Naslovnica Info Press info Finansiranje glavnih aktivnosti u vezi sa migracijom na Zapadnom Balkanu i u...

Finansiranje glavnih aktivnosti u vezi sa migracijom na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Zemljama kandidatkinjama (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i potencijalnim kandidatkinjama (Bosna i Hercegovina i Kosovo) EU pruža finansijsku i tehničku podršku.

Cilj ove podrške je da se zemljama korisnicama pomogne u sprovođenju političkih i ekonomskih reformi i ispunjavanju obaveza potrebnih za članstvo u EU.

Ovo se postiže prvenstveno kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

IPA sredstva su sigurna investicija u budućnost i zemalja proširenja i same EU. Investicije koje su već uložene u ove zemlje, kao i one koje će uslijediti u narednih nekoliko godina usmjeravaju se između ostalog i na projekte kao što je integrisano upravljanje granicom (eng. integrated border management, IBM), prihvatni centri za azilante i izbjeglice i podrška borbi protiv trgovine ljudima. Za period 2007-2013. IPA je imala budžet od €11,5 milijardi; sljedeća IPA II će se oslanjati na već postignute rezultate, a €11,7 milijardi je predviđeno za period 2014-2020. Pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj od 2007. iznosi oko €600 miliona.

Srbija

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane): € 54 miliona

Od 2007. €45,6 miliona namijenjeno je za Srbiju u području unutrašnjih poslova. Pomoć se fokusira na tehnološka unaprjeđenja opreme na graničnim prelazima i infrastrukture; unaprjeđenje i proširenje azilantskih objekata; izradu novog zakona o azilu i reformu nacionalnog sistema za azil. Unutar ovog iznosa ukupno je €13 miliona u sklopu IPA II predviđeno za izgradnju ‘Zajedničkih prelaza’ (Mucibabe, Jarinje, Konculj).

Delegacija EU u Srbiji trenutno obezbjeđuje €240 000 iz IPA II za dodatne potrebe, kao što je odlaganje otpada, voda i sanitarije i druge potrebe koje će biti utvrđene u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i saKomesarijatom za izbjeglice.

Dodatno uz ova sredstva, EU će nastaviti srednjeročno i dugoročno podržavati reformu sistema za azil u Srbiji. Nekih €8,2 miliona IPA sredstava za Srbiju već je predodređeno za projekte čija je implementacija u toku ili će početi u roku od sljedećih godinu dana:

• €3,2 miliona je namijenjeno za proširenje postojećih smještajnih kapaciteta za migrante u Srbiji; • već je u toku EUtwinningprojekat u vrijednosti od €1 milion koji se fokusira na izradu novog zakona o azilu i ubrzanje reforme sistema za azil; • €4 miliona je namijenjeno daljem razvoju sistema za nadzor granice u Srbiji.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane): €24 miliona

€12 miliona je u sklopu IPA I predviđeno za renoviranje stanica granične policije, borbu protiv trgovine ljudima i jačanje kapaciteta policije za upravljanje granicom.

U sklopu IPA II za 2016. EU namjerava obezbijediti €12 miliona za podršku Vladi Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Sredstva će pomoći implementaciju migracijske politike kroz niz različitih aktivnosti, uključujući unaprjeđenje infrastrukture, opreme i IT podrške za funkcioniranje azilantske i migracijske politike; jačanje funkcioniranja vizne politike; borbu protiv trgovine ljudima i podršku za žrtve trgovine i nasilja; unaprjeđenje uslova u policijskim stanicama; i jačanje kapaciteta za obuku i obrazovanje u području unutrašnjih poslova.

Bosna i Hercegovina (BiH)

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane):€10,5 miliona

U BiH je odobreno €8,5 miliona EU pomoći koja pokriva tehničku pomoć za efikasno upravljanje migracijom i azilom (€4 miliona), nabavku opreme (€3,5 miliona) i izgradnju prihvatnog objekta za migrante (€1 milion). Za 2015. je u skopu IPA II predviđeno €2 miliona za podršku graničnoj policiji.

Crna Gora

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane):€22,6 miliona

€2,63 miliona je osigurano u periodu 2008-2013 u sklopu IPA I, između ostalog za akcije kojim se osiguravao pristup adekvatnoj zaštiti i pravednom postupanju za azilante i ugrožene migrante (€250 000); a twinning ugovor od €1 milion namijenjen je usvajanju pravne tekovine Schengena.

Iznos od €20 miliona planiran je za 2015. u sklopu IPA II. Sredstva su namijenjena podršci za ‘Integrisano upravljanje granicama’.

Albanija

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane):€4,5 miliona

Za 2012. je u sklopu IPA I dodijeljeno €3 miliona za obnovu graničnih prelaza u cilju unaprjeđenja fokusa Albanije na, između ostalog, nelegalnu migraciju i trgovinu ljudima. Planirani program za 2015. u sklopu IPA II sadrži jaku komponentu za izgradnju kapaciteta agencija za sprovođenje zakona koja između ostalog pokriva integrisano upravljanje granicom (IBM) u cilju unaprjeđenja graničnog sigurnosnog sistema kako bi se postigla potpuna usklađenost sa pravnom tekovinom EU i Schengena. Indikativni budžet za IBM je €1,5 miliona za 2015.

Kosovo

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane):€7,1 milion

Sredstva vezana za migracije u sklopu IPA I od 2007. iznose €4,6 miliona.

Pomoć je uglavnom pružana kroz twinning. Fokusira se, između ostalog, na jačanje efikasnog sistema upravljanja, readmisije i održive reintegracije vraćenih migranata na Kosovu. Pored toga, IPA sredstva doprinose i izgradnji objekata za azilante.

U sklopu IPA II planirano je €2,5 miliona za jačanje kosovskih institucija u pogledu efikasnog upravljanja migracijom.

Turska

Sveukupna pretpristupna pomoć za aktivnosti vezane za migraciju (prošle i planirane):€469 miliona

Poduzet je niz strukturalnih aktivnosti kojim se podržavaju napori Turske vezani za mapu puta za bezvizni režim. Sredstva iz IPA I u području unutrašnjih poslova povećavaju se sa €130 miliona na indikativno dodijeljeni iznos od €245 miliona za period 2014-2016.

Veći dio pomoći namijenjen je za:

integrisano upravljanje granicom fokusirano na kopnene i pomorske granice;

• podrška za izgradnju deportacijskih centara za nelegalne migrante i prihvatnih centara za azilante; • podrška za međunarodni sistem zaštite; • podrška borbi protiv trgovine ljudima.

€94 miliona IPA sredstava obezbijeđeno je kako bi se Turskoj pomoglo nositi se sa prilivom sirijskih migranata.

Pomoć za više zemalja

Od novembra 2015. implementirat će se višedržavniIPA II program‘Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijom na Zapadnom Balkanu i u Turskoj’ u trajanju od 3 godine i sa budžetom od €8 miliona. Program će unaprijediti kapacitet zemalja korisnica da pruže zaštitno-osjetljive odgovore na tokove migracije tako što će ojačati identifikaciju migranata, unaprijediti razmjenu informacija i uspostaviti osnove za održiva rješenja povratka. Komisija će ovaj projekat implementirati kroz odgovarajuće agencije EU, uključujući Frontex, kao i Međunarodnu organizaciju za migraciju (eng. International Organisation for Migration, IOM) i UN-ovu agenciju za izbjeglice (UNHCR).

Humanitarna sredstva za izbjeglice i azilante

26. avgusta 2015. Evropska komisija dodijelila je €1,5 miliona humanitarnih sredstava za pomoć izbjeglicama i migrantima u Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Ova pomoć će podržati humanitarne partnere koji pomažu sa pružanjem osnovnih usluga u vanrednim okolnostima kao što su pitka voda, higijena, zdravstvena zaštita, sklonište i zaštita za izbjeglice i migrante, unaprjeđenje prihvatnih centara i koordinacija i izvještavanje o pitanjima migracije u regiji.

Nedavno je Evropska komisija dodijelila €90 000 humanitarne pomoći EU Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (31. jula 2015.) i €150 000 Srbiji (20. avgusta 2015.) kao odgovor na ovu vanrednu situaciju. Sredstva su usmjerena kroz Fond hitne pomoći (eng. Disaster Relief Emergency Fund, DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (eng. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) i direktno proslijeđena nacionalnim društvima Crvenog krsta u ove dvije zemlje. Uz ova nova sredstva, ukupna humanitarna pomoć EU za podršku ugroženim izbjeglicama i migrantima u Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji iznosi €1,74 miliona.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...