Naslovnica Info Press info Finansijska podrška EU od posebne važnosti za nove i dinamičnije reforme u...

Finansijska podrška EU od posebne važnosti za nove i dinamičnije reforme u Crnoj Gori

Finansijska podrška Evropske unije se, posebno tokom 2020. godine i krize izazvane pandemijskim širenjem virusa COVID-19 pokazala kao fleksibilan i efikasan vid podrške Crnoj Gori, uz nesumnjivu korist koju donosi za građane, poručeno je sa 15. sastanka Nadglednog odbora Instrumenta pretpristupne podrške koji je, shodno mjerama za sprečavanje širenja epidemije, održan juče posredstvom elektonske platforme.

Sastankom, koji je nastavak redovnog dijaloga i saradnje crnogorskih institucija i Evropske komisije u ime Crne Gore je, kao predstavnik nacionalnog IPA koordinatora u kontekstu primoredaje dužnosti između prethodnog i sadašnjeg glavnog pregovarača, kopredsjedavao savjetnik zamjenika glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora Bojan Vujović. U ime Evropske komisije sastankom je kopredsjedavao šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Vujović je, osvrnuvši se na korišćenje Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 (IPA II) u Crnoj Gori tokom prethodne godine naglasio da je uspješno planiran utrošak svih 279,1 milion eura, koliko je Evropska unija opredijelila za Crnu Goru kroz nacionalne programe Ipe II i da sprovođenje ugovorenih projekata teče u skladu s planiranom dinamikom. Uspješno je nastavljeno i sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Crna Gora. Posebno je istakao da je tokom ove godine u saradnji s kolegama iz Evropske komisije uspješno prenamijenjena IPA podrška u iznosu od 53 miliona eura za podršku Crnoj Gori u odgovoru na krizu izazvanu virusom COVID-19. ,,Od ovog iznosa 40,5 miliona eura je odobreno u vidu direktne podrške budžetu, od kojih je 28 miliona eura već uplaćeno u budžet. Ostatak sredstava će biti usmjereno na važne projekte u oblasti zdravstva, a dio je već iskorišten za nabavku medicinske opreme i sredstava tokom epidemije. Građani Crne Gore su izuzetno zahvalni Evropskoj uniji na solidarnosti koja je pokazana ovom podrškom “, poručio je Vujović.

Haglajtner je ukazao na spremnost Evropske komisije da i u narednom periodu nastavi da finansira strateški značajne i spremne projekte u Crnoj Gori kroz nacionalne IPA programe, ali i ostale instrumente finansijske podrške Evropske unije. Posebno je istakao mogućnosti koje donosi Ekonomski i investicioni plan Evropske unije za države Zapadnog Balkana, uz uvjerenje da će Crna Gora nastaviti da uspješno koristi sredstva Evropske unije za podršku važnim infrastrukturnim projektima. Ukazao je da će fokus u narednom periodu biti na postizanju planiranih rezultata i sprovođenju odobrenih programa, kao i na pripremi projekata za novu finansijsku perspektivu 2021-2027, što cjelokupnu IPA strukuturu obavezuje na posvećen i dinamičan rad.

Zajednički je ocijenjeno je da su instrumenti finansijske podrške Evropske unije dokazali svoju fleksibilnost i cjelishodnost, posebno u vremenu ukupnih izazova uslovljenih epidemijom. Nastavak dobre saradnje dvije strane u narednom periodu je izuzetno važan za uspješno korišćenje sredstava u narednom periodu.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Saopštenja

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 29...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je,...

Crna Gora je zasluženo  regionalni predvodnik u evropskim integracijama

0
„Crna Gora, kao mala država, članica NATO-a, sa potpunom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i svim otvorenim poglavljima, zasluženo nosi titulu...

Crna Gora podržava Albaniju na putu ka EU

0
„Crna Gora će nastaviti da podržava napredak Albanije na putu ka Uniji, naročito imajući u vidu  da otvaranje pristupnih pregovora s ovom zemljom može...

Za napredak u pregovorima potreban konstruktivan dijalog svih parlamentarnih činilaca

0
„Raduje me činjenica da pregovarački proces sa EU nastavljamo da vodimo u partnerskoj, kontinuiranoj i efikasnoj saradnji sa Skupštinom, čija je uloga od posebnog značaja...

Region ima kapacitet da bude kredibilan partner EU

0
"Regionalna saradnja je sredstvo za izgradnju povjerenja i pomaže državama da uče jedne od drugih i prođu bolne reforme. Kroz saradnju, region pokazuje kapacitet da...