Naslovnica Info Press info Konjević: Policija se mora reformisati u skladu sa evropskim standardima

Konjević: Policija se mora reformisati u skladu sa evropskim standardima

Jačanje vladavine prava je među najvažnijim zadacima, od kojih zavisi nastavak evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore, a uloga Uprave policije u postizanju rezultata u toj oblasti je od izuzetnog značaja, ocijenjeno je na okruglom stolu u Podgorici.

Na okruglom stolu predstavljena je Strategija razvoja Uprave policije 2016-2020, sa pratećim Akcionim planom za naredne dvije godine.

Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević kazao je da se radi o veoma važnom dokumentu za dalji razvoj Uprave policije.

On je kazao da je na potrebu strateškog definisanja razvoja Uprave policije ukazano kroz akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24, a ekspertsku pomoć u izradi Strategije pružila je Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

A001

“Među najvažnijim zadacima, od kojih zavisi nastavak evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore, jeste jačanje vladavine prava, a uloga Uprave policije u postizanju rezultata u toj oblasti je od izuzetnog značaja”, naveo je Konjević.

Kako je kazao, da bi odgovorila izazovima koji se pred nju postavljaju, policija se mora reformisati i razviti u policijsku organizaciju u skladu sa evropskim standardima.

“Strategija reforme Uprave policije i akcioni plan urađeni su shodno interesima građana, institucije, zaposlenih, kao i prema potrebama unaprjeđenja unutrašnjih procesa u instituciji i racionalnog korišćenja finansijskih resursa”, kazao je Konjević.

Prema njegovim riječima, Strategija se, shodno tome, fokusirala na četiri ključna prioriteta od značaja za građane.

A002

“Na njihovu i bezbjednost njihove imovine, borbu protiv kriminala, grančnu bezbjednost i obezbjeđenje ličnosti i objekata”, precizirao je Konjević.

Nakon toga su, kako je naveo, prioritet unaprjeđenje internih procedura, normativnog okvira i usklađivanje sa evropskim standardima, unaprjeđenje organizacije i efikasnosti policije, sistema upravljanja i rukovođenja, podizanje nivoa integriteta i sigurnosti policijskih službenika, antidiskriminacija kao i međunarodna saradnja.

“Važan dio Strategije svakako predstavlja i obrazovanje zaposlenih u policiji i sistem profesionalnog razvoja kroz obuke”, dodao je Konjević.

On je naglasio da bezbjednost građana i imovine mora biti najvažniji prioritet u radu policije.

“Borba protiv kriminala, posebno organizovanog, i visoke korupcije, biće u fokusu rada policije u narednom petogodišnjem periodu”, kazao je Konjević.

On je rekao da će, u naredne dvije godine, biti urađen novi zakon o unutrašnjim poslovima, koji će biti u skladu sa standardima država članica Evropske unije, i u kazao na značaj donošenja novog Zakona o Policijskoj akademiji.

Predviđena je, kako je najavio, i izrada analize opravdanosti, odnosno modela funkcionisanja Uprave policije sa tri regionalna centra bezbjednosti i tri dežurne službe.

A004

“Plan je da se, u narednom dvogodišnjem periodu, sagleda opravdanost osam centara i 13 odjeljenja bezbjednosti, i smanjenje njihovog broja na tri regionalna centra i tri dežurne službe”, pojasnoio je Konjević.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković rekao je da predstoji period intenziviranja borbe protiv svih oblika kriminala i ugrožavanja čovjeka i osnovnih društvenih vrijednosti.

On je rekao da u lancu krivične pravde, koji čine agencije za sprovođenje zakona, tužilaštvo i sud, sve karike mogu biti dobro uvezane.

A007

“A to mogu biti samo ako budu čvrste i nesalomljive”, naglasio je Stanković.

Zato, kako je kazao, pripremu strateških dokumenata za razvoj policije vidi istovremeno i kao jačanje lanca krivične pravde.

“Koji će se sve više stezati oko onih koji ugrožavaju i povrjeđuju zakonom zaštićena društvena dobra i vrijednosti”, poručio je Stanković.

Prema njegovim riječima, tužilačka organizacija je posebno zainteresovana za unaprjeđenje kapaciteta Uprave policije za rad sa Specijalnim državnim tužilaštvom.

“Vjerujem da će uskoro doći i do obostrano prihvatljivog personalnog rješešenja za poziciju šefa Specijalnog policijskog tima”, dodao je Stanković.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Janina Hrebičkova, kazala je da je Strategija dokument koji će pomoći policijskoj organizaciji da dostigne masimalan nivo efikasnosti.

“A pri tome će omogućiti da se stalno prate promjene u okruženju, kako bi se Strategija prilagodila konkretnim potrebama u realnom vremenu i kontekstu u državi i šire”, kazala je Hrebičkova.

A010

Ona je rekla da danas pred policijskim organima postoje brojni izazovi, koji zahtijevaju vrlo dobru saradnju i koordiniranu akciju na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Kako je kazala, geopolitička situacija se značajno mijenja, i mijenjaće se vrlo dinamično u narednim danima i godinama.

“Zbog toga je potrebno, ne samo u Crnoj Gori, nego u čitavom regionu, dobro ovladati vještinama potrebnim za adekvatan odgovor i uprravljanje svim tim promjenama”, naglasila je Hrebičkova.

Predsjednik skupštinskog Odbora za odbranu i bezbjednost, Mevludin Nuhodžić, rekao je da su zadaci i postupanje policije primarno vezani za građane, i da bezbjednost i sigurnost čine preduslov svakog drugog društvenog napretka.

“Zato profesionalnost, odgovornost i zakonitost u radu policijskih službenika predstavljaju ipretaiv i važan korak u daljoj demokratizaciji društva, čemu će, uvjeren sam, doprinijeti i donošenje i implementacija ove Strategije”, dodao je Nuhodžić.

A012

On je kazao da Odbor kontinuirano prati i cijeni ostvarene rezultate Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, i da razmatra planiranje i utrošak opredijeljenih budžetskih sredstava za taj sektor.

“Tom pitanju ćemo u predstojećem periodu pristupiti sa dodatnom pažnjom, imajući u vidu potrebu izdvajanja sredstava za opremanje i jačanje tehničkih, ali i kadrovskih kapaciteta”, poručio je Nuhodžić.

Izvor: MINA

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...