Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Intenzivirati napore na ispunjavanju plana definisanog Programom pristupanja

Intenzivirati napore na ispunjavanju plana definisanog Programom pristupanja

Istaknut značaj intenziviranja saradnje Skupštine i Vlade Crne Gore u cilju boljeg kvaliteta i dinamike procesa pregovora sa Evropskom unijom

Članovi Odbora, na danas održanoj sjednici, upoznali su se sa Izvještajem o Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020-2022, za 2020. godinu. Takođe, održano je i konsultativno saslušanje glavne pregovaračice Crne Gore sa EU Zorke Kordić na temu: „Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021- 2023“.

Što se tiče obaveza pristupanja u zakonodavnom i podzakonskom okviru u 2020. godini, glavna pregovaračica podsjetila je da je prethodna godina bila obilježena specifičnim radom administracije, uslovljenim pandemijom na globalnom nivou, pa da je, uzimajući takve okolnosti u obzir, od ukupno planirane 281 obaveze realizovano njih 121.

Govoreći o Programu pristupanja za period 2021-2023, kao krovnom dokumentu koji prati pravovremeno planiranje i donošenje zakonskih i podzakonskih akata, kao i strateških dokumenata u okviru 33 pregovaračka poglavlja, Kordić je istakla da je Crna Gora planirala donošenje ukupno 639 akata, od toga 149 zakona i 432 podzakonskih akata, u skladu sa prioritetima obaveza.

Predsjednik Odbora Branimir Gvozdenović podsjetio je na važnost praćenja ispunjenosti obaveza u zakonodavnom okviru, sa aspekta usvojenih, a ne predloženih zakonskih akata.  Poseban akcenat je stavio na potrebu da usvojeni zakoni budu usklađeni sa pravnom tekovinom EU, te da u tom kontekstu i predloge zakona koje podnosi Vlada i one koje predlažu poslanici treba da prati procjena usklađenosti sa evropskom pravnom tekovinom. Statistički gledano, u 27. sazivu Skupštine od 80 predloga zakona, čak 43 predloga zakona su podnijeli poslanici i nijedan ne sadrži tabelu usklađenosti sa pravnom tekovinom EU. Komentarišući Program pristupanja, Gvozdenović je kazao da bi inovirani Program morao da sadrži procjenu postojećih i nedostajućih administrativnih kapaciteta po pregovaračkim poglavljima. Takođe, istakao je da Program mora biti usklađen sa zakonima o budžetu, koji treba da sadrže jasnu procjenu troškova za ispunjavanje obaveza iz pristupnog perioda.

U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora su razmijenili mišljenje u pogledu modela saradnje izvršnih i parlamentarnih struktura u procesu harmonizacije zakonodavstva, kao i jačanje kapaciteta Skupštine za procjenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Interesovali su se za jačanje dinamike procesa pregovora Crne Gore sa EU, status članova pregovaračkih struktura, očekivanja Vlade u odnosu na rokove za ispunjavanje obaveza i punu harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa evropskim. Takođe, članovi Odbora ocijenili su da je Program pristupanja ambiciozan, te izrazili očekivanja u odnosu na stepen usklađenosti zakonodavnog i strategijskog okvira. Posebno su bili zainteresovani za usklađenost Programa sa Planom rada Vlade i ostalim strateškim dokumentima, relevantnim za ispunjavanje obaveza u okviru procesa pristupanja EU.

Na sjednici je, između ostalog, zaključeno da bi Vlada trebalo da intenzivira napore na ispunjavanju plana definisanog Programom pristupanja i stvori uslove za realizaciju obaveza u skladu sa definisanim rokovima, a da bi inovirani Program morao da sadrži informacije o administrativnom okviru. Konačno, na sjednici je istaknuta i potreba da Vlada i Skupština osmisle održive modele za koordinaciju procesa harmonizacije zakonodavstva.

Osim toga, u skladu sa radnim zaključcima, sjednica posvećena razmatranju Informacije o programima podrške EU Crnoj Gori za 2020. godinu, odgođena je za septembar, u cilju sveobuhvatne i kvalitetnije rasprave, u prisustvu predstavnika svih relevantnih institucija.

SKUPŠTINA CRNE GORE

ODBOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 

Saopštenja

Konferencija EUSAIR: Zajednički problemi traže zajednička rješenja

0
Zemlje članice Strategije EU za jadransko-jonski region (EUSAIR) dijele isto more, rijeke, povezane su planinskim masivima zato treba da se zajedno suočavaju sa problemima...

Nova struktura za pregovore o pristupanju EU za bolju dinamiku i kvalitet reformi

0
S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za...

Dvadeseti broj Biltena Ministarstva evropskih poslova

0
Dvadeseti broj Biltena o evropskoj integraciji predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom drugog kvartala 2022. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...

Evropska integracija je mehanizam za dostizanje boljeg kvaliteta života građanki i građana

0
Bolji kvalitet života naših građanki i građana je ključni cilj ove Vlade, a proces evropske integracije i buduće članstvo u EU su najbolji mehanizam...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...