Naslovnica Info Press info Đukanović: Napredak u NATO i EU integracijama ostvaren u otežanim političkim uslovima

Đukanović: Napredak u NATO i EU integracijama ostvaren u otežanim političkim uslovima

Mjereno političkim i ekonomskim ostvarenjima koja dugoročno usmjeravaju razvoj države ova godina bila je veoma uspješna za Crnu Goru i najznačajnija u novijoj crnogorskoj istoriji nakon obnove nezavisnosti, poručio je premijer Milo Đukanović.

„Rezultati na polju ekonomskog i demokratskog razvoja, kao i napredak u procesu integracije u NATO i Evropsku uniju (EU), utoliko su vredniji jer su ostvareni u otežanim političkim uslovima prekomponovanja i dodatnog antagoniziranja političke scene u Crnoj Gori“, kazao je Đukanović na sjednici Vlade, koja je bila otvorena za javnost.

Kako je rekao, razlozi za to su višestruki.

„U opozicionim partijama, kao i cijelom opozicionom bloku, došlo je do unutrašnjih raskola i političkih pregrupisavanja, za sada bez efekta na snaženje opozicije. Time i bez doprinosa većoj političkoj konkurentnosti koja bi zakonomjerno unaprijedila kvalitet državne i ukupne politike“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, od podjela nije bila imuna ni vladajuća koalicija, tačnije Socijaldemokratska partija, a ti procesi uvećali su već ranije iskazano nepovjerenje unutar bloka partija na vlasti.

„Nastavljena je praksa opozicionih političkih subjekata da, umjesto kredibilnim političkim programima, koji bi ih kvalifikovali kao realnu alternativu aktuelnoj vlasti, svoj prestiž pokušavaju graditi na usiljenom suprotstavljanju svemu što vlast predlaže, makar i na očiglednu štetu državi“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, u novije vrijeme, dio opozicije se opredijelio i za nasilne pokušaje zauzimanja državnih institucija otvoreno prizivajući spoljnu intervenciju koja bi osujetila crnogorsku suverenost i realizaciju ustavnih opredjeljenja, među kojima i članstvo u NATO.

„Ipak, kao najkrupniji politički problem Crne Gore u 2015. ispostavlja se narušavanje univerzalne političke matrice odnosa Vlade i parlamenta – tačnije odnosa Vlade i parlamentarne većine koja predstavlja Vladinu koaliciju – pobjednika parlamentarnih izbora“, ocijenio je Đukanović.

Premijer je poručio da je time zamagljena linija političke odgovornosti kako na relaciji vlast – opozicija, tako i između zakonodavne i izvršne vlasti, ugrožena funkcionalnost sistema i principi ustavne podjele vlasti.

„Zato smo tokom ove godine bilil svjedoci donošenja više propisa i odluka, prema viđenju Vlade, suprotnih ekonomskim i nacionalnim interesima zemlje. Bez obzira što se svaka od njih pokušala opravdati demagoškim partijsko-političkim alibijima i lamentiranjem o socijalnoj pravdi, vladavini prava i demokratizaciji društva“, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, i u takvim, politički neregulanim uslovima, očuvana je unutrašnja stabilnost i mogući nivo funkcionalnosti, što je obezbijedilo učinkovitost državne politike za respektibilan ekonomski i demokratski razvoj i kapitalne iskorake zemlje ka svojim evropskim i evroatlantskim odredištima.

Neprikosnoveno najvažniji interes Crne Gore u budućnosti je, poručio je premijer, kontinuirani, dinamični ekonomski i demokratski razvoj.

Potreba unutrašnjeg razvoja, a posebno sve dublja integrisanost u strukture NATO i EU, kako je poručio, nalaže viši nivo odgovornosti svih političkih i društvenih subjekata prema definisanim nacionalnim interesima.

„Riječju, nalaže unaprijeđeni nivo političke kulture u društvu, što će, vjerujem, označiti zatvorena vrata za destruktivnu, anticrnogorsku djelatnost pojedinih političkih partija koje su uporne da i dalje namiruju istorijske račune sa nacionalno odgovornom, antifašističkom Crnom Gorom, a istovremeno podstaći konkurenciju političkih programa posvećenih unapređenju kvaliteta života svakog pojedinca u našem društvu“, kazao je Đukanović.

On, kako je naveo, vjeruje, da su redovni parlamentarni izbori iduće godine odlična prilika da se u duhu dostignutih demokratskih tekovina, formira legitimna i funkcionalna vlast koja će bez ostatka biti posvećena upravo tim interesima.

„Zato i smatram da je trenutno najvažniji politički zadatak svih odgovornih političkih struktura da argumentovanim dijalogom, sa osloncem na saradnju sa specijalizovanim međunarodnim organizacijama doprinesemo stvaranju svih pretpostavki za organizovanje transparentnog, demokratskog izbornog procesa u čijem finalu će Crna Gora dobiti kredibilnu, autoritativnu i efikasnu Vladu sposobnu da usmjerava dalji svestrani napredak naše zemlje“, poručio je Đukanović.

On vjeruje, kako je kazao, na tragu ocjene da je ova godina bila veoma uspješna za Crnu Goru, da možemo podijeliti i optimizam da će 2016. biti još uspješnija.

„Vjerujem da je ova godina, mjereno političkim i ekonomskim ostvarenjima koja dugoročno usmjeravaju razvoj Države, najznačajnija u novijoj crnogorskoj istoriji nakon obnove nezavisnosti 2006. Prvenstveno zbog odluke NATO da našoj zemlji uputi poziv za članstvo“, kazao je Šukanović.

Time je, kako je ocijenio, Crna Gora ostvarila jedan od najvažnijih strateških ciljeva svoje državne politike.

„To je zasluženo priznanje za kvalitet i domete obavljenih reformi, prije svega u domenu odbrane, bezbjednosti i vladavine prava, kao i za rezultate na planu unapređenja javne podrške članstvu u NATO. Jedinstvena je ocjena da je to dobra odluka i za region, najpouzdaniji put da se postigne njegova stabilnost, prosperitet i sigurna evropska budućnost“, dodao je Đukanović.

Isto tako, i za Alijansu, koja je, kako je rekao, potvrdila da njena vrata ostaju otvorena za zemlje koje sprovode neophodne reforme kako bi dostigle NATO standarde i doprinosile bezbjednosti na širem planu.

Prema riječima Đukanovića, odluka za Crnu Goru je još važnija ako se ima u vidu geopolitički kontekst u vremenu u kojem je donesena i činjenica da je po prvi put u novijoj istoriji proširenja NATO poziv upućen samo jednoj zemlji, sa ministarskog nivoa, između dva samita.

„Sve to nas dodatno obavezuje da kao mala balkanska zemlja još posvećenije nastavimo sa reformama, koje se ne završavaju ni punopravnim članstvom, ni nakon toga. Prije svega sa snaženjem institucija i unapređenjem vladavine prava. Kao i sa podizanjem javne podrške za članstvo u NATO“, rekao je Đukanović.

On je rekao da iskustva drugih zemalja pokazuju da je to bio logičan put nakon upućivanja poziva. „Siguran sam da će to biti dodatni motiv da nastavimo u dobrom pravcu kojim ide naša zemlja“.

Premijer je ocijenio i da je značajne pomake u godini na izmaku Crna Gora ostvarila i u pregovaračkom procesu sa EU.

„Možemo zaista sa zadovoljstvom konstatovati da imamo odličan kvalitet i tempo pristupanja EU. Ostvareni rezultati objektivno nas čine regionalnim liderom u evropskoj integraciji. Ove godine smo otvorili 6 novih poglavlja“, kazao je Đukanović.

On je rekao da su tokom ove godine poseban napor uložili u oblasti vladavine prava, uključujući pregovore u poglavljima 23. i 24.

„Početkom godine smo adaptirali akcione planove za ova poglavlja kako bi ih upodobili ispunjenju 83 zahtjevna privremena mjerila. U februaru je usvojen set pravosudnih zakona, a nakon toga i dodatni zakoni iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Od otvaranja pregovora u poglavljima 23. i 24. usvojeno je 47 reformskih zakona i time faktički zaokružen normativni okvir u ovoj oblasti“, podsjerio je on.

Đukanović je rekao da su bili fokusirani na formiranje ključnih institucija.

„Osnovano je i počelo sa efikasnim radom Specijalno tužilaštvo. Formirane su specijalizovane jedinice za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u okviru policije. Imenovani su Savjet i direktor Agencije za sprečavanje korupcije. U toku su finalne pripreme za početak rada ovog organa od starta iduće godine“, dodao je on.

Kako je rekao, zabilježeni su i bitno bolji rezultati u primjeni usvojenog zakonodavstv, a evidentni su brojni pozitivni pomaci u radu sudstva.

„Vidno je smanjeno trajanje postupaka i broj neriješenih slučajeva. Po procentu riješenosti u odnosu na priliv građanskih predmeta crnogorsko sudstvo je među najuspješnijim u Evropi, zajedno sa njemačkim, austrijskim i ukrajinskim“, kazao je Đukanović.

Sve ovo je, dodao je, prepoznato i u novembarskom Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za 2015.

„To je najpozitivniji izvještaj do sada za našu zemlju. Evidentiran je konkretan napredak u reformama, posebno u oblasti vladavine prava. Notiran je progres u gotovo svim poglavljima pregovaračkog procesa“, rekao je Đukanović.

On je poručio i da je Crna Gora ostala visoko pozicionirana u regionu kao značajan faktor stabilnosti i saradnje.

Izvor: MINA

Saopštenja

Oglas za nacionalnu kontaktnu osobu u Ministarstvu evropskih poslova u okviru Interreg Euro-MED i...

0
Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u svojstvu Nacionalnog tijela u okviru Interreg Euro-MED programa i Nacionalne URBACT tačke u okviru URBACT IV programa, poziva...

Novi podsticaj saradnji u oblasti Južnog Jadrana kroz fondove EU

0
Kroz projekte finansirane putem trilateralnog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, crnogorske institucije i organizacije iskoristile su oko...

Vebinari posvećeni Drugom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa Dunavskog regiona

0
Program Dunavskog regiona objaviće 2. oktobra 2023. godine Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata. Poziv će trajati do 29. februara 2024. godine i biće otvoren...

Ministarstvo evropskih poslova počinje implementaciju projekta „Političko-pravni savjetodavni centar za Crnu Goru“

0
Povodom početka sprovođenja IPA projekta tehničke podrške pod nazivom „Političko-pravni savjetodavni centar za Crnu Goru“ čiji je primarni korisnik Ministarstvo evropskih poslova – Direktorat...

Produžen rok za Prvi poziv Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH – Crna...

0
Rok za dostavljanje predloga projekata u okviru Prvog poziva Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027 produžen je...