Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Evropa bez prepreka za sve njene građane - Jednake šanse za sve

Evropa bez prepreka za sve njene građane – Jednake šanse za sve

Prekogranična saradnja jedan je od prioriteta Evropske unije, dok sami proces evropskih integracija predstavlja njenu najznačajniju pokretačku snagu. Cilj prekograničnih programa je promocija dobrosusjedskih odnosa, stabilnost i prosperitet regiona, te povezivanje ljudi u pograničnim područjima. Projekti, koji se realizuju u okviru ovih programa, teže smanjivanju postojećih razlika među susjednim zemljama i unapređuju sveobuhvatnu ekonomsku, kulturnu, društvenu i naučnu saradnju između lokalnih i regionalnih zajednica.

Crna Gora učestvuje u devet programa prekogranične i transnacionalne saradnje, a jedan od njih sprovodimo sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg se trenutno realizuju tri projekta, ukupne vrijednosti nešto više od milion eura. U ovom broju Eurokaza predstavljamo projekat POWER, čijim aktivnostima se nastoji doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za život osoba sa invaliditetom, naročito u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i podizanja svijesti.

„Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja za postizanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta“, kaže se u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom 2010-2020. U tom smislu, EU je čvrsto posvećena poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, kako bi one u potpunosti mogle uživati svoja prava i imati punu korist od učešća u društvu i ekonomiji. Crna Gora je uložila značajne napore da uskladi svoj pravni sistem sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Međutim, iako je ostvaren napredak, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se strateški i pravni okvir sproveo u praksi.

Projekat P.O.W.E.R. je jedan od načina da se, zajedno sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, podigne svijest o ovom pitanju i sprovedu konkretne aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.
Nešto više o projektu, planiranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i dugoročnim efektima govori nam koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije Marko Đelović.

Ukratko nam predstavite projekat POWER?

Projekat POWER – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – je otpočeo realizaciju 1. februara 2018. godine, s planiranim trajanjem od 24 mjeseca. Opšti cilj projekta je povećanje zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u prekograničnom području. Specifični ciljevi projekta se odnose na povećanje zapošljivosti kroz sistem za razvoj kompetencija i profesionalnih vještina, povećanje broja ponuda za posao kod poslodavaca, uspostavljanje funkcionalnijeg institucionalnog okvira kroz jačanje dijaloga i razvijanje odgovarajućeg okruženja za zapošljavanje, te smanjenje stigme i povećanje znanja. Partneri na projektu su Caritas Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i nosilac projekta, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine, Vedri Osmjeh iz Mostara, Centar za mlade Ivan Pavao II iz Sarajeva, Caritas Barske nadbiskupije iz Bara, te Udruženje paraplegičara Bar i Biznis start up centar Bar. Ukupna vrijednost projekta je 459.776 eura, od čega je doprinos Evropske unije 390.800 eura.

Na koji način projekat doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini?

Projektom je planirano nekoliko cjelina aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Trening programom je planirana obuka kako bi se ova ciljna grupa osnažila da bi bila vidljivija na tržištu rada. Kampanje koje se realizuju u okviru projekta imaju za cilj da informišu i edukuju o pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Organizovani su sajmovi za zapošljavanje u Beranama i Mostaru, na kojima je prisustvovalo oko 70 izlagača iz različitih sektora sa preko 350 učesnika. Realizuje se program pripravništva i mentorstva i 20 osoba sa invaliditetom obavlja pripravnički staž kod 20 poslodavaca iz različitih sektora.

Razvijen je program mentorstva kroz koji je kod svakog poslodavca, koji ima pripravnika, obučena po jedna osoba za mentora. U okviru projekta su urađena i istraživanja o obrazovnim potrebama i o mogućnostima za zapošljavanjem ove ciljne grupe. Dodatno, kroz projekat se, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje odraslih, razvijaju 4 zanimanja ili 4 programa osposobljavanja za osobe sa invaliditetom: administrator/ organizator i/ili analitičar velikih baza podataka (IT oblast), online brand manager (Oblast digitalnog marketinga), radnik u izradi upcycling proizvoda (Oblast ekologije) i pomoćni vrtlar po principima permakulture (Oblast poljoprivrede). Vjerujemo da sve navedene aktivnosti, koje se realizuju u okviru projekta POWER, doprinose unapređenju položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu tematiku kojom se bavi projekat, zašto smatrate da je dodatna vrijednost to što ga sprovodite u saradnji sa kolegama iz BiH, a ne samostalno?

Projektne aktivnosti se realizuju u Sarajevu i Mostaru u Bosni i Hercegovini, te Beranama i Kotoru u Crnoj Gori. Prekogranični kontekst realizacije projekta je od posebnog značaja u domenu prenosa dobrih praksi u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kako se u obje zemlje, kroz projekat, analiziraju okviri za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, u planu je izrada preporuka za unapređenje ovog okvira. Već se prepoznaju određena pozitivna rješenja u Bosni i Hercegovini za koja će se preporučiti da se počnu primjenjivati i u Crnoj Gori, kao što je mogućnost registracije privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na isti način će se dati preporuka da se i u Bosni i Hercegovini primjenjuje rješenje, koje postoji u Crnoj Gori, koje definiše da poslodavac, kada zaposli osobu sa invaliditetom, ima pravo na trajnu refundaciju do 75% zarade u zavisnosti od stepena invaliditeta.

Na koji način je projekat animirao širu zajednicu i pokrenuo druge inicijative?

Projekat POWER je kroz različite aktivnosti animirao veliki broj učesnika iz različitih sektora. Na obukama je učestvovao veliki broj osoba sa invaliditetom, dok su na okruglim stolovima i sajmovima za zapošljavanje učestvovale osobe sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom, predstavnici privatnog i javnog sektora. Dodatno, kampanja je doprinijela promociji prava i mogućnosti za radnom i socijalnom integracijom osoba sa invaliditetom. Model pripravničkog i mentorskog projekta kroz koji je zapošljeno 20 osoba sa invaliditetom je zainteresovao i značajno veći broj poslodavaca za zapošljavanjem ove ciljne grupe. Na isti način, linija podrške osobama sa invaliditetom za samozapošljavanje stvara pretpostavku da se ovaj model zapošljavanja može dodatno širiti. Svi modeli koji doprinose boljoj zapošljivosti osoba sa invaliditetom, primijenjeni u okviru projekta, se bez sumnje mogu replicirati i u drugim sredinama. Na taj način se stvara ohrabrujući ambijent i za druge aktere da se pokrenu nove inicijative sa ciljem povećanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Koji su dugoročni efekti projekta?

Kroz projekat posebno promovišemo kreiranje okvira za dugoročno zapošljavanje osoba sa invaliditetom na održivim radnim mjestima. Tome posebno doprinosi razvijena metodologija analize lokalnog konteksta i lokalnih potreba tržišta za zapošljavanjem s jedne strane, te analize koje od tih poslova mogu obavljati osobe sa invaliditetom, koje se nalaze na evidencijama lokalnih biroa rada, s druge strane. Vjerujemo da poseban doprinos stvaranju održivih radnih mjesta dajemo i kroz razvijen program mentorstva kod poslodavaca za osobe sa invaliditetom. Na ovaj način, svaki novi poslodavac je, kroz imenovanje i obuku jedne osobe u okviru svoje firme/organizacije za mentora, unaprijedio svoje kapacitete za zapošljavanje i lakšu integraciju osoba sa invaliditetom. Dugoročni efekti se kreiraju i kroz razvoj posebnih edukativnih programa za nova zanimanja za osobe sa invaliditetom. Slično tome, dugoročni efekat se stvara i kroz izradu online platforme kao alata za lakše zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Peti broj časopisa Eurokaz

Autorka: Irena Bošković, šefica Grupe za programe s državama nečlanicama EU

Saopštenja

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...

Objavljen Prvi poziv u okviru Instrumenta za podršku razvoju projekata

0
Program Dunavskog regiona objavio je Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Instrumenta za podršku razvoju projekata (Seed Money Facility), koji će biti...

Gorčević razgovarala sa Bilčikom i Lajčakom

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, imala je danas u Briselu odvojene sastanke sa specijalnim predstavnikom EU za Zapadni Balkan, Miroslavom Lajčakom i poslanikom Evropskog parlamenta i...