Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Intenzivirati napore na ispunjavanju plana definisanog Programom pristupanja

Intenzivirati napore na ispunjavanju plana definisanog Programom pristupanja

Istaknut značaj intenziviranja saradnje Skupštine i Vlade Crne Gore u cilju boljeg kvaliteta i dinamike procesa pregovora sa Evropskom unijom

Članovi Odbora, na danas održanoj sjednici, upoznali su se sa Izvještajem o Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020-2022, za 2020. godinu. Takođe, održano je i konsultativno saslušanje glavne pregovaračice Crne Gore sa EU Zorke Kordić na temu: „Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021- 2023“.

Što se tiče obaveza pristupanja u zakonodavnom i podzakonskom okviru u 2020. godini, glavna pregovaračica podsjetila je da je prethodna godina bila obilježena specifičnim radom administracije, uslovljenim pandemijom na globalnom nivou, pa da je, uzimajući takve okolnosti u obzir, od ukupno planirane 281 obaveze realizovano njih 121.

Govoreći o Programu pristupanja za period 2021-2023, kao krovnom dokumentu koji prati pravovremeno planiranje i donošenje zakonskih i podzakonskih akata, kao i strateških dokumenata u okviru 33 pregovaračka poglavlja, Kordić je istakla da je Crna Gora planirala donošenje ukupno 639 akata, od toga 149 zakona i 432 podzakonskih akata, u skladu sa prioritetima obaveza.

Predsjednik Odbora Branimir Gvozdenović podsjetio je na važnost praćenja ispunjenosti obaveza u zakonodavnom okviru, sa aspekta usvojenih, a ne predloženih zakonskih akata.  Poseban akcenat je stavio na potrebu da usvojeni zakoni budu usklađeni sa pravnom tekovinom EU, te da u tom kontekstu i predloge zakona koje podnosi Vlada i one koje predlažu poslanici treba da prati procjena usklađenosti sa evropskom pravnom tekovinom. Statistički gledano, u 27. sazivu Skupštine od 80 predloga zakona, čak 43 predloga zakona su podnijeli poslanici i nijedan ne sadrži tabelu usklađenosti sa pravnom tekovinom EU. Komentarišući Program pristupanja, Gvozdenović je kazao da bi inovirani Program morao da sadrži procjenu postojećih i nedostajućih administrativnih kapaciteta po pregovaračkim poglavljima. Takođe, istakao je da Program mora biti usklađen sa zakonima o budžetu, koji treba da sadrže jasnu procjenu troškova za ispunjavanje obaveza iz pristupnog perioda.

U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora su razmijenili mišljenje u pogledu modela saradnje izvršnih i parlamentarnih struktura u procesu harmonizacije zakonodavstva, kao i jačanje kapaciteta Skupštine za procjenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Interesovali su se za jačanje dinamike procesa pregovora Crne Gore sa EU, status članova pregovaračkih struktura, očekivanja Vlade u odnosu na rokove za ispunjavanje obaveza i punu harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa evropskim. Takođe, članovi Odbora ocijenili su da je Program pristupanja ambiciozan, te izrazili očekivanja u odnosu na stepen usklađenosti zakonodavnog i strategijskog okvira. Posebno su bili zainteresovani za usklađenost Programa sa Planom rada Vlade i ostalim strateškim dokumentima, relevantnim za ispunjavanje obaveza u okviru procesa pristupanja EU.

Na sjednici je, između ostalog, zaključeno da bi Vlada trebalo da intenzivira napore na ispunjavanju plana definisanog Programom pristupanja i stvori uslove za realizaciju obaveza u skladu sa definisanim rokovima, a da bi inovirani Program morao da sadrži informacije o administrativnom okviru. Konačno, na sjednici je istaknuta i potreba da Vlada i Skupština osmisle održive modele za koordinaciju procesa harmonizacije zakonodavstva.

Osim toga, u skladu sa radnim zaključcima, sjednica posvećena razmatranju Informacije o programima podrške EU Crnoj Gori za 2020. godinu, odgođena je za septembar, u cilju sveobuhvatne i kvalitetnije rasprave, u prisustvu predstavnika svih relevantnih institucija.

SKUPŠTINA CRNE GORE

ODBOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 

Saopštenja

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...

Obnovljeno članstvo i u Radnoj grupi za poglavlje 33- Finansijske i budžetske odredbe

0
Radna grupa za poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe je spremna da radi obnovljenom energijom u susret implementaciji važnog twinning projekta s fokusom...

Kordić sa šefovima RG 1 i 30: Mapom puta do bržeg ispunjenja obaveza iz...

0
„Izradom i sprovođenjem mape puta za svako od pregovaračkih poglavlja, zajedno ćemo brže i bolje doći do ispunjenja preostalih obaveza i zatvaranja pregovora“, poručila...

Odlučni da se ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija

0
„Pregovaračka struktura i sve institucije su odlučne da ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija, s ciljem pune usklađenosti sa evropskim...

Unija poslodavaca će nastaviti da pruža doprinos pregovaračkom procesu

0
Unija poslodavaca posjeduje stručna i praktična znanja iz oblasti privrede i socijalne politike koja su i u prethodnom periodu bila stavljena na raspolaganje pregovaračkoj...