Naslovnica Info Press info Institucije da teže transparentnosti i odgovornosti

Institucije da teže transparentnosti i odgovornosti

Institucije u Crnoj Gori moraju da teže da budu što transparentnije, odgovornije i efikasnije u svom radu, da bi smanjili mogućnost za pojavu korupcije i osigurali sprovođenje vladavine prava, kazao je direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Dragan Koprivica.

Koprivica je, na predstavljanju regionalne inicijative, kazao da je primjetan trend u posljednjih nekoliko godina da povjerenje u institucije u Crnoj Gori, ali i zemljama regiona opada, a da se učešće građana svodi samo na izlazak na izbore, dok ostaju nedovoljno uključeni u kreiranje javnih politika.

„Zato ćemo u naredne četiri godine kroz regionalnu inicijativu “Odgovornost, tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi“, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, dati svoj doprinos sprovođenju reformi i pratiti koliko su institucije u Crnoj Gori transparentne, odgovorne i otvorene prema građanima i na taj način uticati da se poštuju zakoni i načela dobrog upravljanja”, kazao je on.

Cilj te inicijative je da se unaprijedi dijalog o ovim temama između organizacija civilnog društva i medija sa državnim institucijama kao i mehanizme za njihovo učešće u procesu kreiranja politika.

CDT je od 2010. godine istraživao koliko pojedinačne institucije poštuju standarde dobro upravljanja, a prije tri godine je učestvovao u istraživanju o transparentnost i odgovornost vlada i ministarstava na regionalnom nivou.

„Od ove godine ćemo, po prvi put, na sveobuhvatan način mjeriti nivo otvorenosti i odgovornosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i lokalnih samouprava“, kazao je Koprivica, saopšteno je iz CDT-a.

On je dodao i da će u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije, formirati istraživačke timove koji će to istraživanje sprovesti u svakoj od ovih zemalja i tako javnosti omogućiti precizne i uporedne podatke o nivou transparentnosti i odgovornosti institucija u Crnoj Gori i zemljama regiona.

„Poznato je da napredak svih ovih zemalja u pregovorima sa EU zavisi od napretka koje ostvare u oblasti vladavine prava, odnosno njihovih kapaciteta da sprovedu reforme i akcije za sprječavanje i suzbijanje korupcije“, rekao je Koprivica.

On smatra da toj oblasti nije dovoljno samo usvojiti zakone, već je potrebno obezbijediti njihovu punu primjenu i uticati na državne institucije da budu odgovornije i spremnije da odgovore na potrebe građana.

„Iako pitanja vladavine prava i borbe protiv korupcije dobijaju stalnu pažnju javnosti, i dalje postoji nedostatak razumijevanja o ovoj tematici, a ključne teme i problemi se ne tretiraju na adekvatan način“, kazao je on.

Kako je rekao, stoga će to istraživanje obuhvatiti i način na koji mediji izvještavaju građane o dobrom upravljanju, odnosno o važnosti ovih tema za razvoj društva i ostvarivanje njihovih prava.

CDT1

Projekt koordinatorka u CDT-u, Milena Gvozdenović, kazala da će u šest zemalja regiona timovi istraživača istovremeno mapirati institucije, nevladine organizacije i medije koji imaju zajednički cilj, a to je sprovođenje društvenih reformi koje će dovesti do stvaranja transparentnih insitucija koje su efikasne u radu i imaju odgovoran odnos prema građanima.

„S obzirom na to da su sve ove zemlje u različitim fazama procesa pridruživanja Evropskoj uniji, istraživači će analizirati sve relevantne propise na nacionalonom i međunarodnom nivou“, dodala je ona.

Prema riječima Gvozdenović, u ovom četvorogodišnjem periodu, na osnovu više od 80 pokazatelja mjeritće se nivo transparentnosti i odgovornosti oko 600 institucija iz svih grana vlasti u regionu, a uz pomoć savremenih online baza prikupiti više od 40 hiljada podataka.

„Kako bi bolje razumijeli stanje i specifičnosti problema u svakoj državi pojedinačno, kreiraćemo mape puta, odnosno preporuke institucijama i smjernice za unapređenje poštovanja standarda dobrog upravljanja i vladavine prava u Crnoj Gori i regionu“, kazala je ona.

U cilju unapređenja saradnje između civilnog društva i medijskih organizacija u promovisanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u svakoj državi će se inicirati osnivanje mreža koje će činiti najmanje deset predstavnika NVO-a i medijskih organizacija.

„Kako bi se ojačao kapacitet civilnog društva i medija za zastupanje, umrežavanje i saradnju sa državnim organima, one će biti dio šire mreže na regionalnom nivou“, rekla je Gvozdenović.

Medijske organizacije će biti direktno uključene, kako bi postali aktivni akteri u promovisanju i pokretanju javne rasprave o vladavini prava i dobrom upravljanju.

Svaki od partnera iz šest zemalja će dodijeliti pet-šest grantova po zemlji u vrijednosti od pet do sedam hiljada eura po projektu.

U drugoj polovini godine će se objaviti javni poziv za podršku inicijativama sa fokusom na antikorupciju, transparentnost, slobodan pristup informacijama, zaštiti podataka i korišćenju javnih sredstava.

Podnosiocima prijava će biti obezbijeđeno mentorstvo i pomoć da razviju svoje prijedloge projekata. Konačnu odluku o dodijeli granta donijeće Regionalni komitet na osnovu transparentnog procesa i preciznih kriterijuma.

CDT organizuje radionicu 15. aprila na kojoj će razgovarati o relevantnim pitanjima i izazovima u oblasti dobrog upravljanja i pozivaju predstavnike institucija, kolege iz NVO-a i medije da učestvuju.

Radionici će prisustvovati i kolege iz regiona sa kojima će podijeliti iskustva o tim temama.

„Putem društvenih mreža ćemo objaviti poziv za sve zainteresovane strane da prisustvuju ovoj radionici, kako bi zajednički utvrdili na koji način možemo poboljšati sistem dobrog upravljanja u svim institucijama Crne Gore“, kazali su iz CDT-a.

Predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Analiza Điansanti, je na predstavljaju projekta kazala da je veoma važna saradnja sa građanskim društvom u stvaranju transparentnijih institucija zemalja koje teže članstvu u EU.

Izvor: Agencija Mina

Saopštenja

EUSAIR Facility Point organizuje konkurs za najbolji novinarski prilog/članak

0
EUSAIR (Strategija EU za Jadransko-jonski region), jedna od četiri makroregionalne strategije EU, ujedinjuje 10 zemalja koje nastoje da pronađu rešenja za zajedničke izazove. Zemlje...

Novaković Đurović: Sport doprinosi izgradnji društva po evropskim vrijednostima

0
„Posebno zadovoljstvo je biti u društvu naših vrhunskih sportista i sportiskinja koji su nas toliko puta obradovali i učinili ponosnim. Bez dileme oni ostaju...

Laboratorija za marikulturu otvorena u Kotoru zahvaljujući IPA fondovima

0
U Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru svečano je otvorena nova laboratorija za marikulturu. Izgradnja laboratorije i njeno kompletno opremanje realizovani...

Novaković Đurović sa osnovcima: Vjerujem da će vaše generacije ostvariti san da žive u...

0
Vi kao pripadnici mlađe generacije imate sreću što živite u ovako lijepoj državi, ali nam treba vaša pomoć da je sačuvamo i poboljšamo za...

Za prekograničnu saradnju Srbije i Crne Gore 8,4 miliona podrške EU

0
Kroz programski okvir IPA III, koji obuhvata period od 2021. do 2027. godine, za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora biće obezbijeđena sredstva...