Naslovnica Press info Press IPA Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u IPA Sektorskom nadglednom...

Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u IPA Sektorskom nadglednom odboru

U skladu sa članom 53 Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III) (,,Službeni list CG – Međunarodni ugovori“ broj 006/22 od 21. oktobra 2022. godine) i članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/18), Ministarstvo evropskih poslova upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje dva predstavnika/ce  za člana/cu  u Sektorskom nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške

Sektorski nadgledni odbor Instrumenta pretpristupne podrške (IPA) je nadležan za nadgledanje godišnjih i višegodišnjih programa koji se sprovode u indirektnom upravljanju, a finansiraju se u skladu sa IPA Uredbom, Uredbom za IPA II, i IPA III Uredbom, u okviru određenog sektora ili programa. Sektorski odbori za nadgledanje dužni su da izvršavaju sljedeće obaveze, uz pomoć izvještaja koje Upravljačko tijelo dostavlja uoči sastanaka:

 1. da razmatraju djelotvornost, efikasnost, kvalitet, koordinaciju i usklađenost u procesu implementacije programa;
 2. da analiziraju stepen napretka ka ostvarivanju ciljeva, dostizanju planiranih ishoda i rezultata, i ocjenjuju uticaj i održivost IPA III podrške, a da istovremeno osiguraju usklađenost sa dijalogom o politikama, relevantnim centralnim i regionalnim sektorskim strategijama, kao i višegodišnjim i regionalnim aktivnostima u državi korisnici IPA III podrške;
 3. da analiziraju godišnje izvještaje o sprovođenju, uključujući i finansijsku realizaciju programa;
 4. da razmatraju relevantne nalaze i zaključke, kao i predloge naknadnih korektivnih mjera koje nastaju kao rezultat kontrola na licu mjesta, postupka nadgledanja i evaluacije, kao i revizija, ukoliko su iste sprovedene;
 5. da razmatraju sva pitanja koja su od značaja za funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole;
 6. da razmatraju sporna pitanja i operacije;
 7. da, ukoliko je neophodno, razmotre ili predlože izmjene i dopune programa i preduzimaju druge korektivne mjere kojima bi se osiguralo ostvarivanje ciljeva operacija i unaprijedila efikasnost, djelotvornost, učinkovitost i održivost podrške IPA III;
 8. da razmatraju mjere koje se preduzimaju u oblasti informisanja, promocije, transparentnosti, komunikacija i vidljivosti, shodno članovima 23 i 24.

Članovi Sektorskog nadglednog odbora IPA-e su predstavnici relevantnih nacionalnih organa i tijela države korisnice IPA III podrške, drugi zainteresovani subjekti, kao što su ekonomski, socijalni i partneri iz oblasti zaštite životne sredine i međunarodnih organizacija, međunarodne finansijske institucije i civilno društvo. Komisija, takođe, učestvuje u radu odbora.

Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije čija je oblast djelovanja neki od sektora definisanih IPA III programskim okvirom:

 1. Vladavina prava, temeljna prava i demokratija
 2. Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom tekovinom, strateško komuniciranje i dobrosusjedski odnosi
 3. Zelena agenda i održivo povezivanje
 4. Konkurentnost i inkluzivni rast

da dostave predlog za izbor dva predstavnika/ce za člana/cu u Sektorskom nadglednom odboru IPA-e.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu  2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva

(do 5. maja 2023. godine)

Popunjeni Obrazac za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/cu u Sektorskom nadglednom odboru IPA-e (u prilogu) i svu neophodnu dokumentaciju propisanu pozivom potrebno je dostaviti arhivi Ministarstva evropskih poslova na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar Revolucije 15, 81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu u Sektorskom nadglednom odboru IPA-e“.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu u Sektorskom nadglednom odboru IPA-e biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo evropskih poslova će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice u Sektorskom nadglednom odboru IPA-e, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Ministarstvo evropskih poslova će imenovati dva predstavnika/ce nevladinih organizacija za članove Sektorskog nadglednog odbora IPA-e.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/cu u Sektorskom nadglednom IPA odboru mogu se dostaviti na e-mail adresu: dragana.markovic@mep.gov.me ili telefon 020 481 304.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...