Naslovnica Info Press info Ivanović: Vlada ispunila sva mjerila EK u poglavljima 11, 12 i 13

Ivanović: Vlada ispunila sva mjerila EK u poglavljima 11, 12 i 13

Vlada je, usvajanjem zakona o bezbjednosti hrane i o šumskom reproduktivnom materijalu, u roku od godinu i po ispunila sva mjerila Evropske komisije (EK) u pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13, saopštio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović.

„Sada je inicijativa na EK. Već smo uradili pregovaračke pozicije za sva tri poglavlja i sada ulazimo u fazu razmjene mišljenja i testiranja pojedinih zahtjeva. Nakon toga će pregovaračke pozicije biti upućene Vladi na usvajanje“, rekao je Ivanović na konferenciji za novinare.

Pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13 se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj, bezbjednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku i ribarstvo.

„Ispunjenjem mjerila odgovorili smo svim kritičarima, posebno onim koji su komentarisali angažovanost mladih. Odgovorili smo na sva podmetanja i ogovaranja i to na način kako to radi profesionalna i odgovorna državna administracija“, naveo je Ivanović.

On je kazao da je Ministarstvo poljoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za ovu godinu, obradilo je sve zahtjeve za pružanje podrške korišćenju planinskih pašnjaka.

“Pravo na podršku ostvarilo je 1,42 hiljade poljoprivrednih proizvođača, koji su sa 20,19 hiljada uslovnih grla boravili na crnogorskim katunima. Iznos podrške je devet EUR po uslovnom grlu ili ukupno 181,7 hiljada”, rekao je Ivanović i dodao da će isplate biti realizovane naredne sedmice.

On je saopštio da se primijećuje pozitivan trend i kada je riječ o ukurupljivanju gazdinstava.

“Broj uslovnih grla po gazdinstvu povećan je sa 12,5 u 2010. godini na 14,2 u ovoj. Najveći broj korisnika premija je iz Bijelo Polja, Nikšića, Berana, Mojkovca i Kolašina”, kazao je Ivanović.

Kada je riječ o podršci stočarskoj prozivodnji, on je naveo da je Ministarstvo obradilo sve pristgle zahtjeve za isplatu premija i u periodu od juna do avgusta obavilo administrativnu i terensku kontrolu. On je dodao i da su ukupne premije u stočarskoj proizvodnji iznosile 1,52 miliona EUR.

Ivanović je ocijenio da je bolji kvalitet sirovog mlijeka preduslov za kvalitetniji finalni proizvod.

Ministarstvo je, kako je kazao, i ove godine opredijelilo sredstva za podršku unaprijeđenju kvaliteta sirovog mlijeka, koja su 50 odsto veća nego prethodne. Iznos od 150 hiljada EUR opredijeljen je za nabavku opreme za unaprijeđenje kvaliteta sirovog mlijeka.

“Osim povećanja iznosa u odnosu na prošlu godinu, pojednostavili smo proceduru prijavljivanja i odobravanja zahtjeva za podršku, raspisali poziv odmah po usvajanju Agrobudžeta i produžili na sedam mjeseci”, rekao je Ivanović.

On je naveo i da je proširen krug korisnika podrške, tako da su osim proizvođača koji mlijeko predaju registrovanim mljekarama ove godinu uključeni i oni koji se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavljaljaju u promet na bilo koji način – od prodaje na gazdinstvu, nakupcima, na tržnicama ili putem maloprodajnih objekata.

“Ubrzali smo dinamiku obrade primljenih zahtjeva i povećali premiju za kvalitet mlijeka sa jedan na tri centa. Sve to je urađeno sa ciljem da što veći broj poljoprivrednih proizvođača iskoristi priliku i sa 60 odsto podrške nabavi opremu za unaprijeđenje kvaliteta svog proizvoda”, saopštio je Ivanović.

On je naveo da je 1. jula primljeno ukupno 29 zahtjeva za podršku, od kojih 26 ispunjavaju kriterijume za isplatu.

“Ukupna vrijednost podrške odobrenih zahtjeva je 15,37 hiljada EUR, dok je vrijednost ukupnih investicija 25,6 hiljada”, kazao je Ivanović.

On je dodao da su od 1. jula do danas primljena još 23 zahtjeva za podršku, čija je ukupna vrijednost 19,93 hiljade EUR.

“Ukoliko i ti zahtjevi budu odobreni, ukupna vrijednost isplaćene podrške biće 35,3 hiljade EUR”, rekao je Ivanović.

On je podsjetio da je poziv otvoren do 31. oktobra i da opredijeljena sredstva iznose 150 hiljada EUR. Podrška se daje u iznosu od 60 odsto investicije.

Ivanović je saopštio i da zvanično objavljeni podaci u godišnjem izvještaju o biljnoj proizvodnji ukazuju na pozitivan trend i povećanje korišćenog poljoprivrednog zemljišta skoro u svim kategorijama.

On je naveo da je u avgustu ukupno otkupljeno 2,3 miliona litara mlijeka, kao i da su sve premije za otkupljeno mlijeko obezbijeđene i na vrijeme isplaćene poljoprivrednim proizvođačima.

Ivanović je kazao da je prema podacima Ankete o radnoj snazi, sprovedenoj za drugi kvartal, ukupan broj aktivnog stanovništva iznosio 247,8 hiljada, a zaposlenih 226,1 hiljadu.

„U poljoprivrednim djelatnostima je u drugom kvartalu bilo 17,5 hiljada radno angažovanih ili 7,7 odsto njihovog ukupnog broja. Od tog broja, osam hiljada je muškaraca, a 9,4 hiljade radno angažovanih žena“, rekao je Ivanović.

Broj radno angažovanih u poljoprivredi je u odnosu na isti period prošle godine porastao 48,3 odsto.

Izvor: Mina business

Saopštenja

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 29...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je,...

Crna Gora je zasluženo  regionalni predvodnik u evropskim integracijama

0
„Crna Gora, kao mala država, članica NATO-a, sa potpunom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i svim otvorenim poglavljima, zasluženo nosi titulu...

Crna Gora podržava Albaniju na putu ka EU

0
„Crna Gora će nastaviti da podržava napredak Albanije na putu ka Uniji, naročito imajući u vidu  da otvaranje pristupnih pregovora s ovom zemljom može...

Za napredak u pregovorima potreban konstruktivan dijalog svih parlamentarnih činilaca

0
„Raduje me činjenica da pregovarački proces sa EU nastavljamo da vodimo u partnerskoj, kontinuiranoj i efikasnoj saradnji sa Skupštinom, čija je uloga od posebnog značaja...

Region ima kapacitet da bude kredibilan partner EU

0
"Regionalna saradnja je sredstvo za izgradnju povjerenja i pomaže državama da uče jedne od drugih i prođu bolne reforme. Kroz saradnju, region pokazuje kapacitet da...