Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Gvozednović sa EU ambasadorima: Životna sredina u vrhu prioriteta, fokus na pitanju...

Gvozednović sa EU ambasadorima: Životna sredina u vrhu prioriteta, fokus na pitanju finansiranja

Na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa ambasadorima EU razmotrene su najznačajnije aktivnosti Ministarstva i poručeno da će, između ostalog, životna sredina biti u vrhu prioriteta.

Obiman set projekata u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma realizovan je u 2015, a sa posebnom pažnjom i ozbiljnošću se planiraju i sprovode aktivnosti za 2016. godinu, sa akcentom na Poglavlje 27, za koje se očekuje otvaranje pregovora do kraja godine – poručeno je na sastanku ministra Branimira Gvozdenovića i saradnika, sa šefom delegacije EU u Crnoj Gori – ambasadorom Mitjom Drobničem i predstavnicima ambasada država članica EU u našoj zemlji.

Učesnici su pozdravili dosadašnje aktivnosti i složili se da će, obzirom da poglavlje 27. obuhvata čak trećinu ukupne pravne tekovine EU, ova oblast zahtijevati velike napore, sa posebnim akcentom na iznalaženje finansijskih sredstava koja se procjenjuju na preko milijardu.

Svrha sastanka bila je prezentovanje aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, kroz otvoren dijalog, sa ciljem obezbjeđivanja svih relevatnih podataka i kreiranja novih zajedničkih inicijativa.

Jedno od razmatranih pitanja bila je zaštita i dalji tretman ulcinjske solane „Bajo Sekulić“. Poručeno je da se ova važna i kompleksna tema tretira sa aspekta zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou, potencijala u oblasti turizma, ali i sa apekta ekonomske održivosti, te pravnog tretmana ovog područja.

Iz Ministarstva je poslata poruka da postoji jasno i nedvosmisleno opredjeljenje za zaštitu lokaliteta, upravo kroz kreiranje uslova za njegovu istovremenu ekološku i ekonomsku održivost, obzirom da je riječ o prostoru koji zavisi i od nastavka proizvodnje soli.

Zagađenju vazduha u Pljevljima posvećena je, kao jednom od prioriteta, posebna pažnja. Izloženo je da se, pored već sprovedenih aktivnosti na smanjenju zagađenja kroz upotrebnu alternativnog grejnog materijala, pojačanih kontrola i sl, radi na rješavanju ovog pitanja na dugi i srednji rok.

Potpuno rješavanje problema zahtijeva ulaganja od oko 30 miliona eura i na tome će se takođe intenzivno raditi.

Razmotreno je i vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.

Ministar Gvozdenović istakao je da je do sada, u ovu oblast uloženo oko 200 miliona eura, te da je realna projekcija da će, u narednih par godina, ovo pitanje u svim primorskim opštinama biti riješeno u potpunosti. Bilo je riječi i načinu prevazilaženja problema sa odlaganjem kanalizacionog mulja u opštini Budva, gdje je rečeno da je Ministarstvo predložilo moguće opcije opštini i da se od Budve očekuje hitna analiza o modelu rješavanja istog.

U svijetlu činjenice da razvojni projekti ne mogu biti uspješni ukoliko nisu u skladu sa standardima zaštite životne sredine, Ministar je naglasio i važnost planiranog donošenja Prostornog plana posebne namjene za obalno područje koji, između ostalog, previđa ukidanje gradnje stambenih jedinica 1000 m od morske obale. Osnovno načelo pri izradi ovog plana bila je, kako je istaknuto, upravo maksimalna zaštita vrijednosti obalnog područja, uz valorizaciju njenih turističkih potencijala.

Predstavljeni su prošlogodišnji rezultati u turizmu, oblasti za koju se, u 2015. godini, prihodi procjenjuju na 800 miliona, kao i struktura turista u kojoj su značajn porast ostvarili turisti sa zapadnoevropskog tržišta sa akcentom na Njemačku.

Razgovarano je i o realizaciji nekih od najvećih investicija u turizmu, te prezentovan koncept razvoja Crne Gore kao jedinstvene turističke destinacije, sa naglaskom na Sjever.

Predmet interesovanja bili su i planovi za ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula i aneks ugovora za zakup hotela Kraljičina plaža – Miločer.

Istaknuto je da investicija na Mamuli podrazumijeva rekonstrukciju u postojećim gabaritima uz strogo pridržavanje definisanih konzervatorskih uslova, da će se na ovaj način ovaj lokalitet učiniti dostupnim svim građanima Crne Gore i turistima, kao i da se posebnim uvažavanjem Minstarstvo odnosi i prema podršci SUBNOR-a za ovaj projekat, koji će na dostojanstven način svjedočiti o stradalima i preživjelima.

Kako se pitanje investicije u ovu lokaciju nalazilo u Planu privatizacije čak posljednih sedam godina, sve zainteresovane strane imale su dovoljno mogućnosti i vremena da se detaljno upoznaju sa planovima, navedeno je iz Ministarstva.

Pitanje interesovanja bio je i hotel Kraljičina plaža – Miločer, gdje je kao posebno važno istaknuto da je u pitanju realizacija hotelskog rizorta sa 5*, gdje nema stanovanja, već su svi objekti, različite vlasničke strukture, u funkciji turizma.

Razgovarano je o najavi izgradnje žičare Kotor – Lovćen, gdje je naglašeno da se u narednih par mjeseci očekuje raspisivanje tendera na bazi privatno-javnog partnerstva, vrijednosti preko 40 miliona eura.
Činjenica da će projekat 1000plus stanova obezbijediti rješavanje stambenog pitanja za oko 1.500 crnogorskih građana na potpuno transparetan način, ocijenjena je veoma značajnom.

To, kako je istakao ministar, dovoljno potvrđuje i podatak da tokom prethodnog 1000plus projekta nije postojao niti jedan problem ili spor oko načina raspodjele stanova, a Projekat je ocijenjen najvišom ocjenom Banke za razvoja Savjeta Evrope.

Kada je riječ o normativi, učesnici sastanka su obaviješteni da je usvojen Nacrt Nacionalne strategije održivog razvoja, koja će se ubrzo naći na javnoj raspravi, kako bi sve zainteresovane strane dale svoje viđenje ovog baznog dokumenta za uvezivanje razvojnih planova i planova zaštite životne sredine. Još jedan ključni dokument – Nacionalna strategija aproksimacije za poglavlje 27, u fazi je prednacrta i, nakon izrade Nacrta, takođe se očekuje njegovo davanje na uvid javnosti.

Razmotreno je i unapređenje poslovnog ambijenta i značaj uvođenja novih formi turističkih sadržaja kroz zakone koji su u izradi: Zakon o uređenju prostora i izgranji objekata, te Zakon o turizmu.

U tom kontekstu još jednom je naglašena najnovija pozicija Crne Gore u izdavanju građevinskih dozvola na Doing Business listi Svjetske banke, obzirom da smo napredovali za čak 85 mjesta za svega dvije ipo godine.

Predstavnici Ministarstva iznijeli su uvjerenje da je Crna Gora dokazala da se može smatrati pouzdanim i stabilnim partnerom, što pokazuje i nedavni poziv za članstvo u NATO. Stoga je zaključeno da je, u godini pred nama, partnerstvo sa zemljama EU i dalje neizmjerno važno. Ovo posebno sa aspekta dalje podrške na putu evroatlanskih integracija, ali i povećanja investicija iz država Unije, čime će se unaprijediti sveukupna pozicija naše zemlje na globalnoj investicionoj mapi.

“Ministarstvo već određeni period organizuje kvalitetnu razmjenu informacija sa ambasadorima EU. Ovo je bila prilika da sumiramo rezultate ostvarene u 2015. godini i planove za 2016. Amabasadori su pohvalili način rada i transparetnost ovakvih formi komunikacije sa njima, i bili smo u prilici da otvorimo sve teme koje su predmet njihovog interesovanja. Otvorili smo i teme koje su bile predmet interesovanja javnosti, a u nadležnosti su ovog ministarstva. Neke od oblasti oko kojih su razmijenjene informacije su Solana, Miločer, Mamula, investicioni projekti vezani za otpadne vode i vodosnabdijevanje, progres koji je ostvaren u dijelu jačanja saradnje sa emitivnim tržištima EU, progres koji je ostvaren u ukupnoj ekonomiji tj. rast BDPa od 4%, te jedna od stvari koja je obilježila 2015. godinu – poziv za članstvo u NATO. Dakle ovo je bila prilika i da se zahvalimo ambasadorima EU koji su pružili pomoć u ostavrivanju ovog cilja”, kazao je Gvozdenović.

“Amabasadori EU i predstavnici Delegacije EU u Podgorici imali su danas važan sastanak sa ministrom održivog razvoja i turizma. Važnost sastanka ogleda se u tome što je ovo Ministarstvo nadležno za neke od najvažnijih oblasti crnogorske ekonomije, kao i za jedno od najtežih poglavlja u okviru pregovora sa EU. Mi smo izrazili nadu da će ove godine biti otvoreni pregovori za Poglavlje 27. Imali smo nekoliko konkretnih pitanja i dobili konkretne odgovore vezane za pojedine projekte iz zaštite životne sredine, tako da nam je sastanak pružio mogućnost da dobijemo informacije i povećao stepen transparentnosti. To je jako značajno za nas koji pratimo razvoj situacije u Crnoj Gori na pomenutim poljima i polju EU integracija”, rekao je šef delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič .

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...