Naslovnica Info Press info Kordić razgovarala sa šefovima Radnih grupa za poglavlja 6 i 20

Kordić razgovarala sa šefovima Radnih grupa za poglavlja 6 i 20

„Koristeći većinu dostupnih instrumenata EU za razvoj svojih kapaciteta i potencijala, Crna Gora potvrđuje da želi da postane kredibilan dio EU“, ocijenjeno je danas na sastancima koje je glavna pregovaračica, Zorka Kordić, održala sa šeficama radnih grupa za poglavlja 6. Privredno pravo i 20. Preduzetništvo i industrijska politika, iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Majom Jokanović i Renatom Milutinović.

Na sastancima su razmotrene tekuće i planirane aktivnosti u pogledu ispunjenja završnih mjerila u ta dva poglavlja.

Glavna pregovaračica je pozdravila donošenje novih odluka o obrazovanju radnih grupa i ukazala na potrebu za definisanjem vemenskog okvira za ispunjenje obaveza, uključujući i Mapu puta za ispunjenje završnih mjerila.

Sagovornice su razmijenile mišljenje u vezi sa planiranim aktivnostima koje se odnose na usklađivanje s pravnom tekovinom EU i jačanje administrativnih kapaciteta, koje proizilaze iz Programa pristupanja Crne Gore EU.

Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom u dijelu zakonodavnog okvira i administrativnih kapaciteta u poglavlju 6. Privredno pravno i dogovorene naredne aktivnosti koje će doprinijeti ispunjenju završnih mjerila, u skladu sa preporukama Evropske komisije.

Kada je rijč o poglavlju 20. Preduzetništvo i industrijska politika, glavna pregovaračica je ukazala na koristi koje će Crna Gora, shodno primjeni Nove metodologije, imati od rane integracije, posebno kroz  Okvirni program jedinstvenog tržišta u novoj programskoj i finansijskoj perspektivi 2021-2027.

„Crna Gora je spremna da se pridruži novom strateškom i integrisanom pristupu koji će omogućiti malim i srednjim preduzećima da u potpunosti iskoriste funkcionalno jedinstveno tržište, i ubrzati napore na zaštiti i osnaživanju potrošača, fokusirajući se na jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, s posebnim osvrtom na sektor turizma i socijalne ekonomije“, kazala je Kordić.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...

Obnovljeno članstvo i u Radnoj grupi za poglavlje 33- Finansijske i budžetske odredbe

0
Radna grupa za poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe je spremna da radi obnovljenom energijom u susret implementaciji važnog twinning projekta s fokusom...

Kordić sa šefovima RG 1 i 30: Mapom puta do bržeg ispunjenja obaveza iz...

0
„Izradom i sprovođenjem mape puta za svako od pregovaračkih poglavlja, zajedno ćemo brže i bolje doći do ispunjenja preostalih obaveza i zatvaranja pregovora“, poručila...

Odlučni da se ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija

0
„Pregovaračka struktura i sve institucije su odlučne da ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija, s ciljem pune usklađenosti sa evropskim...

Unija poslodavaca će nastaviti da pruža doprinos pregovaračkom procesu

0
Unija poslodavaca posjeduje stručna i praktična znanja iz oblasti privrede i socijalne politike koja su i u prethodnom periodu bila stavljena na raspolaganje pregovaračkoj...