Naslovnica Crna Gora i EU Mladi i EU Kordić na regionalnoj konferenciji mladih: osnažiti mlade i uključiti ih u sve...

Kordić na regionalnoj konferenciji mladih: osnažiti mlade i uključiti ih u sve mehanizme integracije u EU

„Vlada Crne Gore prepoznaje značaj podsticanja proaktivnog učešća mladih u kreiranju i sprovođenju javnih politika, naročito u procesu evropskih integracija“, poručila je glavna pregovaračica Zorka Kordić na regionalnoj konferenciji mladih.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Regional Youth Compact for Europe.

Glavna pregovaračica je istakla uvjerenje da je omladinska politika nedovoljno iskorišćena u procesu evropskih integracija. Kako je kazala, zbog toga treba uložiti napore da se u procesu evropskih integracija, kao procesu cijelog društva, iskoriste potencijali akademske zajednice i civilnog društva, a naročito mladih, kao nezaobilaznih partnera.

„Mladi su naša ciljna grupa koja treba da bude najbolje informisana o Evropskoj uniji i procesu pristupanja, ali i da bude najbolji promoter, odnosno ambasador vrijednosti koje zemlje Zapadnog Balkana mogu donijeti Evropskoj uniji“ smatra glavna pregovaračica. U tom kontekstu je istakla da su mladi najvažnija ciljna grupa naše Strategije informisanja o pristupanju Crne Gore EU, te da je najveći broj aktivnosti utavo usmjeren na mlade.

Ona je ukazala na značaj različitih inicijativa i platformi koje su kreirane posljednjih godina a tiču se mladih. U tom kontekstu je naročito istakla važnost Regionalne kancelarije za saradnju mladih, čije je je osnivanje Crna Gora svesrdno podržala, kao i platforme Mladi evropski ambasadori koja može značajno doprinijeti promjeni narativa i o EU i o Zapadnom Balkanu.

Novu metodologiju Evropske unije u pregovorima o pristupanju glavna pregovaračica vidi kao logičnu posljedicu promijenjenih okolnosti ne samo na nivou EU već i u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Istakla je uvjerenje da će proces dobiti dodatnu političku dimenziju, te da bi države kandidati trebalo da se fokusiraju na unutrašnje reforme i iskoriste sve prednosti pretpristupnog perioda, naročito za mlade ljude, umjesto da se drže mogućih vremenskih okvira članstva.  U tom pravcu, izrazila je očekivanje da će države kandidati i potencijalni kandidati biti uključeni u Konferenciju za budućnost Evrope i dati svoju viziju.

“Ovo naročito iz razloga što u Crnoj Gori preko 75% građana podržava članstvo u EU, što ohrabruje ali i poziva na odgovoran i predan rad kao i do sada”, istakla je Kordić.

Ona je poručila da će Kancelarija za evropske integracije nastaviti da radi na unapređenju strukturiranog dijaloga i saradnje sa mladima u kontekstu evropskih integracija.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...

Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

0
Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći...