Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU Konstruktivan dijalog i učešće svih aktera u društvu ključni za uspjeh u...

Konstruktivan dijalog i učešće svih aktera u društvu ključni za uspjeh u procesu evropske integracije

Juče je u Briselu u prisustvu članova dvije delegacije, održan petnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između EU i Crne Gore (ZKO), na kojem su koopredsjedavali Pavle D. Radovanović i Violeta Jelić, koji su, otvarajući sastanak, istakli važnost otvorene saradnje političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori o svim segmentima vrlo kompleksnog i zahtjevnog procesa pregovora s Evropskom unijom, ali i održavanja kontinuiranog dijaloga sa predstavnicima Unije i država članica.

Ocjenjujući da je snažna podrška Evropske unije preduslov za stabilizaciju prilika u Crnoj Gori i zemljama regiona, predsjedavajući crnogorske delegacije Pavle D. Radovanović je istakao da je civilni sektor u Crnoj Gori segment društva koji pažljivo prati kvalitet i dinamiku sprovedenih reformi sa evropske agende, te da je neophodna veća sinergija kako bi se ubrzali procesi u mjeri u kojoj građani to očekuju.

Učesnike je pozdravio i Dimitris Dimitriadis, predsjednik Sektora za vanjske odnose Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora, koji je pozvao članove na proaktivniju ulogu Zajedničkog konsultativnog odbora između EU i Crne Gore, te da se novi geopolitički momenat u kojem je Crna Gora zauzela pravu stranu, mora iskoristiti za bliži, bolji i brži rad svih sudionika u cilju ispunjenja kriterijuma za članstvo u najkraćem roku.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnom stanju u pristupnim pregovorima, primjeni revidirane metodologije, s fokusom na ekonomske kriterijume, javne nabavke, statistiku, finansijsku kontrolu i odgovor na pandemiju COVID -19, a razmatrano je i stanje civilnog društva u Crnoj Gori.

Učešće je na sastanku uzela glavna pregovaračica, Zorka Kordić, koja je istakla da je period od prethodnog sastanka obilježila institucionalna konsolidacija i jačanje pregovaračke strukture, kao rezultat primjene revidirane metodologije. Kako je kazala, intenziviran je rad radnih grupa koje su, između ostalog, pripremile mape puta za ispunjavanje završnih mjerila u poglavljima, kao posljednju fazu u pristupnim pregovorima. Ona je kazala da Crna Gora kontinuirano ulaže napore u ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, te da je u proteklom periodu nastavljeno sa reformama i rezultatima na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije, unapređenja slobode medija i slobode izražavanja, kao i da je Crna Gora postigla zapažene rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, koje je pohvalila Evropska komisija.

„U cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za dalji rad na postizanju efikasnih rezultata u pregovaračkom procesu, napravili smo još jedan značajan koji se ogleda u finansiranju članova radnih grupa koji dolaze iz državnog sektora i civilnog društva“, kazala je Kordić.

Glavna pregovaračica je ukazala i na značaj ekonomskih reformi koje su omogućile oporavak i rast crnogorske privrede tokom 2021, i dovele do jače poreske discipline i rekordnih budžetskih prihoda. Posebno je ukazala na značaj vladinih programa „Evropa sad“ i „Crna Gora odmah“ koji su doveli do smanjenja sive ekonomije i rasta zaposlenosti, te poboljšanja kvaliteta života građana.

„Novi Program ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024 koji smo donijeli nakon konsultacija s EK, potvrđuje strateški cilj Crne Gore za naredni period, a to je dizajniranje i implementacija digitalno zasnovanog, zelenijeg, snažnijeg i otpornijeg ekonomskog oporavka i rasta, diverzifikacijom privrede“, kazala je Kordić.

Ona je informisala sagovornike o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u poglavlju 5 – Javne nabavke, gdje je u potpunosti uspješno sprovela reformu u skladu sa evropskim normama i praksom i poglavlju 18 – Statistika, gdje se ulažu kontinuirani napori za povećanje dostupnosti podataka kroz modernizaciju svih faza proizvodnje zvanične statistike. Istakla je da je, u poglavlju 32 – Finansijska kontrola, Crna Gora značajno unaprijedila strateški okvir usvajanjem Strategije razvoja unutrašnje finansijske kontrole, ta da su praksa, pravila i standardi interne revizije regulisani u skladu sa međunarodnim standardima.

U okviru tri tačke dnevnog reda, govorili su: šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, šef Misije Crne Gore pri EU, Petar Marković, predsjednik UO NVO Instituta Alternativa, Stevo Muk, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković, profesorica Ekonomskog fakuteta i predsjednica Crnogorske panevropske unije, Gordana Đurović, izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević, kao i predstavnici EK – Antonio Sančez Pareha, Kristof Zurek, Tatiana Romon i Ana Mariguesa.

Na kraju sastanka je usvojena zajednička deklaracija.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Odobreno 67 projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA ADRION

0
Na VIII sastanku Odbora za nadgledanje IPA Jadransko-jonskog programa (Interreg IPA ADRION), koji je 19-20. februara 2024. godine održan u Zagrebu, za finansiranje je...

Odobreno prvih 9 projekata u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH –...

0
Na sastanku Odbora za nadgledanje Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, održanom 16. februara 2024. godine, odobreno...

Sjutra trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije

0
Trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije održaće se u srijedu, 21. februara 2024. godine u Podgorici, u hibridnom...

Gorčević sa Trokazom: Podrška francuske evropskoj integraciji Crne Gore

0
Crna Gora ima nedvosmislenu i jasnu podršku Francuske kada je u pitanju evropska integracija, što pokazuje i činjenica da je ova država imenovala specijalnog...

0
Čime se bavite? Osnovne i postdiplomske specijalističke studije na Biotehničkom fakultetu završila sam prosječnom ocjenom „A“, u Podgorici 2014. godine. Magistarski rad odbranila sam...