Naslovnica Press info Press IPA Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u IPA Nadglednom odboru

Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u IPA Nadglednom odboru

U skladu sa članom 52 Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III) (,,Službeni list CG – Međunarodni ugovori“ broj 006/22 od 21. oktobra 2022. godine) i članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/18), Ministarstvo evropskih poslova upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje dva predstavnika/ce  za člana/cu  u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške

Nadgledni odbor Instrumenta pretpristupne podrške (IPA) je zadužen da prati sveukupnu djelotvornost, efikasnost, kvalitet, koherentnost, koordinisanost i usklađenost sprovođenja svih programa, u svrhu ispunjavanja ciljeva definisanih finansijskim sporazumima, programskim okvirom i Strateškim odgovorom za Crnu Goru (2021-2027). Prema potrebi, Odbor djeluje na osnovu informacija koje dostavljaju sektorski odbori za nadgledanje i druge uspostavljene centralne koordinacione strukture države korisnice IPA III podrške. IPA nadgledni odbor može Komisiji, NIPAK-u i NAO-u predlagati mjere za dostizanje bolje usklađenosti i koordinaciju IPA III podrške, shodno programskom okviru za IPA III i IPA III Uredbi, odnosno mjere za unapređenje opšte efikasnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i održivosti takve podrške.

Članovi Nadglednog IPA odbora su predstavnici Evropske komisije, Nacionalni IPA koordinator,  NIPAK i predstavnici drugih relevantnih organa i tijela države korisnice IPA III podrške kao i, po potrebi, bilateralni donatori, međunarodne organizacije, međunarodne finansijske institucije i drugi subjekti, kao što su organizacije civilnog društva i iz privatnog sektora.

Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije čija je oblast djelovanja neki od sektora definisanih IPA III programskim okvirom:

 1. Vladavina prava, temeljna prava i demokratija
 2. Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom tekovinom, strateško komuniciranje i dobrosusjedski odnosi
 3. Zelena agenda i održivo povezivanje
 4. Konkurentnost i inkluzivni rast

da dostave predlog za izbor dva predstavnika/ce za člana/cu u Nadglednom IPA odboru.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu  2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva

(do 5. maja 2023. godine)

Popunjeni Obrazac za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/cu u Nadglednom  IPA odboru (u prilogu) i svu neophodnu dokumentaciju propisanu pozivom potrebno je dostaviti arhivi Ministarstva evropskih poslova na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar Revolucije 15, 81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu u Nadglednom IPA odboru“.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu u Nadglednom IPA odboru biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo evropskih poslova će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice u Nadglednom IPA odboru, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Ministarstvo evropskih poslova će imenovati dva predstavnika/ce nevladinih organizacija za članove Nadglednog IPA odbora.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/cu u Nadglednom IPA odboru mogu se dostaviti na e-mail adresu: dragana.markovic@mep.gov.me ili telefon 020 481 304.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Odobreno 67 projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA ADRION

0
Na VIII sastanku Odbora za nadgledanje IPA Jadransko-jonskog programa (Interreg IPA ADRION), koji je 19-20. februara 2024. godine održan u Zagrebu, za finansiranje je...

Odobreno prvih 9 projekata u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH –...

0
Na sastanku Odbora za nadgledanje Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, održanom 16. februara 2024. godine, odobreno...

Sjutra trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije

0
Trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije održaće se u srijedu, 21. februara 2024. godine u Podgorici, u hibridnom...

Gorčević sa Trokazom: Podrška francuske evropskoj integraciji Crne Gore

0
Crna Gora ima nedvosmislenu i jasnu podršku Francuske kada je u pitanju evropska integracija, što pokazuje i činjenica da je ova država imenovala specijalnog...

0
Čime se bavite? Osnovne i postdiplomske specijalističke studije na Biotehničkom fakultetu završila sam prosječnom ocjenom „A“, u Podgorici 2014. godine. Magistarski rad odbranila sam...