Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju EWB itervjui: Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar i glavni pregovarač za vođenje...

EWB itervjui: Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar i glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji

Cilj je naša unutrašnja transformacija i izgradnja društva vladavine prava, ekonomske i bezbjednosne stabilnosti…

European Western Balkans portal nastavlja niz intervjua s ključnim ljudima iz zemalja zapadnog Balkana koje su uključene u proces europske integracije svojih zemalja. Aleksandar Andrija Pejović je državni sekretar – glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU. Ambasador Pejović je rođen 26. juna 1974. u Kotoru. Magistarske studije iz međunarodnih odnosa – evropskih i studija Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu državne uprave i političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Grčke u Atini. Prije toga, osnovnu i srednju školu je završio u Herceg-Novom, a fakultet engleskog jezika i književnosti u Novom Sadu. U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore radi od 2000. Od marta 2010. pokrivao je dužnost ambasadora – šefa Misije Crne Gore pri EU, kao i (od oktobra 2010. do maja 2014.) dužnost stalnog predstavnika – ambasadora Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja u Hagu. Trenutno obavlja funkciju državnog sekretara – glavnog pregovorača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji (od decembra 2011.), kao i nacionalnog koordinatora za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori.

U slobodno vrijeme se bavi pisanjem i vajarstvom. Uglavnom je objavljivao specijalističke radove iz međunarodnih odnosa i geopolitike, autor je jednog romana pod naslovom Amabor.

European Western Balkans: Koji je Vaš lični stav o Evropskoj uniji i značaju integracija Crne Gore u EU?

Aleksandar Andrija Pejović: Ideja evropske integracije ujedinila je sve unutrašnje potencijale kojima Crna Gora raspolaže. Članstvo u EU je prioritetni strategijski cilj Crne Gore, čime smo se nepovratno odredili prema evropskim vrijednostima kao šansi da crnogorsko društvo transformišemo u skladu sa standardima razvijenih evropskih zemalja. Evropska unija je model koji nudi brojne mogućnosti, ali koje možemo iskoristiti samo ako izgradimo neophodne kapacitete i posjedujemo adekvatno znanje, ideje i sposobnosti. Iz tih razloga smatram da je proces evropske integracije proces sprovođenja neophodnih reformi koje vode unapređenju kvaliteta života naših građana i unutrašnja potreba Crne Gore.
Svi dijelovi društva su u dosadašnjem periodu uložili značajne napore i pokazali spremnost da budu aktivni učesnici reformskih procesa. To je veoma ohrabrujuće i pokazuje zrelost i odlučnost da uprkos razlikama u stavovima možemo raditi zajedno u pravcu kreiranja najboljih rješenja. Značaj integracije Crne Gore u EU se ogleda i u tome.

EWB: Koji su naredni koraci u pregovorima sa EU? Da li i na koje načine ostvarujete saradnju sa Evropskom komisijom i Komesarom za proširenje EU?

Gotovo svaka tri mjeseca imamo priliku otvoriti poglavlja na čijoj pripremi posvećeno i naporno radimo. U tom svjetlu planiramo zadržati dinamiku otvaranja pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine kako bismo tokom naredne godine adresirali zahtjevnije pregovaračke oblasti. U tom pravcu, očekuje nas nastavak rada na ispunjavanju uslova za otvaranje ostalih pregovaračkih poglavlja, posebno onih za koja nijesmo dobili mjerila za otvaranje, odnosno tamo gdje je Crna Gora već postigla visok nivo usklađenosti s pravnom tekovinom.

Uporedo s tim, ostajemo posvećeni radu na već otvorenim poglavljima, među kojima su naročito važna poglavlja 23 i 24. Takođe, ove godine smo otpočeli i s pripremom i programiranjem novih fondova EU kroz finansijsku perspektivu EU 2014-2020, kako bismo i u narednim godinama u najboljoj mjeri iskoristili bespovratna sredstva koja nam EU daje za ubrzanje procesa integracije.

U periodu ispred nas očekuje nas takođe veoma važan dio posla u smislu konkretizacije pregovaračkog procesa kroz sprovođenje usvojenih zakonskih rješenja, strategija i akcionih planova koje smo donijeli u mnogim poglavljima. Iako je pred nama mnogo obaveza, nastojaćemo da istovremeno, kroz konkretne aktivnosti i praktična rješenja približavamo evropske standarde i vrijednosti građanima i na taj način ih, kroz efekte reformi i upoznavanje sa brojnim mogućnostima koje već sada mogu koristiti, pripremamo na promjene koje donosi buduće članstvo u EU.

Iz Evropske komisije, ali i država članica stalno dobijamo poruke da smo na dobrom putu i da možemo računati na njihovu punu podršku u procesu pristupanja. Napornim radom i kvalitetom sprovođenja reformi smo pokazali da smo kredibilan partner i stoga sam uvjeren da ćemo kroz takav odnos nastaviti zajednički rad na što bržem i kvalitetnijem učlanjenju u Crne Gore u EU.

EWB: Koje će poglavlje, po Vašem mišljenju, predstavljati najveći/najteži zadatak za Vladu Crne Gore i vas lično?

Crna Gora je prva zemlja sa kojom se u pregovorima primjenjuje novi pristup, koji podrazumijeva da se poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost otvore na početku, a zatvore na kraju pregovora. Ova dva poglavlja su ujedno najkompleksnija i predstavljaju najteži zadatak, jer je na njih usmjeren poseban fokus i poseban interes. Smatram da je novi pristup dobar mehanizam koji zemlji kandidatu obezbjeđuje dovoljno prostora da dokaže koliko je uspješna u sprovođenju reformi i uopšte primjeni evropskog zakonodavstva, nakon usvajanja pravne tekovine. Mi smo taj pristup shvatili veoma podsticajno, uvjereni da nam pomaže da kvalitetnije, brže i lakše uradimo svoj domaći zadatak i reformišemo društvo na svim poljima ispunjavajući obaveze iz evropske agende.

Naravno, ne treba zanemariti ni ostala poglavlja. Jedno od zahtjevnijih jeste i poglavlje 27- Životna sredina, u kojem se kao izazov nameću infrastrukturne investicije i investicije u prilagođavanje i unapređenje industrijskih tehnika i tehnologija. Takođe, proces zahtijeva i ulaganje u administrativne i pravosudne kapacitete kako bi usvojeni propisi bili adekvatno implementirani. Pored životne sredine, dosta posla i truda ćemo morati uložiti i u poglavlja kao što su bezbjednost hrane, poljoprivreda, ribarstvo i konkurencija.

Mislim da uvijek, a posebno tokom pregovora u poglavljima koje označavamo najzahtjevnijim, treba imati na umu da su ukupni pozitivni razvoj i nove prilike koje se otvaraju značajno veći od izazova i kompleksnosti određenih pregovaračkih poglavlja.

EWB: Da li se konsultujete sa svojim kolegama iz drugih zemalja kandidata u procesu priključenja? Ukoliko se konsultujete, koje su oblasti u okviru kojih ostvarujete saradnju? Da li imate konsultacija i sa nekim doskorašnjim kandidatom, sada već članom Unije?

Iako je Crna Gora stekla lidersku poziciju u regionu u pogledu evropske integracije, konsultacije i saradnja sa kolegama iz ostalih zemalja kandidata i potencijanih kandidata je sastavni dio i našeg pregovaračkog procesa. Smatram da članstvo u EU treba da bude na vrhu prioriteta svih zemalja našeg regiona, jer je evropska integracija jedini način za brzo i sigurno prevazilaženje problema iz prošlosti i uspostavljanje trajno održive međusobne saradnje. Dinamika približavanja EU se razlikuje od zemlje do zemlje, ali sam uvjeren da saradnjom u sprovođenju reformi u različitim oblastima jedni drugima na evropskom putu možemo mnogo pomoći. Upravo smo sredinom juna u Crnoj Gori organizovali sastanak pregovračkih timova Crne Gore i Srbija, kao i bilateralnu radionicu o pregovorima u poglavlju 23, u saradnji s našim i Ministarstvom pravde Republike Srbije, u cilju razmjene iskustava i pružanja podrške i pomoći. Takva praksa će se sigurno nastaviti i u odnosu prema ostalim zemljama i pregovaračkim poglavljima.

Što se tiče zemalja doskorašnjih kandidata, svakako da nam je po različitim osnovama najbliža susjedna Hrvatska, ujedno i najmlađi član Unije. Hrvatska, ali i ostale zemlje kandidati, pružaju punu podršku Crnoj Gori na putu prema EU i u procesu sprovođenja reformi kroz koje se pripremamo za buduće članstvo. Uvjeren sam da napredak svake od država regiona pozitivno utiče na ostale da intenziviraju unutrašnje reforme i ubrzaju svoj evropski put. Stoga je važno da zajedno radimo, razmjenjujemo znanja i iskustva, kako bismo pokazali da je Zapadni Balkan u svakom pogledu dio Evrope i da evropske vrijednosti i standardi postaju dio naše svakodnevice.

EWB: Smatrate li da, pored harmonizacije zakona i politika sa EU, treba doći i do promene odnosa građana prema svojim obavezama prema državi, a i administracije, ministara, poslanika, prema građanima? U kom pravcu bi te promene trebale biti usmerene?

Više puta sam istakao da su reforme koje sprovodimo naša unutrašnja potreba, koju ostvarujemo kroz proces evropske integracije, ne zbog članstva nego zbog nas. Usklađivanje zakonodavnog okvira bez promjene odnosa građana prema poštovanju usvojenih regulativa teško može opstati u svom punom kapacitetu i značaju. Upravo zbog toga smo jednako posvećeni i kontinuiranom informisanju naših građana o svakoj fazi pregovačkog procesa, koji svi treba da shvatimo kao način da podignemo nivo kvaliteta života i cjelokupno društvo podstaknemo na dalji i konstantan napredak i razvoj. To je primarni cilj. Promjena u odnosu svih građana prema svojim obavezama, ali i promjena odnosa prema brojnim mogućnostima koje će članstvo u EU donijeti, a koje traže stalno učenje, sticanje novih znanja i vještina, i na taj način, kroz prilagođavanje novim, boljim uslovima pozitivno, utiču na životni standard. To je promjena o kojoj govorimo, i promjena koja donosi perspektivu.

EWB: Koliko je prihvatanje evropskih standarda, nezavisno od integracija Crne Gore u EU, značajno za građane?

Evropska integracija je projekt cijelog društva, a kvalitetno i sveobuhvatno informisanje građana preduslov da kompletan proces dostigne visok stepen razumijevanja i prihvatanja uz aktivno učešće svih subjekata. Mi smo proces od početka usmjerili na suštinsko razumijevanje značaja usvajanja evropskih standarda, i shvatili proces evropske integracije kao priliku da naše društvo i sistem učinimo boljim. Dakle, naš clj je da građani tokom narednih nekoliko godina koliko ćemo pregovarati, razumiju reforme koje sprovodimo, usvajaju standarde svjesni da na taj način doprinose boljem kvalitetu svog života i budućnosti svoje zemlje. Članstvo u EU nije cilj sam po sebi. Cilj je naša unutrašnja transformacija i izgradnja društva vladavine prava, ekonomske i bezbjednosne stabilnosti. Na tome insistiramo od dana otpočinjanja pregovora, i kroz različite vidove saradnje sa civilnim društvom, akademskom zajednicom, lokalnim samoupravama i medijima, nastojimo da u taj proces uključimo sve segmente našeg društva.

EWB: Šta je to što smatrate posebno bitnim za dalji proces integracije Crne Gore u EU?

Iako imamo zaista puno razloga da budemo zadovoljni, najvažnije za dalji proces evropske integracije jeste da zadržimo već izgrađeni odgovoran pristup obavezama, dobru organizaciju posla i kvalitetan i profesionalan rad kojim smo utvrdili temelje našem evropskom putu. Čeka nas još dosta posla i neophodno je da istim tempom nastavimo dalje, usmjereni, kao i do sada, na kvalitet urađenog posla, dubokosežno ispunjavanje svih obaveza u otvorenim poglavljima i temeljnu pripremu za otvaranje novih.

Dinamika procesa pristupanja zavisi od rezultata koje postižemo, pa ćemo u tom pravcu nastaviti i dalje, fokusirani na sprovođenje usvojenih akcionih planova i strategija, nastojeći da kroz nastavak procesa crnogorski građani osjete dobrobiti promjena koje evropska integracija naše zemlje nosi sa sobom.

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...