Naslovnica Info Press info Kordić – Lundberg: Saradnjom UN –a i Vlade CG do dostizanja evropskih...

Kordić – Lundberg: Saradnjom UN –a i Vlade CG do dostizanja evropskih standarda

„Dostizanje evropskih i međunarodnih standarda i najboljih praksi, s ciljem unapređenja kvaliteta života građana, primarni je cilj ove Vlade. U tom pravcu, Vlada je odlučna da, u saradnji sa ostalim granama vlasti, kao i sa Evropskom komisijom i državama članicama, još intenzivnije radi na ispunjavanju obaveza iz svih pregovaračkih poglavlja, a posebno vladavine prava, kako bi, do kraja svog mandata, ostvarili internu spremnost za članstvo u EU“, poručila je glavna pregovaračica, Zorka Kordić na sastanku sa rezidentnim koordinatorom sistema UN u Crnoj Gori, Piterom Lundbergom.Ona je čestitala na imenovanju za novog koordinatora sistema UN u Crnoj Gori i izrazila očekivanje da će uspješna saradnje između Vlade i sistema UN u Crnoj Gori biti nastavljena, kako u dijelu ispunjavanja Ciljeva održivog razvoja, tako i u pogledu dostizanja evropskih standarda i članstva u EU.

Kordić je istakla da Crna Gora ostaje posvećena sprovođenju 17 ciljeva održivog razvoja, kroz 169 konkretnih zadataka, posebno imajući u vidu da je skoro dvije trećine tih zadataka povezano sa ispunjavanjem obaveza u okviru četiri pregovaračka poglavlja: 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i temeljna prava; 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost i 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

„Ostvarivanje sinergije između procesa pristupanja EU i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja je prilika da se pametno pristupi implementaciji u obje razvojne agende, posebno imajući u vidu ograničene finansijske i ljudske resurse s kojima Crna Gora raspolaže“ poručila je glavna pregovaračica.

Ona je prenijela zahvalnost na podršci koju UNDP, kroz realizaciju brojnih projekata usmjerenih na obezbjeđenje ekspertske podrške i jačanje kapaciteta pregovaračke strukture, kontinuirano pruža Crnoj Gori u sprovođenju EU i UN agende.

Lundberg je istakao zadovoljstvo rezultatima ostvarenim kroz dosadašnju saradnju i iskazao snažno opredjeljenje za nastavak podrške UN-a Crnoj Gori u dostizanju ključnih prioriteta na unutrašnjem i međunarodnom planu.

“Ovdje smo da pružimo svu potrebnu podršku Crnoj Gori u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja – Agende 2030, i paralelno sa tim u ispunjenju uslova neophodnih za članstvo u EU. U partnerstvu sa Vladom Crne Gore, radićemo na dostizanju standarda i vrijednosti UN i EU”, poručio je Lundberg.

On je pohvalio posvećenost Crne Gore ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja istakavši da oni predstavljaju plan oporavka i daljeg razvoja koji je, kako je naglasio, posebno važan u vrijeme kada se Crna Gora i cijeli svijet suočavaju sa posljedicama pandemije koronavirusa.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o daljim obavezama i potrebama administracije i pregovaračke strukture, koje iz njih proizilaze. Saglasili su se o važnosti unapređenja koordinacije donatorske razvojne podrške i njenog uvezivanja sa obavezama iz strateških dokumenata.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

U Ulcinju promocija zaštićenih morskih područja

0
Ministarstvo evropskih poslova i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizuju u srijedu, 6. jula 2022. godine promociju Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR)...

Marović i Grubišić: Ostvariti mjerljive rezultate iz vladavine prava

0
Hrvatska ostaje značajan partner Crnoj Gori u procesu evropske integracije u narednom periodu, poručeno je na sastanku potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović sa ambasadorom...

Marović sa Ajhorst: Crna Gora fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava

0
„Crna Gora je svjesna političkog momenta i stoga maksimalno fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava, bez prečica, uz očekivanje da će EU...

Razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta

0
Povodom Desete godišnjice pristupnih pregovora s EU, Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo evropskih poslova, organizuju razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta pod...

Vlada usvojila Drugi prilog Izvještaju EK

0
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Drugi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu. Prilog Izvještaju se, u skladu sa utvrđenom praksom,...