Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Deveti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne...

Deveti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore

1. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore (Savjet SSP-a) održao je svoj deveti sastanak 25. juna 2018. godine. Sastankom je predsjedavala ministarka vanjskih poslova Bugarske Ekaterina Zaharieva u ime visoke predstavnice EU za vanjsku i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini. Gospodin Johanes Han, komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, predstavljao je Evropsku komisiju. Prof. dr. Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, predvodio je crnogorsku delegaciju.

2. Sastanak Savjeta SSP-a pružio je pravovremenu priliku da se razmotri napredak Crne Gore u pripremama za pristupanje, kao i prioriteti za dalji rad u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

SSP CG EU

3. U kontekstu pristupnih pregovora, Savjet SSP-a izrazio je zadovoljstvo zbog otvaranja poglavlja 17 (Ekonomska i monetarna politika) na narednoj Konferenciji o pristupanju. Savjet SSP-a podstakao je Crnu Goru da nastavi s radom na ispunjavanju svih mjerila, te da nastavi da se fokusira na osnove procesa pristupanja: vladavinu prava, ekonomsko upravljanje i reformu javne uprave. Pozdravio je uključivanje predstavnika civilnog društva u pripreme za pristupanje EU i povezane reforme i podstakao Crnu Goru da nastavi da poboljšava mehanizme konsultacija s civilnim društvom.

4. Što se tiče Kopenhagenskih političkih kriterijuma, Savjet SSP-a osvrnuo se na predsjedničke izbore koji su održani u Crnoj Gori u aprilu 2018. godine. S obzirom na kontinuirani bojkot rada Skupštine od strane opozicije, Savjet SSP-a podstakao je sve relevantne aktere da u potpunosti vrate političku debatu u demokratske institucije, naročito Skupštinu, gdje i pripada. Trebalo bi razmotriti sveobuhvatnu izbornu reformu, kako bi se riješili problemi koji se iznova javljaju i ispunile preporuke misija za posmatranje izbora.

SSP CG EU2

5. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je rezultate koji su već ostvareni i nastavak sprovođenja akcionih planova za poglavlja 23 i 24, kao i činjenicu da je pravni okvir unaprijeđen i institucionalna struktura u velikoj mjeri uspostavljena. Savjet je podsjetio da postizanje konkretnijih rezultata u čitavom sistemu vladavine prava ostaje ključno za cjelokupnu dinamiku pregovaračkog procesa, a i ohrabrio je Crnu Goru da na proaktivniji i energičniji način ostvaruje napredak u sprovođenju reformi, kao i da ostvaruje konkretnije rezultate u oblasti vladavine prava, naročito da unapređuje bilans ostvarenih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

6. Kada je riječ o političkim kriterijumima, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje izrazio je zabrinutost zbog nedavnih napada na novinare i pozvao je Crnu Goru da osigura bezbjedno okruženje koje pogoduje slobodi izražavanja i slobodi medija. Javni servis RTCG i svi ostali mediji treba da budu zaštićeni od neprimjerenog uticaja i političkog pritiska. Što se tiče javne uprave, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je usvajanje novih okvirnih zakona o državnim službenicima i namještenicima i lokalnoj samoupravi, i ponovo naglasio važnost inkluzivnih javnih konsultacija u pripremama za pristupanje EU i sprovođenju odgovarajućih reformi.

SSP CG EU3

7. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pohvalio je stalnu predanost Crne Gore regionalnoj saradnji i njenu konstruktivnu ulogu u održavanju regionalne stabilnosti i unapređenju dobrosusjedskih odnosa. Pozdravio je aktivno učešće Crne Gore u brojnim regionalnim inicijativama, dobre bilateralne odnose s ostalim zemljama proširenja i državama članicama EU, kao i stalne napore koje Crna Gora ulaže kako bi se pronašla prihvatljiva rješenja za otvorena pitanja sa susjedima. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je kontinuitet u održavanju sastanaka u vidu zajedničkih odbora uspostavljenih u okviru bilateralnih sporazuma u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

8. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje snažno je pohvalio Crnu Goru za dosljednu saradnju s EU po pitanju vanjske politike, naročito njeno stalno i potpuno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

SSP CG EU4

9. Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravlja to što je Crna Gora dostavila svoj četvrti Program ekonomskih reformi u januaru 2018. Savjet je pozvao Crnu Goru da osigura detaljno i blagovremeno sprovođenje propratnih aktivnosti vezano za smjernice politika koje su navedene u Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske usvojenim 25. maja 2018. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje ohrabruje Crnu Goru da ulaže dalje napore kako bi obezbijedila fiskalnu održivost, kontrolisala javni dug, poboljšala poslovno i investiciono okruženje, obezbijedila raznolikost ekonomije i povećala njenu produktivnost i konkurentnost. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje ocijenio je kao pozitivno usvajanje strategije za srednjoročnu fiskalnu konsolidaciju u ljeto 2017. i ponovo je naglasio važnost rebalansiranja budžetske strukture ka potrošnji koja će biti usmjerena na poboljšanje rasta.

10. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje je ispitao stanje bilateralnh odnosa u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Pozdravio je pozitivan bilans rezultata koje je Crna Gora ostvarila prilikom ispunjavanja svojih obaveza u okviru SSP-a, uključujući odredbe koje se odnose na trgovinu, od njegovog stupanja na snagu 1. maja 2010, i istovremeno je ohrabrio Crnu Goru da intenzivira napore na postizanju potpune usklađenosti s odredbama o državnoj pomoći. Nezavisno tijelo za državnu pomoć treba što prije da počne s radom.

11. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje takođe je organizovao diskusiju u vezi dešavanja u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

Zajedničko saopštenje Crne Gore i Evropske unije

Saopštenja

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...

Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

0
Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći...