Naslovnica Info Press info Evropski dan u Cetinju: Ministar Pejović sa saradnicima posjetio Prijestonicu

Evropski dan u Cetinju: Ministar Pejović sa saradnicima posjetio Prijestonicu

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, boravio je danas sa saradnicima u radnoj posjeti Prijestonici Cetinju, u sklopu akcije ,,Evropski dan u gradovima Crne Gore”.

U sklopu posjete, ministar Pejović je imao sastanak s gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem i njegovim saradnicima, posjetu Vinskoj kući i Službi zaštite i spašavanja Prijestonice kao korisnicima prekograničnih projekata Ipe, a u saradnji s Ministarstvom kulture, zajedno s ministrom Ljumovićem, učestvovao je u prezentaciji programa EU Kreativna Evropa.

Sastanak s gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem i njegovim saradnicima bio je prilika za razgovor o obavezama koje očekuju Crnu Goru, a posebno lokalne samouprave u nastavku procesa pristupanja, kao i o mogućnostima koje će biti na raspolaganju nakon stupanja u punopravno članstvo. Takođe, razmijenjena su mišljenja o projektima u kojima je Cetinje učestvovalo tokom proteklog perioda, kao i o mogućnostima koje su na raspolaganju iz nove finansijske perspektive Ipe 2014- 2020.

Ministar Pejović je istakao da ga raduje što se Cetinje tokom prethodnog perioda pokazalo veoma uspješnim u realizaciji značajnih projekata iz fondova Ipe. Naglasio je da je realizacija projekata preko pet miliona eura koji se odnose na infrastrukturne prioritete poboljšanja kanalizacionog sistema i rekonstrukcije vodosnabdijevanja veoma važna za unapređenje kvaliteta života Cetinjana, čime se na najbolji način demonstrira podrška EU u približavanju evropskim standardima.

„Uloga lokalnih samouprava je posebno značajna, ne samo u procesu pristupanja EU nego i daljem razvijanju savremene administracije, budući da građani Evropsku uniju najbolje razumiju kada dođe direktno do njih“, poručio je ministar Pejović.

Gradonačelnik Bogdanović je podsjetio da je Prijestonica Cetinje obezbijedila 18 miliona eura iz donacija, od čega je pet miliona iz IPA projekata, a milion iz prekogranične saradnje. Posebno je naglasio nedavno realizovani projekt gradnje nove kanalizacione mreže na cjelokupnom gradskom području, koji je bio vrijedan više od četiri miliona eura, a koji su sredstva obazbijeđena upravo zahvaljujući IPA fondovima.

„Moram naglasiti da u budućem periodu sve opštine u Crnoj Gori i Zajednica opština moraju biti proaktivniji u procesu evropske integracije posebno kada su u pitanju evropski fondovi. Takođe, ne treba zaboraviti ni da se, po prijemu, najveći dio legislative Evropske unije primjenjuje upravo na lokalnom nivou, što dodatno govori o važnosti rada kako bi naši gradovi i opštine spremno dočekali članstvo – istakao je gradonačelnik.

Prilikom obilaska projekta Holistik, predstavljeni su vatrogasna oprema i napredni video sistem za nadzor šuma čijom nabavkom je značajno unaprijeđen rad Službe zaštite i spašavanja na prevenciji požara, ali i drugih prirodnih katastrofa.

Govoreći na prezentaciji programa Kreativna Evropa, ministar Pejović je istakao važnost međuinstitucionalne saradnje u procesu integracije i korištenja fondova, kao i umrežavanja u okviru evropskog kulturnog prostora, zasnovanog na raznolikosti u oblastima jezika, stvaralaštva i kulturne baštine. Naglasio je da je, na osnovu iskustava stečenih u prethodnoj finansijskoj perspektivi, u predstojećem periodu potrebno pronaći model učešća u ovom programu Unije koji će omogućiti ne samo uspješnije korištenje dostupnih fondova nego i svjesno promišljanje onih kulturnih tekovina koje Crna Gora želi i namjerava unijeti u Evropsku uniju. Naglasio je da je učešće u ovom programu prilika je da crnogorske ustanove kulture, nacionalne i lokalne, nevladine i druge organizacije kulture, ostvare finansijsku podršku Evropske unije za realizaciju međunarodnih projekata kulturne saradnje.

Ministar kulture Janko Ljumović je istakao da je učešće Crne Gore u programima Evropske unije od izuzetnog značaja, budući da obezbjeđuje integraciju crnogorske kulture u međunarodne razvojne tokove, kvallitetnu promociju i prezentaciju producenata i umjetnika. Kreativna Evropa u mnogome promoviše i kulturnu raznolikost i odraz je savremenog evropskog kulturnog identiteta, u kom je važno jačati crnogorski kulturni identitet kroz programe, projekte i ideje koje će na taj način kulturu Crne Gore pozicionirati u evropskom prostoru kulture.

„Članstvo u ovim programima strateško je opredjeljenje Ministarstva kulture. Tu strategiju je potrebno afirmisati kroz različite aspekte kulturne politike kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i u svim poljima kulture, javnom, privatnom i nezavisnom sektoru“, poručio je ministar Ljumović.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Crna Gora napreduje u okviru poglavlja 20

0
„Crna Gora je, na nedavno održanom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, dobila pohvale od strane Evropske komisije za sprovođenje Industrijske politike...

Kako EU procjenjuje ekonomsko upravljanje kod država članica i država kandidata

0
Evropska unija, osim što procjenjuje ekonomsko upravljanje kod država koje su u pregovorima o pristupanju EU, radi i godišnju evaluaciju ekonomskog upravljanja kod država...

Obrazovana nova Komisija za evropske integracije

0
S ciljem efikasnijeg praćenja sprovođenja obaveza iz pregovaračkog procesa i primjene klasterskog pristupa u kontekstu revidirane metodologije pristupanja, Vlada Crne Gore je na današnjoj...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 25...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Crnogorske institucije intenzivno rade na ispunjenju obaveza iz poglavlja 33 –  Finansijske u budžetske...

0
Crnogorske institucije intenzivno rade na usvajanju evropskih standarda i jačanju administrativnih kapaciteta za uvođenje i primjenu proceduralnih pravila EU za planiranje, naplatu, kontrolu i...