Naslovnica Crna Gora i EU Mladi i EU KORDIĆ: Crna Gora odlučna na putu EU integracija

KORDIĆ: Crna Gora odlučna na putu EU integracija

“Opredjeljenje Vlade za nultom korupcijom i suštinskom borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou upravo je na liniji onoga što su Vladini prioriteti, što je u Vladinim planskim dokumentima, u programu rada Vlade, koalicionom sporazumu, programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao okosnici i planskom dokumentu ovog procesa“, istakla je glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Zorka Kordić, prilikom otvaranja regionalne škole “Evropske integracije i primjena evropskih vrijednosti u državama Zapadnog Balkana”, koju organizuje Sociološki centar Crne Gore-SOCEN.

Škola, koja se održava od 28. do 30. maja 2021. godine u Hotelu Aleksandar u Budvi, okuplja domaće i inostrane predavače, maturante, te studente osnovnih i specijalističkih studija iz država regiona.

Kordić je ponovo naglasila vodeću ulogu Crne Gore u pregovaračkom procesu u odnosu na region, napominjući da su izazovi na tom putu i dalje značajni. Ona je podsjetila na odlučnost Crne Gore za put evropskih integracija koji će donijeti Crnoj Gori povećanje standarda života.

Dekan Humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica prof. dr Ilija Vujačić je istakao da se kroz različite škole koje Univezitet Donja Gorica organizuje duže od deset godina, šire globalne vrijednosti demokratije u crnogorskom društvu, te da organizatori konstantno biraju aktuelne teme koje doprinose razvoju naučne zajednice u regionu i unapređenju demokratije i poštovanja ljudskih prava.

„Mnoga dobra kad se dijele, neko dobija, a neko gubi. Ono što je najvažnije je da mi ovdje dobijamo znanje i drugačije perspektive koje će nas unaprijediti“, istakao je Vujačić.

Izvršni direktor Fonda za Zapadni Balkan Gjergi Murra je istakao da je povezivanje regiona i unapređenje mobilnosti od ključnog značaja za napredak i razvoj, te da će WBF nastaviti da podržava projekte koji se bave ovom tematikom.


Formiranje Balkanske akademske mreže je postavilo visok standard i pozitivan primjer cijelom regionu kada je u pitanju naučna zajednica. Vjerujemo da će to biti katalizator napretka, te da će inicirati slične inicijative koje integrišu visokoškolske ustanove i istraživačke centre u cijelom regionu“, kazao je Murra.

Škola evropskih integracija je organizovana u okviru projekta “Evropski identitet i evropski sistem vrijednosti kao tačke povezivanja zemalja Zapadnog Balkana” koji je finansijski podržan od strane Fonda za Zapadni Balkan (WBF). Partneri na projektu su Fakultet političkih nauka u Beogradu, Fakultet političkih nauka u Sarajevu i Univerzitet Donja Gorica.

Projekat ima za cilj unaprjeđenje regionalne saradnje između država Zapadnog Balkana na polju obrazovanja i naučno istraživačkih aktivnosti, te stimulisanje mobilnosti predavača i mladih istraživača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

SOCEN – Sociološki centar Crne Gore

Saopštenja

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 29...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je,...

Crna Gora je zasluženo  regionalni predvodnik u evropskim integracijama

0
„Crna Gora, kao mala država, članica NATO-a, sa potpunom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i svim otvorenim poglavljima, zasluženo nosi titulu...

Crna Gora podržava Albaniju na putu ka EU

0
„Crna Gora će nastaviti da podržava napredak Albanije na putu ka Uniji, naročito imajući u vidu  da otvaranje pristupnih pregovora s ovom zemljom može...

Za napredak u pregovorima potreban konstruktivan dijalog svih parlamentarnih činilaca

0
„Raduje me činjenica da pregovarački proces sa EU nastavljamo da vodimo u partnerskoj, kontinuiranoj i efikasnoj saradnji sa Skupštinom, čija je uloga od posebnog značaja...

Region ima kapacitet da bude kredibilan partner EU

0
"Regionalna saradnja je sredstvo za izgradnju povjerenja i pomaže državama da uče jedne od drugih i prođu bolne reforme. Kroz saradnju, region pokazuje kapacitet da...