u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Pozdravio je pozitivan bilans rezultata koje je Crna Gora ostvarila prilikom ispunjavanja svojih obaveza u okviru SSP-a, uključujući odredbe koje se odnose na trgovinu, od njegovog stupanja na snagu 1. maja 2010, i istovremeno je ohrabrio Crnu Goru da intenzivira napore na postizanju potpune usklađenosti s odredbama o državnoj pomoći. Nezavisno tijelo za državnu pomoć treba što prije da počne s radom.

11. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje takođe je organizovao diskusiju u vezi dešavanja u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

Zajedničko saopštenje Crne Gore i Evropske unije

Saopštenja

Novaković  Đurović: Kompletiranjem Ustavnog suda izvjesno ubrzavamo put prema EU

0
„Utvrđivanje liste kandidatkinja i kandidata za Ustavni sud, nakon duže blokade rada tog tijela, je dobra vijest za naše napredovanje prema punopravnom članstvu  u...

Sastanak Žižić i Bugenhout: Belgija podržava Crnu Goru na putu prema EU

0
Crna Gora je u boljem položaju u odnosu na druge države regiona u pogledu pristupanja Evropskoj uniji i Kraljevina Belgija će nastaviti da podržava...

Veliko interesovanje opština za učešće u programu URBACT

0
Crna Gora po prvi put ima priliku da učestvuje u programu URBACT, kojim se podstiče povezivanje gradova iz čitave Evrope i doprinosi održivom urbanom...

Novaković Đurović za TV Vijesti: Neće biti blokade pregovora sa EU

0
Koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović kazala je da neće biti blokade pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. "Nije bilo pesimističkih poruka, bilo je...

Sesije za zainteresovane strane u okviru četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU

0
Pozivamo zainteresovane strane da se uključe u oblikovanje četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU (EU MRS Week), predlože teme i govore na sesijama koje sami...