Naslovnica Info Intervjui Gluško: Doprinos Crne Gore misijama je važan za integraciju u EU

Gluško: Doprinos Crne Gore misijama je važan za integraciju u EU

Zamjenik generalnog direktora Vojnog štaba Evropske unije kontraadmiral Valdemar Gluško izjavio je u intervjuu Pobjedi da doprinos Crne Gore u misijama EU NAVFOR Atalanta u Somaliji i EUTM u Maliju nije vrijedan samo za nevedene operacije, već mnogo više za Crnu Goru, jer će kao kandidat za pristupanje povećati znanje i povjerenje EU u pitanjima zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike s obzirom na buduće integracije. Govoreći o najvećim izazovima na Jadranskom moru, kontraadmiral Gluško ističe da je „glavni problem ilegalna imigracija”.

“To je tema na koju sada mora da se usredsredi cijela međunarodna zajednica”,  kaže sagovornik Pobjede i ocjenjuje da migrantska kriza nije samo evropska, već regionalna i svjetska.

Kontraadmiral Gluško ističe da je zahvaljujući operaciji EUNAVFOR MED od juna spašeno 1.400 ljudi.

POBJEDA: Kako procjenjujete bezbjednost na Jadranskom moru i šta su najveći izazovi?

GLUŠKO : Rizici i prijetnje su višeznačni, sa direktnim i indirektnim uticajem na nekoliko sektora, organizovani kriminal, terorizam i druge nezakonite radnje na moru i u lukama, uključujući i rizike za okolinu. U povezanom svijetu prijetnje se kreću preko granica. U ovom trenutku ne predviđamo nikakvu posebnu opasnost u Jadranskom moru kada je riječ o navedenim prijetnjama. Na primjer, mi ne uočavamo prijetnju od piraterije na Jadranu, ali to predstavlja značajan problem u drugim djelovima svijeta. Glavni problem za Jadran je ilegalna imigracija. To je tema na koju sada mora da se usredsredi cijela međunarodna zajednica.

POBJEDA: Da li Evropa može riješiti izbjegličku krizu?

GLUŠKO: Migrantska kriza nije samo evropska, već regionalna i svjetska. Korijenski uzroci ove migrantske krize su specifični za određene zemlje, ali su uglavnom u Siriji i Avganistanu. Trenutno Evropska unija razvija integrisani i sveobuhvatni pristup s planovima da se razriješi situacija. Uzroci nijesu strogo povezani sa vojskom.

FRONTEX (agencija EU za sigurnost vanjske granice) je radila na ovom pitanju godinama, a od kraja juna EU pokrenula je EUNAVFOR MED, čiji je konačni cilj spriječiti trgovinu ljudima. Operacija je samo u prvoj fazi, posvećena prikupljanju informacija, ali je već doprinijela da se smanji broj poginulih spašavanjem 1.400 ljudi.

POBJEDA: Zašto su EU i NATO inicijative i projekti važni za Jadransko more? Da li se zajedničkom saradnjom može poboljšati učinkovitost u rješavanju prijetnji i rizika?

GLUŠKO: Inicijative EU i NATO su izgrađene na partnerstvu, saradnji, uključenosti sa multilateralnim pristupom. U cilju rješavanja glavnih izazova na globalnom pomorskom dobru, moraćemo sarađivati više sa partnerskim zemljama i organizacijama, kako prekograničnim tako i međusektorskim kako bi se učinkovito nosili sa svim rizicima i prijetnjama. Ove inicijative će nam pomoći da poboljšamo našu interoperabilnost (opremu, radne metode i procedure), kako bismo bolje razumjeli vojne posebnosti u različitim zemljama i ojačali naše sposobnosti.

POBJEDA: Crna Gora doprinosi misijama EU NAVFOR ATALANTA u Somaliji i EUTM u Maliju. Zbog čega je to važno?

GLUŠKO: Uvijek je bolje da se bavimo prijetnjama multilateralnim naporima, koji pružaju jači signal da radimo zajedno za veće dobro. Kao što je jasno navedeno u Evropskoj strategiji bezbjednosti, postoji samo nekoliko problema sa kojima možemo da se suočavamo sami. Opisane prijetnje su zajedničke prijetnje, sa svim našim bliskim partnerima. Međunarodna saradnja nije više opcija, nego nužnost. Moramo nastaviti sa našim ciljevima kroz multilateralnu saradnju u međunarodnim organizacijama i kroz partnerstvo sa zemljama van EU. Kao što je pomenuto u pitanju, Crna Gora od 2012. godine doprinosi sa oficirom za vezu EU NAVFOR Atalanta sa UN Svjetskim programom hrane i logističkim oficirom za EUTM Mali od 2014. godine. Ovaj doprinos nije samo vrijedan za navedenu operaciju, već mnogo više za Crnu Goru, jer će kao kandidat za pristupanje povećati znanje i povjerenje EU u pitanjima zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike s obzirom na buduće moguće integracije.

Uloga EU je da sačuva pomorske i bezbjednosne interese

POBJEDA: Koja je uloga Evropske unije u pomorskoj bezbjednosti?

GLUŠKO: More je dragocjen izvor rasta i prosperiteta za Evropsku uniju i njene građane. EU zavisi od otvorenih, zaštićenih i sigurnih mora i okeana zbog ekonomskog razvoja, slobodne trgovine, transporta, energetske bezbjednosti, turizma i dobrog stanja morske sredine.

EU i njene članice imaju, dakle, strateške interese preko globalnog pomorskog dobra u identifikovanju i rješavanju bezbjednosnih izazova povezanih sa morem i upravljanjem morskom granicom. Evropski građani očekuju efikasne i ekonomične odgovore na zaštitu pomorskog dobra, uključujući granice, luke i postrojenja, kako bi se osigurala morska trgovina, uočile potencijalne prijetnje od nezakonitih i nedozvoljenih aktivnosti na moru, omogućilo korišćenje potencijala mora za rast i radna mjesta, dok se radi na očuvanju morske okoline.

Uloga EU je da sačuva ove vitalne pomorske i bezbjednosne interese, štiteći slobodu plovidbe, obezbjeđujući otvorena i sigurna mora i okeane, koji su ključni za EU privredu, trgovinu, transport, energetsku bezbjednost, turizam, ekološku raznolikost, ekonomski razvoj, blagostanje, prosperitet i bezbjednost njenih građana.

Strategija pomorske sigurnosti Evropske unije (EUMSS) služi kao sveobuhvatni okvir, doprinoseći stabilnom i sigurnom globalnom pomorskom dobru, u skladu sa Evropskom strategijom bezbjednosti (ESS), istovremeno osiguravajući usklađenost sa politikom EU, naročito Integrisanom pomorskom politikom (IMP) i Strategijom unutrašnje bezbjednosti (ISS).

Izvor: Pobjeda

Saopštenja

Produžen Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta strategije...

0
U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i...

Mašković: Parlamentarci su ključni akteri u procesu evropskih i evroatlanstskih integracija

0
„Parlamentarci su ključni akteri u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, posebno imajući u vidu obaveze koje proističu iz temeljnih prava. Stoga, kada su u...

Mašković: Crna Gora podržava Gruziju na putu prema EU i NATO

0
„Crna Gora je spremna da pruži svu podršku Gruziji na njenom evropskom i evroatlantskom putu, kazao je državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Aleksandar...

Marović: Civilno društvo konstruktivan partner i korektivan faktor u procesu demokratizacije društva

0
Građanske vrijednosti u Crnoj Gori su ugrožene, ali je tim prije uloga kritički orijentisang civilnog sektora krucijalno važna i civilno društvo ostaje konstruktivan partner...

Podrška Italije na putu prema članstvu u EU

0
Crna Gora mora intenzivirati reforme koje vode članstvu u EU, a na tom putu može da računa na punu podršku Italije, saopšteno je na...