Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Kordić na POSPu: Pokretanje revidirane metodologije izraz jasne želje da Zapadni Balkan...

Kordić na POSPu: Pokretanje revidirane metodologije izraz jasne želje da Zapadni Balkan bude dio EU

„U svjetlu buduće primjene Nove metodologije koja akcenat stavlja na snažniju političku dimenziju, Crna Gora ima dva snažna argumenta za politički dijalog na visokom nivou: jedina smo država kandidat koja ima sva poglavlja pregovora otvorena; i od početka  pregovora dosljedno se usklađujemo sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, što je jasan pokazatelj naše geopolitičke orijentacije, između ostalog i kao punopravne članice NATO“, poručila je glavna pregovaračica, Zorka Kordić.

Kordić je danas učestvovala na devetnaestoj sjednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, na kojoj je predstavila najznačajnije aktivnosti na planu evropske integracije Crne Gore, u susret primjeni revidirane Metodologije pristupanja EU.

Glavna pregovaračica je istakla da je Crna Gora pozdravila pokretanje revidirane metodologije pregovaranja, posmatrajući je kao izraz jasne želje da Zapadni Balkan bude dio evropske budućnosti.

 „Insistiranje na učincima u vladavini prava je u potpunosti usklađeno s prioritetima Vlade zasnovanim na principu nulte korupcije i snažne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz unapređenje efikasnosti tužilaštva“, kazala je Kordić govoreći o odlučnosti i posvećenosti Vlade ispunjavanju obaveza iz najvažnijih poglavlja 23 i 24.

Glavna pregovaračica je zahvalila partnerima iz EU, koji su prenamjenom IPA sredstava podržali Crnu Goru u savladavanju posljedica epidemije sa 53 miliona eura u 2020. godini i sa dodatnih 60 miliona makro-finansijske podrške za oporavak ekonomije.

Iznijela je uvjerenje da je usvajanjem Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, Evropska komisija podstakla zemlje kandidate da ulože dodatni napor u sprovođenju reformskih procesa na putu ka punopravnom članstvu u EU.

„Polazeći od toga da je Evropa iz kriza uvijek izrastala kao snažnija, sigurni smo da će nastaviti da nas inspiriše svojim sistemom temeljnih vrijednosti koje dijele i građani Crne Gore“, zaključila je Kordić.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Kordić u Briselu: Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna

0
„Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna i zasnovana na punoj usklađenosti sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić. Ona je...

Iskoristiti podršku država članica za ubrzanje procesa pristupanja

0
“Crna Gora konkretnim rezultatima pokazuje da je njeno mjesto u EU. U narednom periodu je važno intenzivirati reformske procese u državi i iskoristiti podršku...

Sprovođenje evropske agende je goruće pitanje crnogorskog društva

0
„Proces proširenja se mora osnažiti, kako u državama Zapadnog Balkana, tako i unutar same EU, na način da postane opipljiviji za građane i poslovnu...

U centru svih predloga politika građani i kreiranje usluga koje će im efikasno koristiti

0
Reforma javne uprave značajna je za evropsku perspektivu, profesionalna, racionalna i odgovorna javna uprave obezbijediće i visok kvalitet usluga građanima, koji su u centru...

Regionalnom saradnjom do kvalitetnijih projekata i dostizanja razvojnih ciljeva

0
Saradnja država Zapadnog Balkana u oblasti koordinacije fondova EU je od suštinskog značaja za efikasno korišćenje dostupnih sredstava u cilju jačanja reformi i socio-ekonomskog...