Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Kordić: Iskorak u finansiranju pregovaračke strukture - podsticaj ostvarivanju efikasnijih rezultata timova

Kordić: Iskorak u finansiranju pregovaračke strukture – podsticaj ostvarivanju efikasnijih rezultata timova

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o modelu obezbjeđivanja sredstava za potrebe efiksnijeg funkcionisanja timova za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na taj način, po prvi put se obezbjeđuje finansijski podsticaj za rad u radnim grupama za pregovore s EU, kroz  opredijeljenih 867 hiljada eura za finansiranje funkcionisanja pregovaračke strukture u 2022. godini.

Polazeći od ključnog vanjskopolitičkog prioriteta – članstva u EU  i usmjerenosti Vlade Crne Gore da se ulaganjem u ljudski kapital podstaknu i sačuvaju vještine i kapaciteti za sprovođenje pravne tekovine EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju koju je podnijela Kancelarija za evropske integracije, kojom se afirmiše uspostavljanje podsticajnog ambijenta za ostvarivanje što efikasnijih rezultata unutar timova koji neposredno rade na ispunjavanju svih obaveza iz pregovaračkog procesa i definišu modaliteti obezbjeđivanja sredstava za potrebe funkcionisanja timova za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

“Ovo je značajan iskorak kad je u pitanju zadržavanje i podsticanje onog kadra koji direktno učestvuje u realizaciji svih obaveza EU agende, budući da po prvi put od otvaranja pregovora s EU imamo pristup da se pozitivno stimuliše rad i proaktivnost svih članova radnih grupa za pregovore s EU, ukljucujuci i predstavnike civilnog sektora”, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić povodom usvajanja informacije.

Kako je poručila, ovim pristupom se po prvi put od otvaranja pregovora sa EU 2012. godine ohrabruje i nagrađuje trud i napori onih koji neposredno učestvuju u izvršavanju svih zadataka neophodnih za ispunjavanje završnih mjerila u svim poglavljima pregovora, odnosno privremenih u slučaju poglavlja 23 i 24, te usklađivanje našeg pravnog sistema sa pravnom tekovinom EU i pripremu institucija za njeno puno sprovođenje.

Kordić je istakla da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja podržalo inicijativu Kancelarije za evropske integracije, kojom je u toku koncipiranja budžeta za 2022. godinu svim resorima poslat predlog da planiraju sredstva u budžetu za podršku radnim timovima zaduženim za poglavlja pregovora u njihovoj nadležnosti.

“Opredijeljenost Vlade da finansijski stimuliše sve članove pregovaračke strukture predstavlja ključni iskorak u pristupu prema onim predstavnicima institucija i organizacija koje godinama predano rade na svim obavezama koje proističu iz evropske agende Crne Gore, uključujući strateško planiranje, pripremu i sprovođenje Programa pristupanja Crne Gore EU, pripremu strateških i zakonodavnih akata u svakom od 33 poglavlja pravne tekovine EU, pripremu odgovarajućih pregovaračkih dokumenata i priloga koji se podnose Evropskoj komisiji za potrebe izvještavanja o Crnoj Gori, pripremu, organizaciju i učešće na svim koordinacijskim sastancima sa Evropskom komisijom, uključujući sastanke pod okriljem  Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”, zaključila je Kordić.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...