Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Dobra organizacija i timski rad - ključ uspjeha na putu prema EU

Dobra organizacija i timski rad – ključ uspjeha na putu prema EU

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji 21. XII 2015. otvorila još dva poglavlja, 14. Saobraćajna
politika i 15. Energetika. To je dokaz da su dobra organizacija, timski duh i posvećenost poslu
bili razlog našem dosadašnjem uspjehu.

Sama pregovaračka struktura, koju čine predstavnici Vlade, Skupštine, poslovne i akademske zajednice,
sindikata i nevladinog sektora, realno odražava kompleksnost procesa pregovora i složenost zahtjeva
koje proces pristupanja EU stavlja pred državu kandidata.

Raspoređeni u različita tijela: Kolegijum za pregovore, Odbor za evropske integracije Skupštine
Crne Gore, Državna delegacija, Savjet za vladavinu prava, Pregovaračka grupa, 33 radne grupe, Kancelarija za podršku glavnom pregovaraču i Sekretarijat pregovaračke grupe, svi zajedno činimo jedan efikasan i dobro postavljen sistem.

Protekle četiri godine od početka uspostavljanja strukture je obilježila izuzetno živa aktivnost na svim
poljima. Održano je deset međuvladinih konferencija od koji sedam na ministarskom i tri na zamjeničkom nivou, na kojima smo otvorili pregovore u dvadeset dva i privremeno zatvorili u dva poglavlja.

Takođe je održano dvanaest sjednica Kolegijuma za pregovore, četrdeset tri sjednice Odbora za evropske integracije, pet sjednica Savjeta za vladavinu prava, petnaest sastanaka Pregovaračke grupe, više od 500 sastanaka radnih grupa za pripremu pregovora u trideset tri pregovaračka poglavlja, kao i preko 2000 koordinativnih sastanaka u podgrupama.

Tokom ovog perioda, zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji posla, izuzetnoj profesionalnosti i
timskom duhu Crna Gora je napravila ogroman iskorak na putu prema članstvu u EU.

Danas imamo dvije trećine otvorenih poglavlja, kao i nekoliko spremnih za skoro otvaranje. Pripremili smo i sprovodimo akcione planove za 23. i 24. poglavlje, Program pristupanja Crne Gore EU 2014-2018. i donijeli brojne važne strategije, akcione planove, zakonska i podzakonska akta.

Formirali smo nove institucije i osnažili postojeće, ojačali administrativne kapacitete i krenuli
sa postizanjem rezultata u praksi.

Od 22 otvorena poglavlja tokom 2015. smo otvorili šest: 9. Finansijske usluge, 14. Saobraćajna politika,
15. Energetika, 16. Porezi, 21. Trans-evropske mreže i 30. Vanjski odnosi.

Očekujemo da će dalji rad na ovim poglavljima uskoro početi davati vidljive rezultate. Tako će, na
primjer, pregovori u oblasti finansijskih usluga donijeti veći stepen zaštite korisnika finansijskih usluga i
unapređenje ponude usluga u bankarskom sektoru i oblasti osiguranja, dok će dalje reforme u 16. poglavlju doprinijeti ekonomskom rastu i otvaranju radnih mjesta kroz jačanje crnogorskih kompanija, niže administrativne troškove za preduzetnike i smanjenje birokratije, ali i zapošljavanju naših građana u zemljama članicama EU uz uživanje istih poreskih olakšica koje ima i matični radnik.

Pregovorima u 21. poglavlju osiguravamo sigurniji i brži prevoz i povezanost s Evropom, povoljnije
cijene i viši nivo kvaliteta usluga za putnike i privredu, kao i sigurnije snabdijevanje energentima i povezanost s ostatkom kontinenta, dok ćemo daljim radom u okviru 30. poglavlja povećati šanse za izvoz
i osigurati niže cijene i veći izbor proizvoda iz EU za crnogorske potrošače.

Kad je riječ o poglavljima koja smo posljednja otvorili u ovoj godini, njihov značaj za crnogorske građane je veliki.

Tako, pregovori u 14. poglavlju imaju za cilj sigurniji prevoz, unapređenje saobraćajnih usluga, veću mobilnost građana, robe i usluga, kao i bolju zaštitu prava putnika. S druge strane, usvajanje evropskih propisa i standarda u 15. poglavlju će omogućiti uštedu energije, kao i povoljnije cijene i viši nivo kvaliteta usluga za korisnike.

U sljedećoj godini nam slijedi otvaranje preostalih, zahtjevnijih poglavlja kao što su ona iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, životne sredine i regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata, i dalji rad na ispunjavanju mjerila za postepeno zatvaranje već otvorenih poglavlja.
Formiranje pregovaračke strukture i koordinacija cjelokupnog rada na pristupanju EU za nas je od samog početka bilo veliki izazov i test.

U pregovore smo ušli znajući da put koji nas čeka nije ni malo lak i da će zahtijevati apsolutnu posvećenost i napore, ali i optimizam i odlučnost u prevazilaženju svih izazova na putu prema EU.

Ostvareni rezultati potvrđuju da imamo kvalitetan pregovarački tim, maksimalno posvećen evropskoj integraciji Crne Gore.

Što je još važnije imamo stabilnu dvotrećinsku podršku građana što predstavlja bitnu potporu svim našim naporima.

Autor teksta je Ambasador Aleksandar Andrija Pejović, Državni sekretar za evropske integracije, Glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU

Tekst je objavljen u časopisu “Diplomarius” koji izdaje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Saopštenja

Čitajte osmo izdanje Eurokaza

0
Generalni sekretarijat Vlade je objavio osmi broj časopisa Eurokaz. U okviru više rubrika, kroz Eurokaz su predstavljene aktuelnosti iz pregovaračkog procesa, rezultati reformi koje Crna...

EU DIGITALNI COVID SERTIFIKAT – NOVA KARTA ZA PUTOVANJA

0
Pandemija COVID-19 gotovo dvije godine na negativan način oblikuje život stanovnika Evrope i svijeta, definišući nova pravila ponašanja praćena restriktivnim mjerama koje su primorale...

Kordić sa šefovima radnih grupa za pregovore: Visoka podrška članstvu u EU je priznanje...

0
„Šefovi radnih grupa za 33 poglavlja pregovora i njihovi timovi su okosnica procesa pregovora s EU, a priznanje za njihov kontinuirani rad dolazi i...

Stabilna visoka podrška članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji

0
Građani su zadržali visok stepen podrške članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, pokazuju rezultati istraživanja koje je za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade sprovela Agencija...

Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnjenja „Stavovi građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja Crne...

0
Generalni sekretarijat Vlade, u srijedu 28. jula u 10.00 sati, u EU info centru organizuje konferenciju za medije, na kojoj će biti predstavljeni rezultati...