Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Evropski dan u Beranama: Zajedno da gradimo evropsku budućnost Crne Gore

Evropski dan u Beranama: Zajedno da gradimo evropsku budućnost Crne Gore

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, boravio je danas sa saradnicima u radnoj posjeti Beranama.

a29U sklopu posjete, ministar Pejović je imao sastanak s predsjednikom Opštine Dragoslavom Šćekićem, posjetu Gimnaziji “Panto Mališić” i razgovor s učenicima te škole o pristupanju Crne Gore EU, učešće na javnoj debati: „Uloga civilnog sektora u procesu pristupanja EU“, kao i posjetu Regionalnom biznis centru s inkubatorom.

Ministar Pejović je, na javnoj debati koju je organizovao CRNVO u saradnji sa svojim lokalnim resursnim centrom NVO Bjelopoljski resursni centar, istakao da su lokalne samouprave i civilni sektor nezaobilazni partneri ne samo u kvalitetnom približavanju procesa pristupanja EU građanima nego i u pripremi i sprovođenju projekata iz evropskih fondova koji direktno utiču na poboljšanje lokalnih usluga i unapređenje života i rada građana. Poručio je da Ministarstvo evropskih poslova nastoji da, kroz sveobuhvatan dijalog i saradnju, približi evropske vrijednosti, standarde i politike, kao i proces pristupanja crnogorskim građanima i doprinese njihovom razumijevanju i aktivnom učešću u izgradnji evropske budućnosti Crne Gore.

Ministar je istakao i zadovoljstvo što je na teritoriji opštine Berane, u prethodnoj finansijskoj perspektivi, realizovano 20 projekata prekogranične saradnje, ukupne vrijednosti 4,7 miliona eura, u okviru kojih su crnogorski partneri imali na raspolaganju oko 2,5 miliona eura. Poručio je da je saradnja u privlačenju i sprovođenju evropskih fondova omogućila umrežavanje eksperata iz javnog, privatnog i civilnog sektora i doprinijela jačanju ukupnog kapaciteta Crne Gore za korišćenje sredstva koja su na raspolaganju za stvarne potrebe građana.
U tom smislu je posebno naglasio značaj realizacije projekta izgradnje sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže, ukupne vrijednosti 13,2 miliona eura, od čega bespovratna sredstva EU iznose 8,3 miliona eura, a nacionalno sufinansiranje 4,9 miliona eura. Iznio je uvjerenje da će izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, proširenje mreže kolektora u gradu i obezbijeđenje kvalitetnog i pouzdanog vodosnabdijevanja, zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva.
Istakao je da se Berane nalazi na programskom području sva četiri bilateralna programa, s Albanijom, Kosovom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, vrijednosti 43 miliona eura, na programskom području trilateralnog programa za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, ukupne vrijednost od 93 miliona eura, kao i tri transnacionalna programa Mediteranskog,Jadransko-jonskog i Dunavskog transnacionalnog programa, i naglasio da je učešće u ovim programima prilika je da se podrži lokalni budžet u sprovođenju razvojnih aktivnosti u oblasti podsticanja zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene i kulturne inkluzije; zaštite životne sredine; prevencije i upravljanja rizicima; te promocije turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić je istakao da su u Opštini Berane u proteklom periodu realizovani brojni projekti finansirani iz fondova EU koji su doprinijeli unapređenju infrastrukture, tehničkih i ljudskih kapaciteta. Poručio je da kroz projekte, poput izgradnje novog Vatrogasnog doma, Bizns centra, vozila za komunalno preduzeće, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnje stambenih jedinica za raseljena lica, građani mogu neposredno da osjete korist i mogućnosti tokom i nakon procesa pristupanja Evropskoj porodici naroda.
Izvršna direktorica CRNVO-a Ana Novaković je istakla da proces evropske integracije Crne Gore nije samo dijalog o EU na visokom nivou, učešće u pregovorima, ili organizovanje skupova sa donosiocima odluka. Proces pridruživanja Crne Gore EU su sve reforme koje treba da se dese u društvu u skladu s evropskim standardima, i mnoge od njih treba upravo da se dogode u opštinama i u lokalnim zajednicama. Ona je poručila da građani i NVO-i imaju posebno mjesto, jednako važno kao i donosioci odluka, te da postoji veliki prostor za zajednički rad, posebno kroz prekogranične programe koje podržava EU, a koji su prilika za opštine i lokalne NVO-e da realizuju projekte i ideje u lokalnim zajednicama.a30

Zajedno sa saradnicima i predsjednikom Opštine, ministar Pejović je obišao Regionalni biznis centar s inkubatorom, vrijedan 630 hiljada eura, istakavši uvjerenje da će njegov rad doprinijeti rastu konkurentnosti sjevera Crne Gore, kroz snaženje poslovnog sektora, odnosno jačanje malih i sednjih preduzeća.
Takođe, u sklopu posjete, ministar i predsjednik Opštine su posjetili Gimnaziju Panto Mališić gdje su s učenicima razgovarali o vrijednostima EU i očekivanjima od članstva Crne Gore u Uniji.

Video i foto materijal je dostupan na serveru Vlade.

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...