Naslovnica Info Press info Erasmus projekat za preduzetnike početnike dobra prilika za valorizaciju biznis plana

Erasmus projekat za preduzetnike početnike dobra prilika za valorizaciju biznis plana

Erasmus projekat za preduzetnike početnike je dobra prilika da osobe sa biznis idejama nakon obuke u zemljama Evropske unije valorizuju svoj biznis plan, ocijenio je koordinator projekta, Miljan Šestović.

Prema njegovim riječima, Erasmus se realizuje u konzorcijumu sa partnerima iz Italije, Grčke, Slovenije i Hrvatske i pruža mogućnost onima kojima se biznisom bave ne duže od tri godine, da stiču znanje i razvijaju poslovnu ideju u nekoj od renomiranih kompanija iz navedenih zemlja.

On je, prezentirajući Erasmus projekat kazao da se on finansira iz COSME programa EU, a ukupni budžet iznosi 359,51 hiljadu eura.

info dan er 2

“Kroz ovaj projekat koji traje od 2009. godine, realizovano je 2,4 hiljade razmjena, ranije je organizovan samo za zemlje EU, a od sad i za zemlje kandidate”, saopštio je Šestović na prezentaciji koju je organizovala Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Evropskom komisijom.

On očekuje da osam preduzetnika iz Crne Gore dobije priliku za obuku kod jednog od šest preduzetnika domaćina.

Uloga PKCG, prema njegovim riječima, je da preduzetnicima pomogne u ostvarivanju kontakata, promociji i da da podršku novim preduzetnicima.

Kao prednosti koje ovaj projekat nudi preduzetnicima, Šestović navodi sticanje znanja, razvijanje međunarodnih veza, praktična i finansijska pomoć i upoznavanje zakonskih okvira zemlje u kojoj se obuka realizuje.

Osnovni kriterijum evaluacije, kako je istakao, je biznis plan koji mora biti održiv.

“Iz njega se jasno mora vidjeti namjera da po povratku sa obuke namjeravate da osnujete preduzeće”, poručio je Šestović.

Generalni sekreta PKCG, Pavle Radovanović smatra da sprovođenjem projekta Erasmus za podršku preduzetnicima početnicima, ova asocijacija afirmiše preduzetničku inicijativu, podstiče pokretanje sopstvenog biznisa i nastoji da ojača ekonomsku dimenziju obrazovanja i stručnog u savršavanja.

“Ovo polugodišnje stručno usavršavanje finansiraće se iz sredstava projekta, a kandidovati se mogu sve oblasti poslovanja”, rekao je Radovanović.

On je istakao da PKCG nije slučajno od EK dobila status jedine posredničke organizacije za Erasmus projekat za preduzetnike početnike u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, kompletan pregovarački proces pristupanja EU u kome PKCG aktivno učestvuje, treba da rezultira uređenim sistemom, gdje je averzija na rizik od pokretanja novih biznisa mnogo manja, ulazak u poslovni svijet i pristup finansiranju lakši, a pravila igre transparentnija.

“Smatramo da je uređenje poslovnog ambijenta po evropskom modelu proces koji neminovno zahtijeva vrijeme, privrednici ne smiju da čekaju, već moraju koristiti sve prilike koje se otvaraju danas”, ocijenio je Radovanović.

info dan er 31

Budući da je projekat dobrim dijelom usmjeran ka studentskoj populaciji, Radovanović smatra da je važno pomenuti reformu obrazovnog sistema u Crnoj Gori, koju država sprovodi u namjeri da prilagodi visoko obrazovanje evropskom akademskom kursu.

“Smatramo da je potrebna jaka sprega između škola i privrede, što zahtijeva uvođenje dualnog obrazovanja”, kazao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, dualni sistem znači prisusutvo u obrazovnim institucijama ljudi iz prakse, koji će ojačati stub na kojem se temelji budućnost svake zemlje, a to je znanje.

On je dodao da taj proces podrazumijeva neophodna ulaganja i vrijeme, ali veće ulaganje u obrazovanje u Evropi odavno nije luksuz, već samo jedna od malobrojnih sigurnih ulaznica za pristojnu budućnost.

Radovanović je kazao da u narednom periodu Crna Gora može računati na podršku evropskih fondova na projektima povezivanja lokalnih kompanija sa univerzitetima, što treba da podstakne razvoj inovacija.

On je podsjetio da PKCG sprovodi tri IPA Adriatic projekta koji su dobar uvod u zahjtevan posao.

“Univerziteti mogu aktivno da doprinose ekonomskom razvoju u domenu i nastave i nauke, upisna politika treba da prati potrebe tržišta rada, a nastava da studente osposobi i za praktičan rad”, ocijenio je Radovanović.

Izvor: Agencija Mina-business

Saopštenja

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 2...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 19...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Uz podršku EU u Kotoru otvoren kreativni hab 

0
Restauracijom objekta nekadašnjeg zatvora u Starom gradu, u okviru projekta „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C”, u Kotoru je...

Bijelo Polje uspješno u sprovođenju EU projekata

0
„Projekat pristupanja EU je projekat svih nas. Vlada formalno vodi projekat, ali u njemu moraju da učestvuju svi, kako u smislu obaveza tako i...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 7...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...