Naslovnica Info Press info Doprinos unapređivanju sistema zaštite i spašavanja kroz projekte prekogranične saradnje

Doprinos unapređivanju sistema zaštite i spašavanja kroz projekte prekogranične saradnje

Veoma važno polje djeljovanja FORS Montenegra je oblast zaštite i spašavanja, prije svega zbog porasta broja, učestalosti i intenziteta prirodnih i drugih nepogoda, kao i njihovih posljedica, a samim tim i izazova sa kojima se u svakodnevnom poslu suočavaju predstavnici nadležnih službi i institucija. Sprovođenje projekata u ovoj oblasti, koji su bazirani na potrebama glavnih korisnika i stanovništva u cjelosti, koji su održivi i usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima, može značajno doprinijeti brobi protiv nepogoda i jačanju sistema zaštite i spašavanja. Kroz projekte koje razvijamo i realizujemosdoprinosimo nabavci neophodne opreme, organizaciji obuka, terenskih vježbi, unapređivanju međunarodne saradnje, informisanju stanovništva o rizicima koji nam prijete i slične aktivnosti. Ovi projekti su rezultat zajedničkih težnji da se doprinese efikasnijoj zaštiti od nepogoda koje pričinjavaju znatnu materijalnu štetu i ugrožavaju bezbjednost i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Nama u FORS-u ova mogućnost da kroz projekte doprinesemo jačanju sistema zaštite i spašavanja znači mnogo, jer smo svjesni ozbiljnosti i težine ovog posla, kao i opasnosti koje sa sobom nosi. Nadamo se da kroz realizaciju projekata ovim hrabrim i posvećenim ljudima uspijevamo da makar u nekoj mjeri pomognemo u situacijama kada rizikuju svoje živote prilikom akcija gašenja požara, spašavanja u slučajevima poplava, i sličnim aktivnostima traganja i spašavanja, kao i sanacije posljedica nepogoda. Kako je većina naših projekata u ovoj oblasti prekograničnog karaktera, kroz njih doprinosimo i jačanju regionalne i međunarodne saradnje na ovom polju, što je od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje, budući da „nepogode ne poznaju granice“, kako glasi i naziv dvije naše inicijative u ovoj oblasti. Ove projekte finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje, a kofinansiranje za crnogorsku stranu je obezbijedilo Ministarstvo javne uprave. Glavne ciljne grupe projekata u Crnoj Gori su opštinske službe zaštite i spašavanja, Direktorat za za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Projekti uključuju jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od nepogoda, sa naglaskom na zaštitu od požara i poplava, kao i podizanje nivoa svijesti stanovništva o rizicima, odgovarajućim preventivnim mjerama, i o aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučaju određene nepogode, pri čemu je posebna pažnja posvećena djeci i omladini. Jačanje prekogranične i međunarodne saradnje je neizostavan segment koji omogućava razmjenu iskustava, znanja, stručnosti i modela dobre praske, , ali i povezivanju ljudi sa različitih strana granice i jačanju solidarnosti. Zajednička implementacija projekta i učešće u prekograničnim aktivnostima dovodi do uspostavljanja veza među ljudima i institucijama i lakše i uspješnije saradnje sa kolegama iz susjedne zemlje, kao i pružanju različitih vidova podrške.

U okviru ovih prekograničnih projekata FORS Montenegra, za crnogorske institucije i službe zaštite i spašavanja do sada je nabavljena ili je planirana kroz projekte koji su u toku, nabavka opreme približne vrijednosti od oko 680.000 eura.Kroz projekte su takođe opredijeljena značajna sredstva za treninge, obuke, terenske vježbe, kampanje informisanja stanovništva i brojne drugeaktivnosti koje su u fazi planiranja projekta identifikovane kao potrebne.

Trenutno FORS sprovodi dva projekta u oblasti zaštite i spašavanja, koji uključuju ovakav tip aktivnosti, Nepogode ne poznaju granice koji realizujemo u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 i Zajednički odgovor koji se sprovodi u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Nadamo se da će i ova dva projekta ispuniti svoj cilj i doprinijeti unapređivanju situacije u ovom polju u ciljnim opštinama, kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta, edukacije i snaženja saradnje između crnogorskih službi zaštite i spašavanja i službi iz susjednih zemalja.

Kroz realizaciju svih ovih projekata smo i mi kao organizacija i pojedinci koji je čine naučili mnogo o samom sistemu zaštite i spašavanja, kao i o odgovornostima svih nas kao pojedinaca u tom sistemu. Svi mi moramo pomoći nadležnim službama onoliko koliko je to naša mogućnost i obaveza, a to ne možemo učiniti ako nijesmo adekvatno informisani i edukovani o rizicima i opasnostima koje prijete, kao i o odgovarajućim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo da preduzmemo u slučaju određenih nepogoda.

EUROKAZ

Autorka: Tamara Todorović, NVO FORS Montenegro

Saopštenja

Raspisan četvrti Poziv za projekte prekogranične saradnje sa Albanijom

0
Ministarstvo finansija i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u saradnji sa Delegacijom EU,  na današnjoj konferenciji za medije, zvanično su predstavili četvrti Poziv za...

Miler: Odlučan i opipljiv napredak u vladavini prava hitno potreban u 2023. godini

0
„Crna Gora mora da se refokusira na put pristupanja EU. Nakon jednog broja zabrinjavajućih odluka koje su donešene u prethodnoj godini suprotno savjetima Evropske...

Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

0
Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 22. i 23. marta 2023. u Podgorici,...

3,2 miliona eura podrške Evropske unije za prekograničnu saradnju Crne Gore i Kosova

0
Deset novih prekograničnih projekata podržano je od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo sa 3,2 miliona eura. Zajedničke...

Premijer Abazović na Kolegijumu za pregovore: Vraćamo poziciju glavnog pregovarača

0
„U što skorijem roku ćemo unaprijediti mehanizme za koordinaciju procesa pristupanja EU, vratiti poziciju glavnog pregovarača i zaokružiti formiranje pregovaračke strukture. To je ključno...