Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Intenziviraćemo rad na ispunjenju svih obaveza iz poglavlja 27

Intenziviraćemo rad na ispunjenju svih obaveza iz poglavlja 27

„Naš cilj je da, intenziviranjem rada na sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, ispunimo sve obaveze koje je EU definisala u tom poglavlju. Upravo zato u narednom periodu moramo, svi zajedno, pružiti maksimum u pogledu realizacije i praćenja sprovođenja ovih 251 aktivnosti“, kazao je šef Radne grupe za 27. Poglavlje – Životna sredina i klimatske promjene, prof. dr Danilo Mrdak.

Danas je održana konstitutivna sjednica Radne grupe na kojoj su razmatrani predlog Mape puta za to poglavlje, ocjene iz izvještaja EK za 2021, kao i Poslovnik o radu.

„Imajući u vidu da smo tokom proteklog perioda uložili značajne napore i nastavili rad na prikupljanju podataka sa ciljem identifikovanja potencijalnih Natura 2000 područja, da smo donijeli odluku o državnom vlasništvu Ulcinjske solane, proglasili prvo zaštićeno područje u moru i nominovali bukove šume unutar NP Biogradska gora za uvrštavanje na UNESCO listu svjetske baštine, ovogodišnja ocjena EK je da postoji ograničeni godišnji napredak i određena spremnost za članstvo u poglavlju 27“, kazao je prof. dr Mrdak.

On je istakao da Izvještaj EK potcrtava i brojne izazove u ovoj oblasti i daje smjernice u pravcu njihovog prevazilaženja, na čemu će Radna grupa i nadležne institucije, zajedno sa civilnim sektorom, raditi, kroz sprovođenje Akcionog plana i Mape puta za ovo poglavlje. Kako je istakao, fokus rada u narednom periodu će biti  na jačanju administrativnih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u dijelu inspekcije, unapređenju međuresorske koordinacije i kreiranju održivog finansijskog okvira.

„Već smo počeli i u narednom periodu ćemo intenzivirati mjere na očuvanju i poboljšanju ekološke vrijednosti zaštićenih područja i potencijalnih područja Natura 2000, kao što su Ulcinjska solana, Skadarsko jezero, rijeka Tara i ostali riječni tokovi, te ubrzati izradu nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Pored toga, moramo intenzivirati rad na ispunjenju završnih mjerila u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta voda i zaštite prirode. U tom pravcu, do kraja godine planiramo finalizaciju Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva, a takođe nas očekuje sprovođenje hitnih akcija na remedijaciji nelegalnih i neuređenih odlagališta otpada, te dalji rad na usklađivanju sa evropskim okvirom za klimu i energetiku 2030“, kazao je Mrdak.

Radna grupa za 27. poglavlje je formirana 30. jula 2021. i broji 44 člana/ice.

Poglavlje 27 se od ove godine, u skladu sa Novom metodologijom pregovaranja, razmatra u okviru klastera 4 – Zelena agenda i održiva povezanost (zajedno sa poglavljima 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika i 21 – Trans-evropske mreže).

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Gorčević razgovarala sa ambasadorima Slovenije i Španije

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević imala je danas odvojene sastanke sa ambasadorkom Slovenije i ambasadorom Španije u Crnoj Gori, Bernardom Gradišnik i  Raúlom Bartoloméom...

Uspješna saradnja Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije u okviru poglavlja 24

0
„Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uspješno sarađuju u oblasti integrisanog upravljanja granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći,...

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...