Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Dobra organizacija i timski rad - ključ uspjeha na putu prema EU

Dobra organizacija i timski rad – ključ uspjeha na putu prema EU

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji 21. XII 2015. otvorila još dva poglavlja, 14. Saobraćajna
politika i 15. Energetika. To je dokaz da su dobra organizacija, timski duh i posvećenost poslu
bili razlog našem dosadašnjem uspjehu.

Sama pregovaračka struktura, koju čine predstavnici Vlade, Skupštine, poslovne i akademske zajednice,
sindikata i nevladinog sektora, realno odražava kompleksnost procesa pregovora i složenost zahtjeva
koje proces pristupanja EU stavlja pred državu kandidata.

Raspoređeni u različita tijela: Kolegijum za pregovore, Odbor za evropske integracije Skupštine
Crne Gore, Državna delegacija, Savjet za vladavinu prava, Pregovaračka grupa, 33 radne grupe, Kancelarija za podršku glavnom pregovaraču i Sekretarijat pregovaračke grupe, svi zajedno činimo jedan efikasan i dobro postavljen sistem.

Protekle četiri godine od početka uspostavljanja strukture je obilježila izuzetno živa aktivnost na svim
poljima. Održano je deset međuvladinih konferencija od koji sedam na ministarskom i tri na zamjeničkom nivou, na kojima smo otvorili pregovore u dvadeset dva i privremeno zatvorili u dva poglavlja.

Takođe je održano dvanaest sjednica Kolegijuma za pregovore, četrdeset tri sjednice Odbora za evropske integracije, pet sjednica Savjeta za vladavinu prava, petnaest sastanaka Pregovaračke grupe, više od 500 sastanaka radnih grupa za pripremu pregovora u trideset tri pregovaračka poglavlja, kao i preko 2000 koordinativnih sastanaka u podgrupama.

Tokom ovog perioda, zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji posla, izuzetnoj profesionalnosti i
timskom duhu Crna Gora je napravila ogroman iskorak na putu prema članstvu u EU.

Danas imamo dvije trećine otvorenih poglavlja, kao i nekoliko spremnih za skoro otvaranje. Pripremili smo i sprovodimo akcione planove za 23. i 24. poglavlje, Program pristupanja Crne Gore EU 2014-2018. i donijeli brojne važne strategije, akcione planove, zakonska i podzakonska akta.

Formirali smo nove institucije i osnažili postojeće, ojačali administrativne kapacitete i krenuli
sa postizanjem rezultata u praksi.

Od 22 otvorena poglavlja tokom 2015. smo otvorili šest: 9. Finansijske usluge, 14. Saobraćajna politika,
15. Energetika, 16. Porezi, 21. Trans-evropske mreže i 30. Vanjski odnosi.

Očekujemo da će dalji rad na ovim poglavljima uskoro početi davati vidljive rezultate. Tako će, na
primjer, pregovori u oblasti finansijskih usluga donijeti veći stepen zaštite korisnika finansijskih usluga i
unapređenje ponude usluga u bankarskom sektoru i oblasti osiguranja, dok će dalje reforme u 16. poglavlju doprinijeti ekonomskom rastu i otvaranju radnih mjesta kroz jačanje crnogorskih kompanija, niže administrativne troškove za preduzetnike i smanjenje birokratije, ali i zapošljavanju naših građana u zemljama članicama EU uz uživanje istih poreskih olakšica koje ima i matični radnik.

Pregovorima u 21. poglavlju osiguravamo sigurniji i brži prevoz i povezanost s Evropom, povoljnije
cijene i viši nivo kvaliteta usluga za putnike i privredu, kao i sigurnije snabdijevanje energentima i povezanost s ostatkom kontinenta, dok ćemo daljim radom u okviru 30. poglavlja povećati šanse za izvoz
i osigurati niže cijene i veći izbor proizvoda iz EU za crnogorske potrošače.

Kad je riječ o poglavljima koja smo posljednja otvorili u ovoj godini, njihov značaj za crnogorske građane je veliki.

Tako, pregovori u 14. poglavlju imaju za cilj sigurniji prevoz, unapređenje saobraćajnih usluga, veću mobilnost građana, robe i usluga, kao i bolju zaštitu prava putnika. S druge strane, usvajanje evropskih propisa i standarda u 15. poglavlju će omogućiti uštedu energije, kao i povoljnije cijene i viši nivo kvaliteta usluga za korisnike.

U sljedećoj godini nam slijedi otvaranje preostalih, zahtjevnijih poglavlja kao što su ona iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, životne sredine i regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata, i dalji rad na ispunjavanju mjerila za postepeno zatvaranje već otvorenih poglavlja.
Formiranje pregovaračke strukture i koordinacija cjelokupnog rada na pristupanju EU za nas je od samog početka bilo veliki izazov i test.

U pregovore smo ušli znajući da put koji nas čeka nije ni malo lak i da će zahtijevati apsolutnu posvećenost i napore, ali i optimizam i odlučnost u prevazilaženju svih izazova na putu prema EU.

Ostvareni rezultati potvrđuju da imamo kvalitetan pregovarački tim, maksimalno posvećen evropskoj integraciji Crne Gore.

Što je još važnije imamo stabilnu dvotrećinsku podršku građana što predstavlja bitnu potporu svim našim naporima.

Autor teksta je Ambasador Aleksandar Andrija Pejović, Državni sekretar za evropske integracije, Glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU

Tekst je objavljen u časopisu “Diplomarius” koji izdaje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Saopštenja

Gorčević na Odboru za SSP: prioritet Vlade da ubrza reforme i osigura članstvo u...

0
„Apsolutni prioritet ove Vlade je da ubrza reforme i osigura članstvo Crne Gore u EU. To je naše strateško opredjeljenje zato što želimo da...

MEP očekuje završna mjerila za poglavlja 23 i 24 u junu

0
Ministarstvo evropskih poslova (MEP) očekuje da će Crna Gora u junu dobiti završna mjerila za poglavlja 23 i 24, nakon čega možemo krenuti u...

Odobreno 67 projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA ADRION

0
Na VIII sastanku Odbora za nadgledanje IPA Jadransko-jonskog programa (Interreg IPA ADRION), koji je 19-20. februara 2024. godine održan u Zagrebu, za finansiranje je...

Odobreno prvih 9 projekata u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH –...

0
Na sastanku Odbora za nadgledanje Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, održanom 16. februara 2024. godine, odobreno...

Sjutra trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije

0
Trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije održaće se u srijedu, 21. februara 2024. godine u Podgorici, u hibridnom...