Naslovnica Info Press info Kordić: PPCG 2022- 2023 - jasan pravac našeg kretanja prema EU

Kordić: PPCG 2022- 2023 – jasan pravac našeg kretanja prema EU

„Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022- 2023 imamo jasan pravac našeg daljeg kretanja prema članstvu u EU u narednom dvogodišnjem periodu“, kazala je glavna pregovaračica Zorka Kordić na konsultacijama sa predstavnicima civilnog sektora povodom izrade Nacrta tog dokumenta.

Online konsultacije PPCG 2022-2023

Kako je istakla na online konsultacijama kojima je prisustvovalo preko 80 učesnika, PPCG je sveobuhvatan strateški dokument koji prati dinamičan razvoj pravne tekovine EU i neophodna prilagođavanja našeg pravnog sistema. PPCG je odraz intenzivnog rada i promišljanja Komisije za evropske integracije, a naročito šefova radnih grupa i njihovih timova u prethodnih nekoliko mjeseci, koji definiše obim i dinamiku reformi koje su potrebne za usklađivanje Crne Gore sa politikama Evropske unije. To je ujedno i instrument praćenja reformi, posebno u dijelu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, ali i pripreme administrativnih kapaciteta naših institucija.

Kordić je istakla da se, prilikom izrade PPCG 2022-2023 vodilo računa o usklađenosti sa Akcionim planom za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komicije o Crnoj Gori 2021, mapama puta za ispunjavanje završnih mjerila za poglavlja pregovora, preporukama Izvještaja Evropske komisije za 2021, kao i sa Srednjoročnim programom rada Vlade i Programom rada Vlade za 2022. godinu.

„Dvogodišnjim Nacrtom programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji planirano je ukupno 588 obaveza, od čega 109 u strateškom i 479 u dijelu zakonodavnog okvira, odnosno 360 obaveza u 2022. i 228 obaveza u 2023“, kazala je glavna pregovaračica.

Kako je pojasnila, najviše obaveza je planirano je u pregovaračkim poglavljima 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor – 86; 1. Sloboda kretanja robe – 77; 14. Saobraćajna politika – 65; 15. Energetika – 39 i 27. Životna sredina i klimatske promjene – 39.

Kada je riječ o institucijama, najveći broj obaveza,kako je kazala Kordić, imaju Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – 94; Ministarstvo kapitalnih investicija – 88; Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – 69; Ministarstvo ekonomskog razvoja – 62 i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – 51.

Predstavnici civilnog sektora, imali su pitanja i komentare u vezi sa sprovođenjem i mehanizmom za praćenje sprovođenja Programa pristupanja 2022-2023. Posebno interesovanje je iskazano za  Zakon o radu, kao i o zaradama zaposlenih u državnoj upravi, te rješavanju radnih sporova i zaštiti od zlostavljanja u radu, ali i zakone iz oblasti zdravlja uključujući Zakon o apotekarstvu Takođe, pitanja i komentari su se odnosili i na oblast orodnjavanja politika – Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanu statistiku. Na konsultacijama je razgovarano i o planiranom jačanju administrativnih kapaciteta državnih institucija, te njegovoj usklađenosti sa reformom javne uprave, a razmijenjena su mišljenja o potrebi boljeg planiranja i programiranja u predstojećoj finansijskoj perspektivi, kroz obaveze u pregovaračkom poglavlju 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Učesnici konsutacija su razmijenili mišljenje i dali sugestije i u pogledu izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o javnim nabavkama, ukazavši na značaj pregovaračkog poglavlja 5 koje se, prema novoj metodologiji, nalazi u istm klasteru sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

Ocijenjeno je da su konsultacije dobra prilika da se zajednički, u konstruktivnom dijalogu, sagledaju mogućnosti unapređenja kvaliteta ovog strateškog dokumenta u cilju njegove kvalitetnije implementacije. 

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Sesije za zainteresovane strane u okviru četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU

0
Pozivamo zainteresovane strane da se uključe u oblikovanje četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU (EU MRS Week), predlože teme i govore na sesijama koje sami...

Vujović: Crnoj Gori neće biti uskraćena podrška iz EU fondova

0
Crna Gora nije dobila nikakvu zvaničnu najavu iz institucija Evropske unije (EU) o mogućem umanjenju podrške iz evropskih fondova, kazao je vršilac dužnosti generalnog...

Info dan o Prvom poziv programa URBACT IV za gradove

0
Ministarstvo evropskih poslova i Zajednica opština Crne Gore organizuju info dan o Prvom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa URBACT IV u...

Vujović: Rumunija istinski partner Crnoj Gori na putu prema EU

0
„Rumunija za Crnu Goru nije samo prijatelj već i istinski partner koji svojim iskustvom i ekspertizom može pomoći na putu članstva u EU“, kazao...

Novaković Đurović sa Bilčikom i Piculom: Iskoristite priliku, ključ za dalji napredak na EU...

0
“Recept za rješenje političke krize i stvaranje preduslova za ulazak u završnu fazu pregovora o priključenju Evropskoj Uniji se nalazi u Crnoj Gori” zajednički...